pco000.jpg
pco000.jpg
Culture and Social Sciences Library philipp.conzett@uit.no +4777645361 Tromsø UB 241

Philipp Conzett


Senior Research Librarian / Subject Librarian for Scandinavian, Finnish and German Languages and Literatures

Job description


 • Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad. Guidance for Citing Linguistic Data. (data) MIT Press 2022 ISBN 9780262366076.s 143 - 155.s doi: https://doi.org/10.7551/mitpress/12200.003.0015.
 • Sandøy, Helge; Conzett, Philipp; Kristoffersen, Gjert; Nesse, Agnete. Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). (fulltekst) (prosjekt) NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2020; Volum 38. ISSN 0800-3076.s 93 - 131.
 • Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene; Wolden, Ove Joralf; Paasche, Marianne; Søndenå, Ola; Conzett, Philipp. Norwegian Correspondences and Linked Open Data. (fulltekst) (prosjekt) CEUR Workshop Proceedings 2019; Volum 2364. ISSN 1613-0073.s 365 - 375.
 • Conzett, Philipp; Østvand, Lene. Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet – erfaringar og forslag til beste praksis. (fulltekst) Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2018; Volum 10 (1). ISSN 1890-5900.s 65 - 80.s doi: 10.15845/noril.v10i1.283.
 • Enger, Hans-Olav; Conzett, Philipp. Morfologi. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0.s 213 - 316.
 • Conzett, Philipp. Hovuddrag i utviklinga av norsk ordlaging. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 195 - 210.
 • Sollid, Hilde; Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection: The fate of ‘vulnerable’ categories in Northern Norwegian. (omtale) Studies in Language Variation 2014; Volum 16. ISSN 1872-9592.s 179 - 205.s doi: 10.1075/silv.16.09sol.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområder. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2011; Volum 6 (1). ISSN 0809-9227.s 35 - 71.
 • Conzett, Philipp. Hjalmar P. Petersen: Gender Assignment in Modern Faroese. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2009. 346 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2010. ISSN 0800-3076.s 335 - 351.
 • Conzett, Philipp. The role of grammatical gender in noun-formation: A diachronic perspective from Norwegian. Mouton de Gruyter 2010 (221) ISBN 978-3-11-022359-0. ISSN 1861-4302.s 147 - 193.s doi: 10.1515/9783110223606.147.
 • Conzett, Philipp. Gender assignment and the structure of the lexicon. Sprachtypologie und Universalienforschung 2006; Volum 59 (3). ISSN 0942-2919.s 223 - 240.s doi: 10.1524/stuf.2006.59.3.223.
 • Conzett, Philipp. [Anmeldelse] Hilde Sollid. Dialektsyntaks i Nordreisa: Språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Maal og Minne 2005 (H. 1). ISSN 0024-855X.s 84 - 96.
 • Conzett, Philipp. Frå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på -skap i skandinavisk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2004 (22). ISSN 0800-3076.s 169 - 193.
 • Bezjak, Sonja; Conzett, Philipp; Fernandes, Pedro L.; Görögh, Edit; Helbig, Kerstin; Kramer, Bianca; Labastida, Ignasi; Niemeyer, Kyle; Psomopoulos, Fotis; Ross-Hellauer, Tony; Schneider, René; Tennant, Jon; Verbakel, Ellen; Clyburne-Sherin, April; Brinken, Helene; Heller, Lambert. Open Science Training Handbook. (fulltekst) (prosjekt) 2018 ISBN 0000000000.
 • Conzett, Philipp; Crabtree, Jonathan; Myers, James. Updates from the Global Dataverse Community Consortium (GDCC). Dataverse Community Meeting 2022 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Conzett, Philipp. CoreTrustSeal Certification of DataverseNO. EOSC FAIR metrics and Data Quality Task Force Meeting (prosjekt) 2022-03-10 - 2022-03-10 2022.
