Inger Pauline Landsem


1. amanuensis

Job description

Associate professor, PhD at the educational programs "Master in pediatric nursing" (50%) and "Bachelor in nursing" (50%). 

Member of the researchgroup "Life and Courage" (Liv og Livsmot) and associated member og the researchgroup "Child and Adolescent Health". 


 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård :
  Parental reports of hospital- and community-based follow-up services, self-efficacy, and symptoms of depression a few months after discharge of a prematurely born child
  BMC Public Health 2024 DOI
 • Inger Pauline Landsem, Maria Bakkeid :
  Den komplekse spedbarnssøvnen
  Fagbokforlaget 2023
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Vibeke Moe, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample?
  Frontiers in Psychology 14. November 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan trøster du spedbarnet ditt? Et spenningsfelt mellom intuitiv adferd, kultur og kunnskap
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 13. December 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression
  Current Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bente Johanne Vederhus, Inger Hilde Hagen, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gunn Kristin Øberg, Bjørn Helge Handegård :
  Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?
  Sykepleien Forskning 2021 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Stein Erik Ulvund :
  Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study
  Children 2020 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Gabor Csifcsak, Agnes Bohne, Gerit Pfuhl et al.:
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby)
  BMC Psychiatry 15. June 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  BMC Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Per Ivar Kaaresen, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund, John Andreas Rønning :
  Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study
  Children 31. January 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad et al.:
  Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation
  BMJ Open 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Lene Caroline Hansen, Solveig Margrethe Wallann :
  Gruppesamtaler om foreldre-barn samspill med spedbarnsmødre som sliter psykisk
  Nettstedet www.forebygging.no 15. January 2024
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Hvordan kan helsepersonell fremme trygg og velregulert søvn hos spedbarn?
  Tidsskriftet sykepleien 28. November 2022 FULLTEKST
 • Inger Pauline Landsem :
  Temperament in childhood among very preterm-born children; associations with participation in an early intervention, follow-up of an RCT, paper nr. 312
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm et al.:
  Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak
  Tidsskrift for kognitiv terapi 06. October 2021
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Agnes Bohne et al.:
  Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation
  BestPractice Nordic 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre
  Sykepleien fag 2020 DOI
 • Jan Eskil Severinsen, Inger Pauline Landsem :
  Kunsten å forstå de aller minste.
  29. May 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Gode råd om søvn hos spedbarn
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge
  2019
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  De minste- Nordnorsk fagnettverk
  2019
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang et al.:
  Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  2019
 • Inger Pauline Landsem, Lena Yri Engelsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Vil sikre småbarn bedre søvn
  23. January 2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen
  Tidsskriftet sykepleien 17. June 2018 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Inger Pauline Landsem, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Maja Myrvang, Siri Høylo Fundingsrud et al.:
  The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO)
  2018
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund :
  Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.
  2018
 • Rakel Aasheim Greve, Kari Slinning, Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Hege Pettersen Sandtrø, Elin Olsen Kallevik et al.:
  The NBO online program - a resource in training
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby, Nina Bøhle Cheetham :
  Samler fagkunnskap om sped- og småbarn
  Tidsskriftet sykepleien 2017 DOI
 • Inger Pauline Landsem :
  Promoting family services through a regional knowledge-sharing network
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan veilede uten å forstyrre?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon
  2017
 • Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Hva prøver babyen å fortelle deg?
  29. September 2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Det nødvendige samspillet
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  The power of early interventions in families with preterm born children
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.
  2016
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Jorunn Tunby :
  Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Nytt nettsted for alle som jobber med barn
  18. November 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Teaching

   

  Teaching and guidance in various subjects related to the Bachelor in Nursing educational program at UiT, the Arctic University of Norway.

  Teaching and guidance in various subjects associated with the Master in Child (Pediatric) Nursing, (ABIOK program), UIT Norway's Arctic University.

  Supervision of master's and PhD students.

  Norwegian trainer and conductor of the relationbuilding tool "Newborn Behavioral Observation, NBO".

  Norwegian trainer and conductor in assessing newborn behavior by  the "Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS"