#
Photo: Marius Fiskum
#
School of Business and Economics in Harstad trude.h.olsen@uit.no +4777058223 Harstad Campus Harstad

Olsen, Trude Høgvold • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Post-bureaucratic Structures: Facilitating or Inhibiting Learning in Public Organizations?. Waxmann Verlag 2021 ISBN 978-3-8309-4338-9.s 101 - 124.
 • Strøm, Heidi Angell; Olsen, Trude Høgvold; Foss, Lene. Tensions for Cultural Entrepreneurs Managing Continuous Innovation: A Systematic Literature Review. International Journal of Arts Management 2020; Volum 23 (1). ISSN 1480-8986.s 61 - 78.
 • Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Karp, Tom. Constructing managerial manoeuvring space in contradictory contexts. European Management Journal 2020. ISSN 0263-2373.s doi: 10.1016/j.emj.2020.10.003.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Success or failure? Making sense of outcomes in a public sector change project. Journal of Management & Organization 2020. ISSN 1833-3672.s 1 - 17.s doi: 10.1017/jmo.2020.19.
 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks. (fulltekst) Barents Studies 2019; Volum 6 (1). ISSN 2324-0652.s 16 - 37.
 • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine. Learning to learn differently. Journal of Workplace Learning 2018; Volum 30 (1). ISSN 1366-5626.s 18 - 31.s doi: 10.1108/JWL-04-2017-0032.
 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging assessments of learning organizations during reform implementation. (fulltekst) Learning Organization 2018; Volum 25 (6). ISSN 0969-6474.s 399 - 409.s doi: 10.1108/TLO-02-2018-0024.
 • Andreassen, Viggo; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag - ønske eller realitet?. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (3). ISSN 1500-4538.s 249 - 260.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-06.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. The meaning of institutional logics for performance assessment in boards of municipal companies. Public Money & Management 2017; Volum 37 (6). ISSN 0954-0962.s 393 - 400.s doi: 10.1080/09540962.2017.1344015.
 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse. Praktisk økonomi & finans 2017; Volum 33 (1). ISSN 1501-0074.s 97 - 112.s doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-08.
 • Glad, Tone; Olsen, Trude Høgvold; Clancy, Anne. Promoting nursing competence in municipal healthcare services: An interview study of experienced nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research 2017; Volum 38 (3). ISSN 2057-1585.s 135 - 142.s doi: 10.1177/2057158517721833.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Changes in the power balance of institutional logics: Middle managers' responses. Journal of Management & Organization 2017. ISSN 1833-3672.s doi: 10.1017/jmo.2017.72.
 • Olsen, Trude Høgvold. Lærere og barnehagelærere som enhetsledere i kommunen: et møte mellom en profesjonslogikk og en styringslogikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1697-0.s 121 - 139.
 • Johansen, Svein T; Olsen, Trude H; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. An insider view of the hybrid organisation: How managers respond to challenges of efficiency, legitimacy and meaning. Journal of Management & Organization 2015; Volum 21 (6). ISSN 1833-3672.s 725 - 740.s doi: 10.1017/jmo.2015.1.
 • Stensaker, Inger G.; Olsen, Trude Høgvold. A change-recipient perspective on training during organizational change. International Journal of Training and Development 2014; Volum 18 (1). ISSN 1360-3736.s 22 - 36.s doi: 10.1111/ijtd.12018.
 • Olsen, Trude Hogvold; Stensaker, Inger. A change-recipient perspective on training during organizational change. International Journal of Training and Development 2013; Volum 18 (1). ISSN 1360-3736.s 22 - 36.s doi: 10.1111/ijtd.12018.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2013; Volum 16 (4). ISSN 2000-8058.s 73 - 95.
 • Olsen, Trude Høgvold. Kompetansebehov og kompetanseutvikling. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1.s 93 - 106.
 • Olsen, Trude Høgvold; Torsteinsen, Harald. Enhetslederrollen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1.s 125 - 142.
 • Hammervoll, Trond; Olsen, Trude Høgvold. The impact of transaction specific investments on partnership performance. International Journal of Innovation and Regional Development 2011; Volum 3 (2). ISSN 1753-0660.s 141 - 158.s doi: 10.1504/IJIRD.2011.038921.
 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. "Lost in translation?". Beta 2011; Volum 25 (1). ISSN 0801-3322.s 2 - 16.
 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelsesutfordringer i hybride organisasjoner : forslag til et teoretisk rammeverk. Nordiske organisasjonsstudier 2010; Volum 12 (3). ISSN 1501-8237.s 8 - 29.
 • Nordhaug, Odd; Olsen, Trude Høgvold. Kompetanse og verdiskaping: En forskningsoversikt. ? 1996; Volum 10 (1).s 44 - 52.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. (data) Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 107 - 118.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Line managers' HRM decisions: An institutional logics perspective on enacting managerial discretion. NEON-konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold. SMEs and the construction of places as organizational learning. NEON-konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Muhos, Matti; Vieru, Markku; Thiru, Yaso. Stories about places: The use of narratives in managing conflicting logics in Northern small and medium sized enterprises. NEON-konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Sandaunet, Anne Grete; Solstad, Elsa. Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization. NEON konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekter som redskap for utvikling. Forskningsdagene 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hva er suksess og fiasko i kommunale prosjekter?. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Trude Høgvold; Thomassen, Anja Overgaard; Filstad, Cathrine; Gjeruldsen, Iselin. Implementation of reforms as local distributed sensemaking in loosely coupled organizations. OLKC The international Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities 2021 2021-05-25 - 2021-05-26 2021.