 • Hasan, Adil; Conzett, Philipp. Building a research data archive - what flavour should it be?. Dataverse Community Meeting 2022 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Conzett, Philipp; Andreassen, Helene N.. Adapting flexible metadata support in Dataverse to the needs of domain-specific repositories – the case of The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing). Knowledge Organization Research Observatory (KO-RO) (prosjekt) 2021-11-24 - 2021-11-24 2021.
 • Gawne, Lauren; Berez-Kroeker, Andrea; Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; Cox, Christopher; Collister, Lauren B.. Using the Tromsø Recommendations to cite data in language work. 7th International Conference on Language Documentation & Conservation (ICLDC 7) (fulltekst) 2021-03-04 - 2021-03-07 2021.
 • Conzett, Philipp. File-level identification support in Dataverse and DataverseNO. EOSC-Nordic FAIRification Webinar: FAIRification STEP 2 – FAIR principle F3 (prosjekt) 2021-02-03 - 2021-02-03 2021.
 • Conzett, Philipp. DataverseNO: Building a national research data management support service based on the Dataverse software. Training Webinar for DataverseCAT Repositories 2021-05-18 - 2021-05-19 2021.
 • Conzett, Philipp. Repository Experiences on Certification: DataverseNO. EOSC-Nordic WP4 workshop: From Self-Assessment to Certification with FAIR Results (omtale) 2021-06-03 - 2021-06-03 2021.
 • Conzett, Philipp. Gjenfinning og gjenbruk av forskingsdata – ei praktisk innføring i FAIR-prinsippa. KORG-dagane 2021 (fulltekst) (omtale) 2021-06-03 - 2021-06-04 2021.
 • Conzett, Philipp. CoreTrustSeal certification of DataverseNO. Open Repositories 2021. The 16th International Conference on Open Repositories. Panel: Dataverse Community & CoreTrustSeal: Certifying generalist data repositories (omtale) 2021-06-07 - 2021-06-10 2021.
 • Conzett, Philipp; Graybeal, John. Metadata Schemas in Dataverse. Dataverse Community Meeting 2021 (prosjekt) 2021-06-14 - 2021-06-17 2021.
 • Conzett, Philipp. Curation Support in DataverseNO. Dataverse Community Meeting 2021 (prosjekt) 2021-06-14 - 2021-06-17 2021.
 • Conzett, Philipp. CoreTrustSeal certification of DataverseNO: Lessons learned and impact. Dataverse Community Meeting 2021 (prosjekt) 2021-06-14 - 2021-06-17 2021.
 • Conzett, Philipp. Innlegg. NFR-innspelskonferanse: Muligheter og utfordringer ved bruk av lisenser på forskningsdata (prosjekt) 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.
 • Conzett, Philipp. Organisering, styring og finansiering av infrastrukturar for FAIR forskingsdata og særleg relevante forvaltingsdata for forsking: Kva er føresetnaden for å lykkast innanfor mitt område, og kva betydning og verdi vil det ha å lykkast for forskning? Innspel til Datainfrastrukturutvalet. Møte i Datainfrastrukturutvalet (prosjekt) 2021-11-19 - 2021-11-19 2021.
 • Conzett, Philipp; Goosen, Twan; Scharnhorst, Andrea; Tykhonov, Vyacheslav; Van Uytvanck, Dieter; de Vries, Jerry; Wittenberg, Marion. How to weave domain specific information sources into a large, FAIR data fabric for the Digital Humanities? The use of the Dataverse platform. Digital Humanties BeNeLux 2020 (fulltekst) 2020-06-03 - 2020-06-05 2020.
 • Conzett, Philipp. Dataverse as a CLARIN repository application. CLARIN Centre Meeting 2020 (omtale) 2020-03-31 - 2020-03-31 2020.
 • Gawne, Lauren; Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; McDonnell, Bradley. Citing Linguistic Data: The Tromsø Recommendations. Linguistweets: The First International Twitter Conference on Linguistics (data) 2020-12-05 - 2020-12-05 2020.
