Personkort bilde
Professor

Walter Schönfelder

Professor, Head of Research Group ProVel Department of Child Welfare and Social Work
Flag icon Flag icon

Professional social work

Interdisciplinary cooperation

Social care

Work inclusion

Supported employment

Labor and welfare services

Child welfare services

 • Dybvik, Jo Benjamin; Schönfelder, Walter. Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state. Disability & Society 2020. ISSN 0968-7599.s doi: 10.1080/09687599.2020.1768054.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing 2019. ISSN 1874-7884.s doi: 10.1007/s12062-019-09253-7.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4.s 193 - 206.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_12.

 • Schönfelder, Walter; Holmgaard, Sanne Bech. Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers. Children and Youth Services Review 2019; Volum 100. ISSN 0190-7409.s 89 - 97.s doi: 10.1016/j.childyouth.2019.02.037.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 275 - 283.

 • Schönfelder, Walter. Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 21 - 45.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 13 - 19.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway. (fulltekst) 2017 ISBN 978-83-947775-0-0.s 116 - 117.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care. BMC Health Services Research 2016; Volum 16:633. ISSN 1472-6963.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12913-016-1881-9.

 • Schönfelder, Walter. Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap: Samhandlingsreformen i et profesjonsteoretisk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205425521.s 54 - 80.

 • Schönfelder, Walter. CAQDAS and qualitative syllogism logic - NVivo 8 and MAXQDA 10 compared. (fulltekst) Forum Qualitative Sozialforschung 2011; Volum 12 (1). ISSN 1438-5627.

 • Schönfelder, Walter; Bliksvær, Trond. Private rehabilitation clinics in a public, universal health care system. Research in the Sociology of Health Care 2011; Volum 29. ISSN 0275-4959.s 93 - 114.s doi: 10.1108/S0275-4959(2011)0000029007.

 • Schönfelder, Walter. The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2008 ISBN 1-84718-659-9.s 393 - 410.

 • Rezvyy, Grigory; Schönfelder, Walter; Øiesvold, terje; Olstad, Reidun E.; Midre, Georges. Between health care and social security - psychiatric patients and the disability pension system in Norway and Russia. BMC Health Services Research 2007; Volum 7 (128). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-7-128.

 • Schönfelder, Walter; Mohrlok, Marion; Strieder, Michaela; Neubauer, Rainer. Projektfinansierung (Fundraising) in den USA. Theorie und Praxis der sozialen Arbeit 1991; Volum 42 (12). ISSN 0342-2275.s 471 - 475.

 • Schönfelder, Walter. Fishing, Selling, Pushing. Gemeinwesenarbeit als spezialisierte Berufspraxis - ein Vergleich der Praxis in den USA und der BRD. Sozial Extra 1991 (7/8). ISSN 0931-279X.s 8 - 10.

 • Mohrlok, Marion; Strieder, Michaela; Neubauer, Rainer; Schönfelder, Walter. Gemeinwesenarbeit heute - Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Rundbrief Verband für sozial-kulturelle Arbeit 1991 (1). ISSN 0940-8665.s 10 - 15.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 75.

 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner. 2008 ISBN 978-82-91636-66-5.

 • Mohrlock, Marion; Neubauer, Michaela; Neubauer, Rainer; Schönfelder, Walter. Let's Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich. 1993 ISBN 3-923126-81-6.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken? 2020-02-12 - 2020-02-13 2020.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-060-4.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine. Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav) (omtale) (prosjekt) 2019-01-11 - 2019-01-13 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Minna om moltemyra. (fulltekst) Harvest Magazine 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø 2019-06-03 - 2019-06-05 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2019-03-12 - 2019-03-13 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar 2018-01-09 - 2018-01-09 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018. ISSN 0804-8983.s doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxBn42/Hjemme-best_-for-hvem.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost 2018-03-15 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017 2017-09-20 - 2017-10-11 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017; Volum 23. ISSN 1101-1262.s 410 - 411.s doi: 10.1093/eurpub/ckx186.025.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor ble det av sosial omsorg?. (fulltekst) Kommunal rapport 2017. ISSN 0801-6410.s 18 - .

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen? 2017-11-01 - 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities 2017-11-01 - 2017-11-04 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar 2017-09-04 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. 2016.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Ageing at home. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Schönfelder, Walter. Workforce coordination and skill mix in the Norwegian Coordination reform. Regional utveckling i glesbygd – Gräv där du står! (data) 2015-12-10 - 2015-12-10 2015.

 • Schönfelder, Walter. Midler for forskning og utvikling fra EU systemene. Fagseminar om nettverksjobbing og erfaring med EU- søknadsskriving 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy. 6th European Public Health Conference - Health in Europe: are we there yet? 2013-11-13 - 2013-11-16 2013.

 • Schönfelder, Walter. Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet - refleksjoner om erfaring, kunnskap og dokumentasjon (Keynote). Hauglandskurset 2013: Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet i habilitering og rehabilitering 2013-11-05 - 2013-11-06 2013.

 • Schönfelder, Walter. Et profesjonsteoretisk perspektiv på Samhandlingsreformen. Rehab 2012: Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre 2012-01-16 - 2012-01-18 2012.

 • Schönfelder, Walter. Lokale løsninger i en reformtid. Samhandlingsreformen i nordnorske utkantskommuner. 2012 ISBN 978-82-93056-12-6.

 • Schönfelder, Walter. Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap. Den 8. norske konferansen i helsesosiologi 2012-05-22 - 2012-05-23 2012.

 • Bliksvær, Trond; Heggebø, Lena Klasson; Schönfelder, Walter. Den gjenstridige effekten. Memo om effektbegrepet innen praksis og forskning. 2011.

 • Schönfelder, Walter. From “The art of text analysis” to “The impossible just got possible”. Learning experiences with MAXQDA and NVivo. KWALON 2010-04-22 - 2010-04-23 2010.

 • Schönfelder, Walter. Kaldt, vått og kjempeartig. Deltakererfaringer fra Basecamp Salten 2009 i Gildeskål kommune. 2010 ISBN 978-82-93056-01-0.

 • Schönfelder, Walter. Utvikling av nasjonale måleinstrumenter i arbeidsrettet rehabilitering. Muligheter og utfordringer med samhandling og nettverk på lokalt og regionalt nivå 2010-09-13 - 2010-10-14 2010.

 • Schönfelder, Walter. Samarbeid i psykisk helsearbeid – mellom hvem og om hva? (Keynote). Dialogkonferanse Helse Nord-Trøndelag 2010-06-16 - 2010-06-16 2010.

 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. NSF - Landsgruppe for psykiatriske sykepleiere 2010-06-14 - 2010-06-14 2010.

 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. Særpreg og mangfold i midnattsol - psykisk helse og helsetjenester på Nordkalotten 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Schönfelder, Walter. The limits of analyzing rhetoric in the analysis of organizational discourse. Forskningsseminar Institutt for sosiologi 2007-09-24 - 2007.

 • Schönfelder, Walter. From treatment to well-being - the changing understanding of helping people. 2nd Norwegian Workshop in Health Sociology 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.

 • Schönfelder, Walter. The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse. Rhetoric in Society 2006 2006-11-21 - 2006-11-24 2006.

 • Schönfelder, Walter. Samarbeid mellom linjene i psykiatrien - profesjonssosiologiske perspektiv. Forskerforum 2005-02-24 - 2005.

 • Schönfelder, Walter. Between the Lines in Psychiatry. Social Psychiatry and the Population Quality of Life in the North of Europe 2004-12-02 - 2004-12-05 2004.

 • Schönfelder, Walter. Fra problem til potensiale : en sammenliknende studie om beboerdeltakelse ved kommunal planlegging i Tyskland og Norge. 1999.

 • Schönfelder, Walter. Partizipationsmöglichkeiten der Lokalbevölkerung an kommunalen Planungsprozessen. Eine komparative Analyse deutscher und norwegischer Planungspraxis. 1997.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken? 2020-02-12 - 2020-02-13 2020.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-060-4.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine. Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav) (omtale) (prosjekt) 2019-01-11 - 2019-01-13 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Minna om moltemyra. (fulltekst) Harvest Magazine 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø 2019-06-03 - 2019-06-05 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2019-03-12 - 2019-03-13 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar 2018-01-09 - 2018-01-09 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018. ISSN 0804-8983.s doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxBn42/Hjemme-best_-for-hvem.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost 2018-03-15 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017 2017-09-20 - 2017-10-11 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017; Volum 23. ISSN 1101-1262.s 410 - 411.s doi: 10.1093/eurpub/ckx186.025.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor ble det av sosial omsorg?. (fulltekst) Kommunal rapport 2017. ISSN 0801-6410.s 18 - .

