Bilde av Øien, Lisa
Bilde av Øien, Lisa
Nursing and Further Education in Narvik lisa.oien@uit.no +4776966134 +47 90849294 Narvik Narvik C5030

Lisa Øien


Head of Studies, Bachelor in Nursing campus Narvik


 • Lisa Øien, Ole Greger Lillevik :
  Prevention of aggressive behaviour and violence in childcare institutions
  Social Work & Social Sciences Review 2014 DOI
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Praksistilnærming i forebygging av vold
  Universitetsforlaget 2013
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010 FULLTEKST
 • Lisa Øien, Ole Greger Lillevik :
  Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
  Gyldendal Akademisk 2014
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen et al.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien et al.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA
 • Morten Nikolaisen, Bjørg Solveig Nilsen Barge, Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan, Gry Tufte-Gerhardsen, Lisa Øien, Njål Bjørhovde et al.:
  Rapport fra arbeidsgruppe om kombinerte stillinger.
  2017
 • Marta Grongstad, Kirsti Henriksen, Trine Lise Edvardsen, Jeanette Elise Huemer, Lisa Øien, Karin Ravn Pedersen et al.:
  Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik
  2016
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Hva er miljøterapi?
  Tidsskriftet sykepleien 2015
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Hvordan kan skolen stanse morgendagens voldsutøvere? [kronikk]
  01. February 2014
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Forebygger vold med miljøterapi
  Tidsskriftet sykepleien 2013
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Tiltak mot vold i helsetjenesten
  2013
 • Lisa Øien, Ole Greger Lillevik :
  Jakten på X-faktoren : [Forskningsdagene 2012]
  27. December 2012
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  Tiltak mot vold og aggresjon i skolen
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2012 OMTALE
 • Wivi-Ann Tingvoll, Lisa Øien :
  Teori gir reflektert praksis
  Tidsskriftet sykepleien 2011 FULLTEKST / DOI
 • Lisa Øien, Ole Greger Lillevik :
  Therapeutic Practise in the Prevention of Aggressive and Violent Behaviour in Adolescents living in Childcare Institution: Concepts and Functional Correlates based on the Experiences of Professional Staff
  2011
 • Ole Greger Lillevik, Lisa Øien :
  En farlig dag på jobben - om forebygging av trusler og vold i hjemmetjenesten
  2011
 • Wivi-Ann Tingvoll, Lisa Øien :
  Sykepleiens vitenskapelige grunnlag i møte med praksis
  Tidsskriftet sykepleien 2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of project  Narvik C5030

  Click for bigger map