Sigrun Høgetveit Berg
Photo: Torje Jenssen
Sigrun Høgetveit Berg
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology sigrun.hogetveit.berg@uit.no +4777644584 97716120 Tromsø BRELIA N 315

Sigrun Høgetveit Berg


Associate Professor in Medieval History

Job description

Associate Professor in Medieval History


 • Berg, Sigrun Høgetveit; Hansen, Lars Ivar. Introduction. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 1 - 7.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tithes in Trondheim Diocese: A Regional Reformation Study. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 34 - 61.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans' Sverige-politikk?. Haaløygminne : Håløygminne 2019; Volum 100 (2). ISSN 0333-0931.s 324 - 332.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i eit fleirreligiøst landskap. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2018; Volum 30 (2). ISSN 0802-8214.s 49 - 56.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Influence of the Reformation on Religious Practice in the North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Canonry of Trondenes - a Jewel in the Nidaros Crown. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 61 - 71.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Syn og Segn 2014 (4). ISSN 0039-7717.s 86 - 91.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kva slags reformasjon? Om religionsskifte i eit fleirreligiøst landskap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 152 - 168.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 62 - 87.s doi: 10.1515/9783110686210.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 978-82-521-9220-9.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen; Vogt, Helle. "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 85 - 87.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.
 • Isaksen, Bjarne; Berg, Sigrun Høgetveit; Vangsnes, Øystein A; Myrstad, Ragnhild. Nordnorsk barnesonghefte. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-303-2254-3.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Jølle, Harald Dag. Historiequiz. 1001 spørsmål og svar om historie. Det Norske Samlaget 2010 ISBN 9788252176452.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Uvitande eller kalkulerande? Om ulovleg inngåtte ekteskap og pavelege ekteskapsdispensasjonar. Norske historiedagar 2022 2022-06-24 - 2022-06-26 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordpolmisjonen på Altagård. HIFO Tromsøs reiseseminar til Indre Finnmark, 19.-22. mai 2022 2022-05-21 - 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og Olavs-tradisjonen. Gudbrandsdalsseminaret 2022 2022-05-02 - 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Nielssen, Alf Ragnar. Boksamtale med Alf Ragnar Nielssen, om boka Samisk fortid i Lofoten. Rødvinsseminar 2022-04-27 - 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Andøyværingen Torbjørn Olavsson Bratt – ein nordnorsk strateg i kongeleg og kyrkjeleg teneste. Årsmøte Andøy historielag 2022-03-24 - 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Berg-Nordlie, Mikkel. Samane i mellomalderen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2022.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kvifor vart det slik? Kommentar til del 1 av boka Kvifor vart det slik (2021) under Norske historiedagar 2021. Norske historiedagar 2021 2021-09-03 - 2021-09-03 2021.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkja som statsmakt. 2021.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kven bygde kyrkjene på Senja?. Årbok for Senja 2020; Volum 49. ISSN 0801-4361.s 20 - 33.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka. Northern Reformations: Introduction. (fulltekst) Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 1 - 3.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Om kyrkjer og kristenliv i Hallingdal i mellomalderen. Foredrag i Ål kyrkjeakademi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfisk – 1000 år med politikk, økonomi og kultur i Nord-Noreg. Middagskåseri 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Religious Travels in Northern Fennoscandia in the Shadow of St Olav. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes som kannikgjeld etter reformasjonen. Kyrkje, prest, prestegard 2019-08-19 - 2019-08-21 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Hanse Merchants of Bergen’s Donations to Religious Institutions in the Late Medieval Period. Bergen, Hanse and Church Art - Art and Cultural History around the North Sea (1150-1550) 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. Kunst og kultur 2019; Volum 102 (03). ISSN 0023-5415.s 191 - 193.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tørrfiskhandel og kyrkjevandel - om Senja si rolle i utviklinga av Noregs rikaste prestegjeld i mellomalderen. Kulturkveld i Botnhamn 2019-10-25 - 2019.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trade and Transaction. How to become a canon – and finance a chapter – in Norway in the 15th and 16th Centuries. International Medieval Congress 2018-07-02 - 2018-07-05 2018.
 • Johnsen, Astrid Marie Mellem; Berg, Sigrun Høgetveit. Om historiske grenser og etniske ambisjoner. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 8 - .
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Johnsen, Astrid Marie Mellem. Lyngstuva og grenser nok ein gong. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500. Kva kom dei frå, kva ville dei – og kva tok dei med seg heim?. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Valfart, fromheit og liturgi etter kongens nye religion. Nasjonal pilegrimskonferanse 2018 2018-06-08 - 2018-06-10 2018.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Tarald Rasmussen,Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97. ISSN 0018-263X.s 73 - 77.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-08.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Når landet mørknar. Presentasjon av boka på Polar bokkafe.. Polar bokkafe 2018-09-20 - 2018.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Var Torpo eller Ål hovudkyrkje i mellomalderen?. Dølaminne. Årbok for Hallingdal 2018. ISSN 0801-4310.s 140 - 149.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen; Vogt, Helle. "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 1 - 5.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer ein i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer to i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og konsekvensar for Nord-Noreg. Kveldsmøte i Tromsø domkirke 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer tre i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig. Solmøte 2017 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fire i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer fem i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - mest dramatisk i nord?. Lørdagsuniversitetet 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "På Luthers tid". Innslag nummer seks i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med Nord-Noreg?. Kulturdagane i Sortland 2017-03-14 - 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Perifere pilegrimsreiser?. Programrekka "Forflytning og refleksjon" 2017-03-19 - 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei første reformasjonsbiskopane i ei kyrkje dømd til endring. Reformasjonsseminaret Ørlandet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Fagdag for kyrkjeleg tilsette, Nord-Hålogaland bispedøme 2017-03-30 - 2017-03-30 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Førmoderne reiseseminar til Steigen. Med erkebiskop Aslak Bolt og superintendent Hans Mogenssøn.. HIFO Tromsøs reiseseminar til Steigen 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Om dei katolske kannikgjelda sin skjebne gjennom reformasjonshundreåret.. Nordisk historikarmøte Aalborg 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen sett frå nord. Ope kveldsmøte 2017-08-31 - 2017-08-31 2017.
 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Nylund, Per helge; Reibo, Ola; Christensen, karen marie b.; Hansen, John; Griehl, Stefan; Høgtun, Ernst asbjørn; Berg, Sigrun Høgetveit. Gud bevare meg vel. Den lange reformasjonen i Nord-Norge. Utstilling ved Tromsø Museum Universitetsmuséet 2017-09-20 - 2018-01-31 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Dei nordnorske kannikgjelda. Ottar 2017 (4). ISSN 0030-6703.s 4 - 10.
 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord.. Vin&Viten - lansering av Ottar 4/2017 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjson 2017 - samtale om boka Reformasjonen.. Bokbad og musikalsk urframføring 2017-10-15 - 2017-10-15 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Danmark-Noreg & Reformasjonen i Nord-Noreg. Studiedag for Indre Troms og Senja prosti 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Noreg. Luther. Europa i endring. 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samtale om reformasjonen. Reformasjon og revolusjon. Samtale og konsert. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømd til endring. Trondenesdagene 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten. Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen og reformasjonsforskinga ved UiT. Møte i Forum for teologiske og religionsvitenskapelige bibliotek 2017-11-20 - 2017-11-20 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen - statskuppet som førte til religionsskifte. Foredrag og samtale 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Da Luther kom til Norge. 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Nord-Norge?. Prosalong i Bodø 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjon av liv og død - utstillingsomvising. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Svartedauden i Nord-Noreg. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2016-03-13 - 2016-03-13 2016.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - ein juvel i nord. I erkebiskop Øysteins fotspor 2016-01-30 - 2016-01-31 2016.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Korleis ramma svartedauden Nord-Noreg?. Senioruniversitetet 45+ 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjehistorikaren Oluf Kolsrud. Utstillingsopning: "Humaniora. Eksemplet Oluf Kolsrud." 2016-03-01 - 2016-03-01 2016.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes - juvelen i Nidaros-krona. Instituttseminar IHS, NTNU 2016-11-16 - 2016-11-16 2016.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved nordvegen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 (4). ISSN 0018-263X.s 635 - 639.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Finnmark i erkebiskopens lomme. Hifo-Tromsøs reiseseminar til Sørøya, 29.-31. mai 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Missed Opportunities? How Did the King Manage His Interests in the Far North?. International Medieval Congress Leeds 2015-07-05 - 2015-07-09 2015.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Church in State Policies in the Dano-Norwegian North during the Long Reformation Century. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.
 • Myklebost, Kari Aga; Berg, Sigrun Høgetveit. Kloster i grenseland. Historikeren 2014; Volum 3 (3). ISSN 1891-6600.s 38 - 42.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Reformasjonen i Nord-Noreg - ei brytingstid. Senioruniversitetet 45+ 2014-01-22 - 2014.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld - makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon. 2014.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Consolidating National Authority in the North: The Role of the Nidaros Archdiocese. International Medieval Congress 2014-07-07 - 2014-07-10 2014.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i vekst og fall. Trondenesdagane/Pensjonistuniversitetet i Harstad 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Canonry of Trondenes – a Jewel in the Nidaros Crown. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-01 2013.
 • Davenport, Randi Lise; Berg, Sigrun Høgetveit. Kunnskapskritikk i den spanske gullalderen. 2013.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. Forskingsdagane 2013 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kva gjorde reformasjonen med tørrfiskrikdomane i nord?. "Åpen dag i Storvågan" under Forskingsdagane 2013 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Østbø Munch, Christine Bjerkan. Nekting i språket rommar stort mangfald. 2013.
 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva for positive erfaringar har pasienter med alternativbehandling?. (data) 2013.
 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrar helsevesenet. (data) 2013.
 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette; Berg, Sigrun Høgetveit. Forskar på språk med film. (fulltekst) 2013.
 • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit. Alternativ behandling utfordrer helsevesenet. 2013.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kyrkjehistorie: Altarskåpa på Trondenes fortel. 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Samane selde ikkje sjela si. 2012.
 • Schimanski, Johan; Berg, Sigrun Høgetveit. Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar?. (fulltekst) 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. The Role of the Northern Canonries in State Church Politics in the North during the 16th Century. Reformasjonsseminaret 2012 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.
 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Eindimensjonale Krigsfilmar. (data) 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Schimanski, Johan. Grenseforsking for 68 millionar kroner. (fulltekst) 2012.
 • Pötzsch, Holger; Berg, Sigrun Høgetveit. Ny sesong med Filmgrenser. (data) 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kyrkjene på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. A Journey to Rome from the Arctic in the Holy Year 1500. The Northern Frontier of Christianity: Exploring the common heritage of Norway and the Holy See 2012-11-09 - 2012-11-09 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar. Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012 2012-09-23 - 2012-09-23 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Arntsen, Øyvind. "Norge og Den hellige stol" http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.10841845. 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bones, Stian; Myklebost, Kari Aga; Nielsen, Jens Petter. Fredeleg sameksistens i snart 700 år. 2011.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Bokmelding: På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011; Volum 1-2. ISSN 1501-9934.s 155 - 157.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ei romaferd frå nord?. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 43 - 48.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Nordlendingar i Roma i 1500. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 56 - 57.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Trondenes kannikgjeld i mellomalderen. Forskingsdagane i Sør-Troms 2011-09-27 - 2011-09-27 2011.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Frå Sør-Troms til Roma i 1500. Haaløygminne : Håløygminne 2011 (3). ISSN 0333-0931.s 305 - 310.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "For Business or Pleasure? Travelling to Rome from the Arctic in the 15th Century". International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. "The Attractions of a Benefice in the Far North around 1400". International Medieval Congress 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Ulovleg sex, men ekte kjærleik? Kjærleiksintriger frå mellomalderen. Onsdagsakademiet 2007-04-18 - 2007-04-18 2007.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kirkehistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (4). ISSN 0017-9841.s 324 - 326.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Med rett til å elske? Kjærleiksintriger i mellomalderen. Laurdagsuniversitetet 2005-10-01 - 2005.
 • Berg, Sigrun Høgetveit. Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder. 2004.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Church and Society in the 14th–18th Centuries

  Ecclesiastical History

  Reformation

  Teaching

  Course responsibility

  HIS 1000 Introduksjon til historiefaget
  HIS 1030/1031 Reformasjonen i eit historisk og religionsvitskapleg perspektiv
  HIS 2001/2021 Historie sett i lys av kjeldene
  HIS 3018 Kyrkje og stat i seinmellomalderen
  HIS 3024 Utforminga av eit nytt Norden 800–1300

  Teaches also in

  HIS 1001 Europa blir forma 1000–1500
  HIS 1002 Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjonar 1500-1850
  HIS 1022 Sagakjelder til norsk historie
  HIS 1026 Den tyske hansaen i norsk og europeisk historie
  HIS 2023 Norway and the World
  HIS 3001 Forskingsdesign med metode for mastergrad i historie
  HIS 3005 History of Indigenous Peoples
  HIS 3007 Lesing og skriving


  Member of research group


  CV

  Born 02.11.1972
  Master in History 2004: Kristenrettspraksis i norsk seinmellomalder
  Ph.d in History 2014: Trondenes kannikgjeld – makt og rikdom gjennom seinmellomalder og reformasjon
  Current position from 2017


  BRELIA N 315

  Click for bigger map