 • Johansen, Svein Tvedt; Thiru, Yaso; Olsen, Trude Høgvold; Sigurdsteinsdóttir, Hjördís; Vieru, Markku. Place, community, and strategies of resilience in small Arctic companies. Arctic Frontiers 2021 2021-02-01 - 2021-04-05 2021.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Er prosjekter vidundermiddelet for utvikling av offentlig sektor?. Harstad Tidende 2019.
 • Olsen, Trude Høgvold. NEON-debatten: Hva har egentlig organisasjons- og ledelsesforskningen å melde for relevans og nytte for praktikere og samfunnet i det store? Deltaker i panelet.. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Prosjekt som virkemiddel for læring på tvers av organisatoriske enheter?. NEON-konferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-28 2019.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization. NEON-konferansen 2017 2017-11-22 - 2017-11-23 2017.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.
 • Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold. Change readiness and socially constructed manoeuvring space: Dilemmas police leaders encounter as change agents. British Academy of Management 2017-09-05 - 2017-09-08 2017.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 23 - 30.
 • Andreassen, Ole T.; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Når virksomheten skal omgjøre strategier til praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 153 - 162.
 • Lindstad, Marit; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Læringsarbeid i økonomisk-administrative fag. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 279 - 289.
 • Torsteinsen, Harald; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The meaning of institutional logics for the shaping and practicing of roles of board directors in municipal companies. IRSPM 2015-03-30 - 2015-04-01 2015.
 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy at an arm's length distance: the board of directors' strategic involvement in a cultural event organization.. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. De faglige sammenhengene i økonomisk-administrative studier: En utfordring for studentene?. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning møte (NRØA) 2014-05-26 - 2014-05-26 2014.
 • Olsen, Trude Høgvold. Kompetanseutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45142-4.s 251 - 290.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan bruker kommuner web-sider som informasjonskanal i sitt arbeid med reformer. Forskningsdagene 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.
 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Board members’ perceptions of the board’s role in business development. The 27th Annual British Academy of Management Conference 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.
 • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone. Learning to utilize learning opportunities at work differently: challenges for community health care nurses in the wake of a new reform. The 27th Annual British Academy of Management Conference 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.
 • Olsen, Trude Høgvold; Torsteinsen, Harald. Enhetslederrollen i norske kommuner - fra operativ leder til mellomleder?. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2011-01-05 - 2011-01-07 2011.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Makroorganisering på mikronivå. Kommunens rolle som informasjonsformidler. NEON-dagene 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. A consequence of organisational change: managing hybrid organizations. The British Academy of Management Conference 2011-09-13 - 2011-09-15 2011.
 • Bye, Geir; Olsen, Trude Høgvold; Gunnarsson, Didrik; Karlsen, Unn Doris; Moilanen, Mikko; Olsen, Frank. Vi vil, vi vil – men får vi det til? Samhandling mellom næringsliv og FoU- miljø i Troms. Resultater fra en kartlegging. Norut rapport 4/2010. 2010.
 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Å forske på hvordan mellomledere opplever endringens malstrøm. NEON-dagene 2010-11-25 - 2010-11-26 2010.
 • Olsen, Trude Høgvold; Stensaker, Inger G.. A change recipient perspective on training and competence requirements during organizational change. Academy of Management Annual Meeting 2010-08-06 - 2010-08-11 2010.
 • Olsen, Trude Høgvold. The role of learning and sensemaking in dynamic competence development in organizations. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2009-01-08 - 2009-01-09 2009.
 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelse i og av hybride organisasjoner – forslag til et teoretisk rammeverk. NEON-dagene 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.
 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Implementing Mergers in the Public Sector: Challenges for Middle Managers. The British Academy of Management Conference 2009-09-17 - 2009-09-19 2009.
 • Olsen, Trude Høgvold; Stensaker, Inger G.. Employee perspectives on competence requirements during organizational change. NEON-dagene 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.
 • Olsen, Trude Høgvold. Towards a dynamic understanding of competence management during organizational change. 2008 ISBN 978-82-405-0195-2.
 • Olsen, Trude Høgvold. New competence requirements related to planned organizational change. The Nordic Academy of Management (NFF) Conference 2007-08-09 - 2007-08-11 2007.
 • Olsen, Trude Høgvold. Competence management during the process of planned organizational change. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, doktorgradskollokvium 2006-01-04 - 2006-01-04 2006.
 • Olsen, Trude Høgvold. What happens to competences when organizations change?. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2006-01-05 - 2006-01-06 2006.
 • Olsen, Trude Høgvold. Organizational change and competence management. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, doktorgradskollokvium 2005-01-05 - 2005-01-05 2005.
 • Look at all works in CRIStin →  Campus Harstad