Senior Lecturer

Andreassen, Viggo

School of Business and Economics in Harstad
Flag icon Flag icon

 • Andreassen, Viggo; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag - ønske eller realitet?. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (3). ISSN 1893-8981.s 249 - 260.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-06.

 • Andreassen, Viggo; Bredesen, Ivar; Thøgersen, Joachim. Innføring i mikroøkonomi. For økonomisk-administrative studier. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-64052-1.

 • Andreassen, Viggo; Bredesen, Ivar; Thøgersen, Joachim. Innføring i mikroøkonomi. Øvingsoppgaver med løsningsforslag. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65648-5.

 • Andreassen, Viggo; Bredesen, Ivar; Thøgersen, Joachim Minge. Innføring i mikroøkonomi for økonomisk administrative studier. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202492656.

 • Andreassen, Viggo; Bredesen, Ivar; Thøgersen, Joachim Minge. Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-53378-6.

 • Andreassen, Viggo; Bredesen, Ivar; Thøgersen, Joachim. Innføring i mikroøkonomi. Oppgaver og løsninger. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-30912-1.

 • Andreassen, Viggo. Innføring i Mikroøkonomi for økonomisk- administrative studier. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-28606-4.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi og metodefag - Hvilken nytte har økonomer av matematikk. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 129 - 141.

 • Andreassen, Viggo. Den utvidede IS-LM-modellen for en liten og åpen økonomi.. 2005.

 • Andreassen, Viggo. En enkel IS-MP modell for en liten og åpen økonomi.. 2005.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi Mikro- og Markedsøkonomi. 2004.

 • Andreassen, Viggo; Frick, Jan; Frick, Jan; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Sluttrapport til Arbeidsgruppen for Norge Rundt. 2003.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi mikro. 2002.

 • Andreassen, Viggo. Optimal verdiskaping i det geografiske rom.. 2002 (11) ISBN 82-453-0181-7. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Nytte-kostnadsanalyse som beslutningsverktøy. 2000 (04). ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Ulike årsaker til offentlig intervenering i et lands økonomi.. 2000 (03) ISBN 82-453-0139-6. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Arbeidsledighet og økonomisk teori,. 2000 (05) ISBN 82-453-0142-6. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo; Schjelde, Tor Jørgen. En konsekvensanalyse av mulig flytting av oppvekst- og kulturkontoret i Grovfjord til Evenskjer.. 1999.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi mikro. 1999.

 • Andreassen, Viggo. En enkel Keynes modell for en åpen økonomi. 1984.

 • Andreassen, Viggo. Arbeidskraft- eller kapitalsubsidiering.. 1984.

 • Andreassen, Viggo. Lokalisering og valghandlingsteori.. 1983.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi og metodefag - Hvilken nytte har økonomer av matematikk. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 129 - 141.

 • Andreassen, Viggo. Den utvidede IS-LM-modellen for en liten og åpen økonomi.. 2005.

 • Andreassen, Viggo. En enkel IS-MP modell for en liten og åpen økonomi.. 2005.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi Mikro- og Markedsøkonomi. 2004.

 • Andreassen, Viggo; Frick, Jan; Frick, Jan; Greibrokk, Jørund H.; Greibrokk, Jørund H.. Sluttrapport til Arbeidsgruppen for Norge Rundt. 2003.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi mikro. 2002.

 • Andreassen, Viggo. Optimal verdiskaping i det geografiske rom.. 2002 (11) ISBN 82-453-0181-7. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Nytte-kostnadsanalyse som beslutningsverktøy. 2000 (04). ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Ulike årsaker til offentlig intervenering i et lands økonomi.. 2000 (03) ISBN 82-453-0139-6. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo. Arbeidsledighet og økonomisk teori,. 2000 (05) ISBN 82-453-0142-6. ISSN 0809-2567.

 • Andreassen, Viggo; Schjelde, Tor Jørgen. En konsekvensanalyse av mulig flytting av oppvekst- og kulturkontoret i Grovfjord til Evenskjer.. 1999.

 • Andreassen, Viggo. Samfunnsøkonomi mikro. 1999.

 • Andreassen, Viggo. En enkel Keynes modell for en åpen økonomi. 1984.

 • Andreassen, Viggo. Arbeidskraft- eller kapitalsubsidiering.. 1984.

 • Andreassen, Viggo. Lokalisering og valghandlingsteori.. 1983.

 • [Loading...]