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen? 2017-11-01 - 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities 2017-11-01 - 2017-11-04 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar 2017-09-04 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. 2016.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Ageing at home. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Schönfelder, Walter. Workforce coordination and skill mix in the Norwegian Coordination reform. Regional utveckling i glesbygd – Gräv där du står! (data) 2015-12-10 - 2015-12-10 2015.

 • Schönfelder, Walter. Midler for forskning og utvikling fra EU systemene. Fagseminar om nettverksjobbing og erfaring med EU- søknadsskriving 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy. 6th European Public Health Conference - Health in Europe: are we there yet? 2013-11-13 - 2013-11-16 2013.

 • Schönfelder, Walter. Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet - refleksjoner om erfaring, kunnskap og dokumentasjon (Keynote). Hauglandskurset 2013: Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet i habilitering og rehabilitering 2013-11-05 - 2013-11-06 2013.

 • Schönfelder, Walter. Et profesjonsteoretisk perspektiv på Samhandlingsreformen. Rehab 2012: Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre 2012-01-16 - 2012-01-18 2012.

 • Schönfelder, Walter. Lokale løsninger i en reformtid. Samhandlingsreformen i nordnorske utkantskommuner. 2012 ISBN 978-82-93056-12-6.

 • Schönfelder, Walter. Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap. Den 8. norske konferansen i helsesosiologi 2012-05-22 - 2012-05-23 2012.

 • Bliksvær, Trond; Heggebø, Lena Klasson; Schönfelder, Walter. Den gjenstridige effekten. Memo om effektbegrepet innen praksis og forskning. 2011.

 • Schönfelder, Walter. From “The art of text analysis” to “The impossible just got possible”. Learning experiences with MAXQDA and NVivo. KWALON 2010-04-22 - 2010-04-23 2010.

 • Schönfelder, Walter. Kaldt, vått og kjempeartig. Deltakererfaringer fra Basecamp Salten 2009 i Gildeskål kommune. 2010 ISBN 978-82-93056-01-0.

 • Schönfelder, Walter. Utvikling av nasjonale måleinstrumenter i arbeidsrettet rehabilitering. Muligheter og utfordringer med samhandling og nettverk på lokalt og regionalt nivå 2010-09-13 - 2010-10-14 2010.

 • Schönfelder, Walter. Samarbeid i psykisk helsearbeid – mellom hvem og om hva? (Keynote). Dialogkonferanse Helse Nord-Trøndelag 2010-06-16 - 2010-06-16 2010.

 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. NSF - Landsgruppe for psykiatriske sykepleiere 2010-06-14 - 2010-06-14 2010.

 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. Særpreg og mangfold i midnattsol - psykisk helse og helsetjenester på Nordkalotten 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Schönfelder, Walter. The limits of analyzing rhetoric in the analysis of organizational discourse. Forskningsseminar Institutt for sosiologi 2007-09-24 - 2007.

 • Schönfelder, Walter. From treatment to well-being - the changing understanding of helping people. 2nd Norwegian Workshop in Health Sociology 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.

 • Schönfelder, Walter. The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse. Rhetoric in Society 2006 2006-11-21 - 2006-11-24 2006.

 • Schönfelder, Walter. Samarbeid mellom linjene i psykiatrien - profesjonssosiologiske perspektiv. Forskerforum 2005-02-24 - 2005.

 • Schönfelder, Walter. Between the Lines in Psychiatry. Social Psychiatry and the Population Quality of Life in the North of Europe 2004-12-02 - 2004-12-05 2004.

 • Schönfelder, Walter. Fra problem til potensiale : en sammenliknende studie om beboerdeltakelse ved kommunal planlegging i Tyskland og Norge. 1999.

 • Schönfelder, Walter. Partizipationsmöglichkeiten der Lokalbevölkerung an kommunalen Planungsprozessen. Eine komparative Analyse deutscher und norwegischer Planungspraxis. 1997.

 • [Loading...]