 • Gawne, Lauren; Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; McDonnell, Bradley. Using the Tromsø Recommendations to cite linguistic data. 2020 ALS Online Conference 2020-12-14 - 2020-12-15 2020.
 • Conzett, Philipp. Kor FAIR er norske språkdata?. Fagleg seminar for språksamlingane 2020-11-19 - 2020-11-20 2020.
 • Conzett, Philipp. DataverseNO: A national repository for research data from Norway. 7º Fórum de Gestão de Dados de Investigação (7th Portuguese RDM Forum) (prosjekt) 2020-11-17 - 2020-11-18 2020.
 • Conzett, Philipp. Data Commons from a Library Perspective. Data Commons Workshop 2020-10-23 - 2020-10-23 2020.
 • Conzett, Philipp. Subject Matter Expert Input. FAIR Data: OCLC-LIBER Small Group Discussion, OCLC-LIBER Open Science Discussion Series (omtale) 2020-10-01 - 2020-10-01 2020.
 • Kahle, Jonas; Conzett, Philipp; Fulss, Richard. Flexible Metadata Session 2. Dataverse Community Meeting 2020 (fulltekst) (prosjekt) 2020-06-17 - 2020-06-19 2020.
 • Boyd, Ceilyn; Conzett, Philipp; Karcher, Sebastian; Barbosa, Sonia. CoreTrustSeal. Dataverse Community Meeting 2020 (fulltekst) (prosjekt) 2020-06-17 - 2020-06-19 2020.
 • Conzett, Philipp. DataverseNO: A National, Generic Repository and its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research. (fulltekst) Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie 2020; Volum 39. ISSN 0804-4554.s 74 - 113.s doi: 10.7557/15.5514.
 • Conzett, Philipp; Longva, Leif; HØydalsvik, stein. DataverseNO. European Dataverse Workshop 2020 (fulltekst) 2020-01-23 - 2020-01-24 2020.
 • Conzett, Philipp. Filorganisering og filformat. RDA-kurs i FAIR forskingsdatakuratering 2020 (fulltekst) (prosjekt) 2020-01-20 - 2020-01-21 2020.
 • Conzett, Philipp. Dokumentasjon og metadata innanfor språkvitskap. RDA-kurs i FAIR forskingsdatakuratering 2020 (fulltekst) (prosjekt) 2020-01-20 - 2020-01-21 2020.
 • Conzett, Philipp. Introduksjon til kurset, FAIR-prinsippa og datakuratering. RDA-kurs i FAIR forskingsdatakuratering 2020 (fulltekst) (prosjekt) 2020-01-20 - 2020-01-21 2020.
 • Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; McDonnell, Bradley. Tromsø recommendations for citation of research data in linguistics. (fulltekst) 2019.
 • Villaflor, Glennda; Ali, Abdurhman Kelil; Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Figenschou, Lars; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Nilsen, Karl Magnus; Odu, obiajulu. Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway. FORCE2019 The Future of Research Communications and e-Scholarship 2019-10-16 - 2019-10-17 2019.
 • Villaflor, Glennda; Ali, Abdurhman Kelil; Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Figenschou, Lars; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Nilsen, Karl Magnus; Odu, obiajulu. Open Research Data: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. Open Science Fair 2019 2019-09-16 - 2019-09-18 2019.
 • Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; Gawne, Lauren; McDonnell, Bradley. Data citation in linguistics publications: A scholar-led, community-based initiative. 14th Munin Conference on Scholarly Publishing (fulltekst) 2019-11-27 - 2019-11-28 2019.
 • Segadal, Katrine Utaaker; Kvamme, Trond; Heggland, Ingrid; Fotland, Margaret Louise; Fjellbirkeland, Anne; Conzett, Philipp; Garshol, Jan Erik; Iozzi, Maria Francesca. RDA in Norway. RDA 14th Plenary (prosjekt) 2019-10-23 - 2019-10-25 2019.
