Personkort bilde
Associate Professor

Jonas Stein

Associate Professor Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

Quantitative and comparative analysis. Research interests are Norwegian and European politics, trust and policy analyses

2019-now Associate Professor, Political Science, UiT - The Arctic University of Norway

2018-2019 Visiting PhD Student, University of Melbourne

2016-2019 Research Fellow (Ph.d candidate), UiT

2011-2015 Vice-Mayor for finance, business, culture and sports in the municipality of Tromsø 

2010-2011 Teacher Kongsbakken High School in political science and history

2007-2010 MA in Political Science from UiT

2004-2007 BA in political science from UiT and courses from King's College London.

2001-2004 Baccalauréat from lycée Pierre Corneille in France

Quantitative methods, comparative politics and public policy and administration

STV-1000 Political analysis

STV-1003 Comparative European Politics

STV-2003 EU: European Union and it's institutions

STV-2011 American Politics

STV-3019 Comparative Political Economy

STV-3076 Modern Political Analysis

SVF-3004 Quantititative methods

Associate Professor in Political Science. Research interests are Norwegian and European politics, trust and policy analyses. Teaches statistics, comparative politics and European Union.

 

 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19304555) Marine Policy 2020; Volum 112:103776. ISSN 0308-597X.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103776.

 • Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies 2020. ISSN 1359-7566.s doi: 10.1080/13597566.2020.1840364.

 • Stein, Jonas. The striking similarities between northern Norway and northern Sweden. (https://doi.org/10.23865/arctic.v10.1247) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 79 - 102.s doi: 10.23865/arctic.v10.1247.

 • Stein, Jonas. The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway. (https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1644369) Norsk Geografisk Tidsskrift 2019; Volum 73 (3). ISSN 0029-1951.s 156 - 167.s doi: 10.1080/00291951.2019.1644369.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1624191) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.

 • Buck, Marcus; Haugen, Kristian H.; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. Oppslutningen om Ap, H, Sp og FrP ved sametingsvalg sammenliknet med stortingsvalg 1989–2017: Er det nasjonale valgvinder eller samepolitikken som teller?. (http://samilogutmuitalit.no/nb/2018/oppslutningen-om-ap-h-sp-og-frp-ved-sametingsvalg-sammenliknet-med-stortingsvalg-1989-2017-er) Sámi allaskuvla 2018 ISBN 978-82-7367-021-2.s 16 - 41.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Falkum, Ingrid Lossius. Yngre forskere bør også inviteres inn i styrerommene. (Fulltekst: https://khrono.no/yngre-forskere-bor-ogsa-inviteres-inn-i-styrerommene/566051 Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.

 • Thorsen, Dag Einar; Stein, Jonas; Olsen, Daniel Lundby. EKSPERTER OM SV-EXIT: – Det er kun ett alternativ nå. (Fulltekst: https://www.tv2.no/a/14260552 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Falkum, Ingrid Lossius. Yngre forskere bør også inviteres inn i styrerommene. (Fulltekst: https://khrono.no/yngre-forskere-bor-ogsa-inviteres-inn-i-styrerommene/566051 Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.

 • Thorsen, Dag Einar; Stein, Jonas; Olsen, Daniel Lundby. EKSPERTER OM SV-EXIT: – Det er kun ett alternativ nå. (Fulltekst: https://www.tv2.no/a/14260552 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • [Loading...]