Bilde av Jakobsen, Jonas
Bilde av Jakobsen, Jonas
Institute of philosophy and first semester studies jonas.jakobsen@uit.no +4777649176 +47 46869928 Here you can find me

Jonas Jakobsen


Associate professor


 • Jonas Jakobsen :
  Populismens retorikk: trussel eller ressurs for deliberativt demokrati?
  Agora 2020 ARKIV
 • Jonas Jakobsen :
  Moderate inclusivism and the conversational translation proviso: Revising Habermas's ethics of citizenship
  European Journal for Philosophy of Religion 2019 ARKIV / DOI
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere
  Etikk i praksis 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Jonas Jakobsen :
  Contextualising Religious Pain: Saba Mahmood, Axel Honneth, and the Danish Cartoons
  Brill Academic Publishers 2015 DATA / DOI
 • Jonas Jakobsen :
  Secularism, Liberal Democracy, and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad
  Contrastes (Málaga) 2015 DATA / DOI
 • Jonas Jakobsen :
  Religion and (Mis)recognition: Axel Honneth and the Danish Cartoon Controversy
  Cambridge Scholars Publishing 2014 DATA
 • Jonas Jakobsen, Jørgen Pedersen :
  Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn
  Pax Forlag 2013
 • Jonas Jakobsen :
  Axel Honneth: Anerkjennelse, danning og utdanning
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Odin Lysaker, Jonas Jakobsen :
  Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought
  Brill Academic Publishers 2015 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Lærebokstipend 2020
  22. September 2020 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Bok om trendord
  19. September 2020
 • Jonas Jakobsen :
  Venstrepopulismen fortjener et bedre forsvar
  Morgenbladet 09. September 2020 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  "Folket" må inkludere alle
  Klassekampen 22. September 2020 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Populismedebatt på villspor
  Klassekampen 14. September 2020 DATA
 • Cindy Horst, Kjersti Fjørtoft, Jonas Jakobsen, Jdid Noor, Per Mouritsen, Tore Vincents Olsen et al.:
  Active Citizenship Today
  Institutt for fredsforskning 2019 FULLTEKST
 • Jonas Jakobsen :
  "Demokratiet trenger ex.phil. - åndslivet fortjener det"
  Morgenbladet 09. March 2018 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  "Det stormer rundt Jesus"
  08. February 2018
 • Jonas Jakobsen :
  Hva er Populisme?
  Nordlys 04. April 2018 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  "Hva er populisme"
  23. March 2018 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Politisk populisme: Hva er problemet?
  2018 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Kierkegaards eksistensfilosofi
  2018
 • Jonas Jakobsen :
  Det er noe galt med den måten ulikhet produseres, legitimeres og oppretholdes på i dagens globaliserte økonomi
  Avisa Vårt land 19. May 2017 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Min sønns bidrag
  Morgenbladet 19. May 2017 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Civic Integration as Civic (Mis)recognition. A Honnethian Approach
  2017
 • Jonas Jakobsen :
  Civic Integration as Civic (Mis)recognition: A Honnethian approach
  2017
 • Jonas Jakobsen :
  Hvad vil det sige at give en interessebaseret begrundelse for menneskerettighederne, og hvilke problemer kan være forbundet med dette i en multikulturel kontekst?
  2017
 • Jonas Jakobsen :
  Er det noe galt med ulikhet?
  2017
 • Jonas Jakobsen :
  Er det noe galt med ulikhet?
  2017
 • Jonas Jakobsen :
  The Claims of Freedom: Habermas' Deliberative Multiculturalism and the Right to Free Speech
  UiT Norges arktiske universitet 2017 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Det uperfekte liv
  2017 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Det uperfekte liv
  2017 DATA
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons
  2016
 • Jonas Jakobsen :
  Hvorfor blir noen krenket?
  09. January 2015 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Free Speech and Democracy
  2015 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Hva er hatprat - og bør det forbys?
  2015
 • Odin Lysaker, Jonas Jakobsen :
  Introduction: Recognition and Freedom in Axel Honneth's Political Thought
  Brill Academic Publishers 2015
 • Jonas Jakobsen :
  Ekstremisme og radikalisering: et sosialfilosofisk perspektiv
  2014
 • Odin Lysaker, Jonas Jakobsen :
  Den sekulære religiøse tidsalder
  Morgenbladet 12. December 2014 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Retningslinjer for en konstruktiv religionsdebatt
  2014
 • Jonas Jakobsen :
  Nøytralitet og åpenhet: religion i offentligheten
  2014
 • Jonas Jakobsen :
  Hva er 'hate speech' og bør det forbys?
  2014
 • Jonas Jakobsen :
  Axel Honneth's teori om selvet
  2014 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  Hvorfor (ikke) forby hate speech? En introduksjon til Jeremy Waldron og Ronald Dworking
  2013
 • Jonas Jakobsen :
  Utdatert kristendom
  Klassekampen 05. June 2013
 • Jonas Jakobsen :
  Secular Reason in the Postsecular Society: Reassessing Habermas and his Critics
  2013
 • Melina Duarte, Jonas Jakobsen, Dege Carmen :
  Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2013 DATA
 • Jonas Jakobsen, Ida Solhaug :
  Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?
  Morgenbladet 07. June 2013 DATA
 • Jonas Jakobsen :
  What is Moral Injury and When is it Morally Wrong?
  2013
 • Ida Solhaug, Jonas Jakobsen :
  Innsikt for bedre utsyn
  Morgenbladet 24. May 2013 DATA
 • Roar Anfinsen, Jonas Jakobsen :
  Toleranse, frihet og verdighet
  2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  1 Democratic theory (deliberative democracy; public reason; populism and democracy)

  2 Free speech (normative, juridical and moral issues; hate speech; blasphemy regulation)

  3 Secularism and religion (equality of worldviews/cultural practices; religious exemptions)       CV

  Associate Professor, UiT - The Arctic University of Norway  University, 2014 - 

  PhD-student, UiT - The Arctic University of Norway  University, 2009 - 2014

  University Lecturer, UiT - The Arctic University of Norway  University, 2007 - 2009 

  High School Teacher, Nykøbing Katedralskole, Denmark, 2004 - 2007