Personkort bilde
Adviser

Mariann Schjølberg Karlsen

Communication Advisor RKBU North
Norwegian flag icon Sami flag icon

Communication Advisor working with web, graphic design, information, media relations etc. 

  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

  • Lorentsen, Hanne lise berg; Igland, Oddny; Karlsen, Mariann Schjølberg. Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag: En oversikt over tilgjengelige ressurser.. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid. Vil ha mer musikk inn i arbeidet. 2015.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg. Barna er viktige på mekling. 2015.

  • [Loading...]