 • Andreassen, Helene N.; Berez-Kroeker, Andrea; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; Cox, Christopher; De Smedt, Koenraad; Gawne, Lauren; McDonnell, Bradley. Writing data citation guidelines for linguistics: Lessons learned. RDA 14th Plenary (prosjekt) 2019-10-23 - 2019-10-25 2019.
 • Durand, Gustavo; Crabtree, Jonathan; Conzett, Philipp; Tykhonov, Vyacheslav. Building Dataverse Communities that follow RDA Best Practices for Data Sharing and Management. RDA 14th Plenary 2019-10-23 - 2019-10-25 2019.
 • Tykhonov, Vyacheslav; Conzett, Philipp; Wittenberg, Marion. Dataverse in the European Open Science Cloud. Dataverse Community Meeting 2019 (prosjekt) 2019-06-19 - 2019-06-21 2019.
 • Conzett, Philipp. Kva støtte kan vi gje til utforming av datahandteringsplanar?. NARMA kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon 2019-06-12 - 2019-06-13 2019.
 • Conzett, Philipp. Disciplinary Case Study: The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing). (fulltekst) (omtale) 2019.
 • Andreassen, Helene N.; Collister, Lauren B.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; McDonnell, Bradley; Berez-Kroeker, Andrea; Cox, Christopher. Citation of research data for linguistic publications. RDA Plenary 13 2019-04-02 - 2019-04-04 2019.
 • Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene; Wolden, Ove Joralf; Paasche, Marianne; Søndenå, Ola; Conzett, Philipp. NorKorr - Norwegian Correspondences and Linked Open Data. Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 (prosjekt) 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.
 • Ali, Abdurhman Kelil; Ekanger, Aysa; Villaflor, Glennda; Andreassen, Helene N.; Nilsen, Karl magnus; Figenschou, Lars; Longva, Leif; Odu, obiajulu; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein. Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. 27th Polar Libraries Colloquy 2018-06-10 - 2018-06-15 2018.
 • HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp. Open Science and Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway. Open Science Toolbox Start-up Workshop (prosjekt) 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.
 • Conzett, Philipp; Østhus, Randi. Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet. Narma-workshop: Introduksjon til datahåndteringsplaner for forskerstøtte (omtale) 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; De Smedt, Koenraad; Berez-Kroeker, Andrea; Gawne, Lauren. Data citation and metadata standards in linguistics. RDA 11th Plenary Meeting (omtale) 2018-03-21 - 2018-03-23 2018.
 • Conzett, Philipp. Kvensk grammatikk. (fulltekst) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56965-5.
 • Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu. TROLLing: Scope and operation of an open respository for linguistic data. 91st Annual Meeting of the Linguistic Society of America 2017-01-05 - 2017-01-08 2017.
 • Conzett, Philipp. Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved substantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum. (fulltekst) 2017 (1). ISSN 2387-4597.
 • Conzett, Philipp. Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk. (fulltekst) (prosjekt) 2017.
 • Eide, Øyvind; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. The correspondence of Just Qvigstad, 1.0 and 2.0 – the ongoing story of a digital edition. UiT Digital Humanities Conference 2017 2017-11-30 - 2017-12-01 2017.
 • Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu. TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics: Scope and operation of an open repository for linguistic data. 17. møte om norsk språk (Mons 17) 2017-11-22 - 2017-11-24 2017.
 • Conzett, Philipp. TROLLing - eit ope arkiv for språkdata. 17. møte om norsk språk (Mons 17) (prosjekt) 2017-11-22 - 2017-11-24 2017.
 • Conzett, Philipp. Genusvariasjon i norsk skriftspråk. 17. møte om norsk språk (Mons 17) (data) (fulltekst) 2017-11-22 - 2017-11-24 2017.
 • Conzett, Philipp; Longva, Leif. DataverseNO og støttetenester for forskingsdatahandtering. Seminar om forskingsdatahandtering (data) (omtale) 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Østvand, Lene; Conzett, Philipp; Lyse, Gunn Inger. Workshop: Forskningsdata. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek (sammendrag) 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Conzett, Philipp. Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Seminar om genus 2017-06-14 - 2017.
 • Conzett, Philipp; Østvand, Lene. Støttetenester for forskingsdatahandtering: forslag til beste praksis. Virak - Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek (omtale) 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Odu, obiajulu; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Conzett, Philipp. UIT Open Research Data and our experiences using Dataverse. Dataverse Community Meeting 2016 2016-06-09 - 2016-06-11 2016.
 • Conzett, Philipp. Kvensk bibliografi - Frå kompendium til digital portal. Det 75. norske bibliotekmøte 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.
 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. How (not) to do textual criticism online: A user’s perspective on selected Nordic digital scholarly editions. Digital Humanities in The Nordic Countries 2016-03-15 - 2016-03-17 2016.
 • Conzett, Philipp. Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk. Språkdagen 2016 (fulltekst) (omtale) 2016-11-16 - 2016-11-16 2016.
 • Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp. Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online). (fulltekst) (prosjekt) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 4 - 8.
 • Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; Høydalsvik, Stein; Longva, Leif; Odu, Obiajulu. UiT Open Research Data. IASSIST2016 2016-05-31 - 2016-06-03 2016.
 • Conzett, Philipp. Norsk språk og språkforhold i Norge og i Nord-Norge. Språk- och kulturkurs i Tromsö 2016-06-13 - 2016-06-17 2016.
 • Larsen, Rolf Inge; Thorvaldsen, Steinar; Conzett, Philipp. Making Cultural Heritage Online. Lars Levi Laestadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region. Journal of Northern Studies 2015; Volum 9 (2). ISSN 1654-5915.s 96 - 100.
 • Conzett, Philipp. Tradisjonen tru? - Om publisering i nordiskfaget i Noreg. Dugnadsgruppe om open tilgang til forskingsresultat («Open Access»), 16. møte om norsk språk (MONS 16) (omtale) 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin. A preliminary survey of Nordic digital scholarly editions. Network Meeting, Lars Levi Laestadius - Making Cultural Heritage Online (prosjekt) 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.
 • Andreassen, Helene N.; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein; Longva, Leif; Odu, obiajulu. Når det regner på forskeren, drypper det på UB: Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata. UH-bibliotekkonferansen 2015 2015-06-18 - 2015-06-19 2015.
 • Conzett, Philipp; Odu, obiajulu; HØydalsvik, stein; Andreassen, Helene N.; Longva, Leif. UiT Open Research Data. Dataverse Community Meeting 2015 2015-06-09 - 2015-06-11 2015.
 • Conzett, Philipp; Longva, Leif; Andreassen, Helene N.; HØydalsvik, stein; Odu, obiajulu. UiT Open Research Data. emtacl15 - emerging technologies in academic libraries 2015-04-20 - 2015-04-22 2015.
 • Conzett, Philipp; Andreassen, Helene N.; Høydalsvik, Stein; Janda, Laura Alexis; Longva, Leif; Nesset, Tore; Odu, obiajulu. TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics. The 9th Munin Conference on Scholarly Publishing 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Conzett, Philipp; Räisänen, Anna-Kaisa. Situasjonen for kvensk språk. Seminar om revitalisering av kvensk 2014-10-09 - 2014-10-10 2014.
 • Conzett, Philipp. Laestadius goes digital: A DH project at UiT The Arctic University of Tromsø. Joint Culture & Technology and CLARIN-D Summer School "Digital Humanities & Language Resources" 2014-07-22 - 2014-08-01 2014.
