Bilde av Melbøe, Line
Photo: Tomas Rolland

Line Melbøe


Professor in Disability Studies, Head of Master in Social Innovation and Welfare


 • Line Melbøe, Aina Aune Kane :
  With the best intentions: Implications on self-determination during Covid-19 restrictions
  JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2024 DOI
 • Aina Aune Kane, Line Melbøe :
  COVID-19 Infection Control Measures – Cross-Pressure Between the Right to Work and the Right to Health – A Norwegian Case Study of Service Provision to Persons With Cognitive Disabilities
  Emerald Group Publishing Limited 2023 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Anna Elisabeth Willumsen :
  Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid? Et eksempel fra høyere utdanning
  Fagbokforlaget 2023
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe, Elisabeth Willumsen :
  Hvordan kan sosial innovasjon bidra til grønt sosialt arbeid?
  Fagbokforlaget 2023
 • Line Melbøe, Stefan Hardonk :
  Expanding Opportunities for Work and Citizenship: Participation of People with Intellectual Disabilities in Voluntary Work
  Scandinavian Journal of Disability Research 2022 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina Aune Kane :
  Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Selvbestemmelse og deltakelse i arbeidslivet
  Universitetsforlaget 2021
 • Frank Jarle Bruun, Line Melbøe :
  Betydningen av arbeid
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Aina Aune Kane, Stina Rebecca Hirsti :
  Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021 DOI
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Ingrid Fylling, Line Melbøe :
  Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities
  Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe, Hege Gjertsen :
  Hate speech targeting Sami people with disabilites
  Routledge 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Å forske sammen i kvantitativ forskning
  Universitetsforlaget 2019
 • Karen Soldatic, Line Melbøe, Patrick Stefan Kermit, Kelly Somers :
  Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter
  Disability and the Global South 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Line Melbøe :
  Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research
  Alter - European Journal of Disability Research 2018 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system
  Community Development Journal 2018 ARKIV / DOI
 • Line Melbøe :
  Identity construction of Sami people with disabilities
  Global Media Journal : Australian Edition 2018 ARKIV
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming
  Universitetsforlaget 2021
 • Line Melbøe :
  Disability equality in the Sámi population in Norway
  2023
 • Line Melbøe :
  På høy tid! - Presentasjon av NOU 2023:13
  2023
 • Nanna Kathrine Edvardsen, Torstein Stoltenberg, Line Melbøe :
  Hvorfor er CRPD viktig, og hva gjør vi ved Institutt for vernepleie for å bidra til implementeringen av CRPD?
  2023
 • Line Melbøe :
  På høy tid! Om funksjonshindredes rettigheter.
  2023
 • Nils Kristian Bogen, Line Melbøe :
  På høy tid
  2023
 • Nils Kristian Bogen, Line Melbøe, Morten Magelsen, Henrik Syse, Olaug Nilsen, Bjørn Hatterud et al.:
  NOU 2023:13 På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter
  2023
 • Line Melbøe :
  Realisering av funksjonshindredes rettigheter
  2023
 • Line Melbøe :
  Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket
  2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.
  12. March 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering
  11. March 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  KAI-kronikken 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket
  2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv
  Velferd.no 18. May 2021
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering
  11. March 2021
 • Frank Jarle Bruun, Line Melbøe :
  Intervjufunn - Meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming eller nedsatt arbeidsevne.
  2021
 • Line Melbøe, Hege Kristin Gjertsen :
  Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering
  Universitetsforlaget 2021
 • Hege Kristin Gjertsen, Line Melbøe, Hans A. Hauge :
  Arbeidsinkludering, sosial innovasjon og selvbestemmelse
  Universitetsforlaget 2021
 • Line Melbøe, Dietrichson Susanne :
  Personer med utviklingshemming får liten tilgang til kjønnsidentitet
  01. September 2020 DATA
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions
  2019
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Situation of Sami women with disabilities in Norway
  2019
 • Line Melbøe, Tone Elvebakk :
  Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle, også for elever med funksjonsnedsettelser og samiske bakgrunn
  2019
 • Line Melbøe :
  Hate speech targeting Sami people with disabilities
  2019
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe, Gro Hilde Ramsdal, Hege Gjertsen, Leif Lysvik :
  Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Line Melbøe :
  Store forskjeller mellom samer og andre.
  01. May 2018 DATA
 • Ann-Mari Gregersen, Line Melbøe :
  Et folk uten diagnoser
  22. February 2018 DATA
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.
  2018
 • Hege Gjertsen, Line Melbøe :
  The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway
  2018
 • Line Melbøe, Anne Myklebust Odland, Leif Lysvik, Karl-Johan Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.
  20. November 2018
 • Line Melbøe, Leif Lysvik, Karl-Johan Sørensen Ellefsen, Kristin Dalsbø Jensen :
  Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder
  2018
 • Line Melbøe :
  Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok
  10. October 2018
 • Line Melbøe :
  Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok
  10. October 2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Disabilities, Inclusion (in school, leisure, work, politics etc.), Indigenous topics (especially Sami), Covid, Legal rights (CRPD) and Intersectionality. 

  Teaching

  Disability Studies, Inclusion (in school, work, leisure, politics ets.), Social Innovation and Welfare Change, Indigenous topics (especially Sami), Intersectionality, Diversity.


  Member of research group