#
Photo: Christian Halvorsen
#
The University Management kathrine.tveiteras@uit.no +4777646001 93258136 +4793258136 Tromsø Administrasjonsbygget B-373

Kathrine Tveiterås


Pro-Rector Education


 • Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter; Henriksen, Edgar. Lys i husan? Fisk og petroleum som modernitetsbærere i nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 361 - 372.
 • Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine. Fiskeriforvaltning i bevegelse - Nordiske fiskerier, fra konvergens til divergens?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2013; Volum 23 (1). ISSN 0803-6799.s 15 - 27.
 • Tveiterås, Kathrine. Snøhvit - et megaprosjekt tar form. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 129 - 146.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Politiske kompromisser i praksis: Fiskeripolitikk og kvotesystem i Norge. Fagseminar for stortingsreferenter 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale? Om endringene i kvotesystemet. Årsmøte i Fiskarlaget Nord 2019-09-05 - 2019-09-05 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Det nye kvotesystemet. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale?. Lunsjseminar, BDO, Trondheim 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.
 • Sivertsen, Annfrid; Brekke, Camilla; Rensaa, Ragnhild Johanne; Sundset, Monica Alterskjær; Aschan, Michaela; Tveiterås, Kathrine. Trodde du at naturvitenskap og teknologi ikke var for deg?. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Holm, Petter; Dubois, Mark; Tveiterås, Kathrine; Bjørkan, Maiken; Wilson, Douglas Clyde; Kraan, Marloes. Report of the first (before) consensus analysis and Q sort survey of fishers and scientists attitudes. 2013.
 • Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Plikter til besvær. FiskeribladetFiskaren 2013.
 • Henriksen, Edgar; Holm, Petter; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Et oljesmurt Nord-Norge. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Fiskerettigheter og samfunnsansvar. Finnmark Dagblad 2013.
 • Holm, Petter; Henriksen, Edgar; Tveiterås, Kathrine; Finstad, Bjørn-Petter. Leveringsplikt og samfunnsansvar. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Tveiterås, Kathrine. På grensen til et eventyr - økonomisering av Snøhvit LNG. 2012 ISBN 978-82-8266-037-2.
 • Tveiterås, Kathrine. Ikke alt som teller kan telles. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Look at all works in CRIStin →  Administrasjonsbygget B-373