 • Conzett, Philipp. The role of academic libraries in digital editing. Joint Culture & Technology and CLARIN-D Summer School "Digital Humanities & Language Resources" 2014-07-22 - 2014-08-01 2014.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection in Northern Norwegian. Workshop: The North Germanic Noun Phrase 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Conzett, Philipp. Ordlaging i norsk - eit historisk oversyn. 15. møte om norsk språk, MONS 15 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Genus og substantivbøying i nordlig nordnorsk. 15. møte om norsk språk, MONS 15 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Sojtaric, Maja. Forsvinner hunkjønnet?. (fulltekst) 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Sojtaric, Maja. Forsvinner hunkjønnet?. (fulltekst) 2013.
 • Conzett, Philipp. Mellom oversettelse og gjendiktning − eller det (u)mulige ekvivalenskravet. XX Kääntämisentutkimuksen päivät 2011-12-12 - 2011-12-12 2011.
 • Conzett, Philipp. Ein diakron analyse av genustilordning i norsk. 14. møte om norsk språk (MONS 14) 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Conzett, Philipp. Kva rolle spelar genus i ordlaging? Ein diakron studie av null-avleiing i norsk. Sommarseminar til Norsk Ordbok 2014 2011-06-17 - 2011-06-17 2011.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette; Conzett, Philipp. Gender and noun inflection: variation and change in Northern Norwegian contact varieties. Language Contact and Change - Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language (GSFL 2010) 2010-09-22 - 2010-09-25 2010.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Gender: the fate of an allegedly vulnerable category in contact varieties of Northern Norway. Seminar: Outcomes of language contact in spoken language 2010-05-20 - 2010-05-21 2010.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus: variasjon i nordnorske språkkontaktområder. 13. møte om norsk språk, MONS 13 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Conzett, Philipp. The nature of nominal classification: the case of grammatical gender. Symposium on linguistic categorization and the nature of linguistic categories 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Conzett, Philipp. Leksikografisk handsaming av konversjon (null-avleiing) i norsk. 10. konferanse om leksikografi i Norden 2009-06-03 - 2009-06-05 2009.
 • Conzett, Philipp. The historical and empirical foundation of gender: A diachronic study of gender assignment in Norwegian. XIXth International Conference on Historical Linguistics (ICHL19) 2009-08-10 - 2009-08-15 2009.
 • Conzett, Philipp. Nominal zero-derivation in Norwegian: The development of lexical gender as a primary word-formation device. International Summer School in Grammaticalization 2009-08-18 - 2009-08-21 2009.
 • Conzett, Philipp. Null-avleiing i norsk: stor ståhei for ingenting?. 13. møte om norsk språk, MONS 13 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Conzett, Philipp. Gender in Norwegian and Faroese. Diachronic development and synchronic variation. The 3rd NLVN Training Seminar and the 5th NORMS Workshop 2008-08-08 - 2008-08-16 2008.
 • Conzett, Philipp. Genuset til null-avleiingar i norsk. Kognitivt sommarseminar 2008-06-16 - 2008-06-17 2008.
 • Conzett, Philipp. Genus i norrønt og nynorsk. Ein komparativ studie. 2007.
 • Conzett, Philipp. “The Great Gender Shift” revisited in the light of Norwegian diachrony. Germanic Linguistics Annual Conference, GLAC 13 2007-04-13 - 2007-04-15 2007.
 • Conzett, Philipp. Genus i norsk ordlaging. 12. møte om norsk språk, MONS 12 2007-11-22 - 2007-11-24 2007.
 • Conzett, Philipp. Genustilordning i teori og praksis: ei prosjektbeskriving. 11. møte om norsk språk, MONS 11 2005-11-24 - 2005.
 • Conzett, Philipp. Gender assignment and the structure of the lexicon. Symposium The lexicon: its status in the theory of language 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Historical (Scandinavian) linguistics, morphology, lexicon, word-formation

  Old Norse, Norwegian, language change

  Open Science, Digital humanities