Bilde av Nordahl-Pedersen, Hilde
Bilde av Nordahl-Pedersen, Hilde
School of Business and Economics in Harstad hilde.nordahl-pedersen@uit.no +4777058107

Hilde Nordahl-Pedersen • Hilde Nordahl-Pedersen, Sven Tore Dreyer Fredriksen, Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Kunnskapsbaserte tjenester i kommunale sykehjem - idealer og realiteter
  Geriatrisk sykepleie 2023 ARKIV
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Kari Heggholmen :
  What factors contributes to success in an event project? A case study of the learning experiences of students in a Project Management course.
  Procedia Computer Science 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Kari Heggholmen :
  What promotes motivation and learning in project management students?
  Procedia Computer Science 2022 ARKIV / DOI
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Antologiens sentrale begreper og perspektiver
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem – handlingsrommets betydning
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Inger S. Martinussen :
  Å være ektefelle og omsorgsgiver når hjerneslag rammer – mellom avmakt og mestring
  Tidsskrift for velferdsforskning 2020 DOI
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Folkehelsearbeid - sentrale utviklingstrekk
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Inger S. Martinussen, Hilde Nordahl-Pedersen, Randi Nymo :
  Bruk av private helse- og omsorgstjenester
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Inger S. Martinussen, Hanne Sissel Mikalsen Berg, Bente lilljan lind Kassah :
  Hverdagsrehabilitering - helsefremming gjennom empowerment
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Siri Tønnessen :
  Vilkår for samhandling og et helhetlig pasientperspektiv i helse- og omsorgstjenestene
  Fagbokforlaget 2014
 • Bente Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Hilde Nordahl-Pedersen :
  Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Kari Heggholmen :
  How can we generate ideas for a project event and how is this process experienced? Delving into students’ learning experiences and perceptions of usefulness in an idea and concept development process.
  2023
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Kari Heggholmen :
  What factors contributes to success in an event project? A case study of the learning experiences of students in a Project Management course.
  2022
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Kari Heggholmen :
  What promotes motivation and learning in project management students?
  2021
 • Hilde Nordahl-Pedersen, Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll :
  Hvordan få til nytenkning i kommunale sykehjem?
  Geriatrisk sykepleie 2021 ARKIV
 • Hilde Nordahl-Pedersen :
  Hvordan gjennomføre idéutviklingsprosesser?
  Cappelen Damm Akademisk 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →