Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Doctoral Research Fellow

Heitmann, Kim Arne

School of sport sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

Exercise science

Work physiology

Physical activity and health

Preventive cardiology

Strength training

PhD project: Physical activity and the heart during ageing

 • Heitmann, Kim Arne; Løchen, Maja-Lisa; Hopstock, Laila Arnesdatter; Stylidis, Michael; Welde, Boye; Schirmer, Henrik; Morseth, Bente. Cross-sectional associations between accelerometry-measured physical activity, left atrial size, and indices of left ventricular diastolic dysfunction: The Tromsø Study. Preventive Medicine Reports 2021; Volum 21. ISSN 2211-3355.s doi: 10.1016/j.pmedr.2020.101290.

 • Pedersen, Sigurd; Welde, Boye; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Randers, Morten B.; Johansen, Dag; Pettersen, Svein Arne. Associations between maximal strength, sprint, and jump height and match physical performance in high‐level female football players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2021. ISSN 0905-7188.s 1 - 8.s doi: 10.1111/sms.14009.

 • Ardigò, Luca Paolo; Stöggl, Thomas Leonhard; Thomassen, Tor Oskar; Winther, Andreas Kjæreng; Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Hammer, Tord; Heitmann, Kim Arne; Olsen, Odd-Egil; Welde, Boye. Ski Skating Race Technique—Effect of Long Distance Cross-Country Ski Racing on Choice of Skating Technique in Moderate Uphill Terrain. Frontiers in Sports and Active Living 2020; Volum 2. ISSN 2624-9367.s doi: 10.3389/fspor.2020.00089.

 • Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik; Johansen, Dag; Pettersen, Svein Arne. Improved maximal strength is notassociated with improvements in sprinttime or jump height in high-level femalefootball players: a clusterrendomizedcontrolled trial. BMC sports science, medicine and rehabilitation 2019; Volum 11 (20). ISSN 2052-1847.s doi: 10.1186/s13102-019-0133-9.

 • Heitmann, Kim Arne; Dalen, Håvard; Gundersen, Guri Holmen; Ingvaldsen, Rolf Petter; Welde, Boye. Intra‐arterial blood pressure traits during and after heavy resistance exercise in healthy males. (Fulltekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tsm2.102 Translational Sports Medicine (TSM) 2019; Volum 2 (6). ISSN 2573-8488.s 325 - 333.s doi: 10.1002/tsm2.102.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Engseth, Tina; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Thomassen, Tor Oskar; Stoggl, Thomas Leonhard. Physiological Comparisons of Elite Visma Ski Classic Athletes and National Level Cross-Country Skiers During Uphill Treadmill Roller Skiing. Frontiers in Physiology 2018; Volum 9 (1523). ISSN 1664-042X.s doi: 10.3389/fphys.2018.01523.

 • Heitmann, Kim Arne. Associations between physical activity, left atrial size, and incident atrial fibrillation: The Tromsø Study 1994-2016. afib.no 5th annual meeting 2021-09-30 - 2021-09-30 2021.

 • Omholt Lossius, Lone; Heitmann, Kim Arne; Løchen, Maja-Lisa. En fysisk aktiv livsstil gir større hjerte - ingen grunn til bekymring. (Fulltekst: https://fysioterapeuten.no/forskning-fysioterapeut-fysioterapeuter/en-fysisk-aktiv-livsstil-gir-storre-hjerte---ingen-grunn-til-bekymring/135091 2021.

 • Heitmann, Kim Arne. Er et forstørret treningshjerte et sykt hjerte?. (Fulltekst: https://forskersonen.no/blod-hjertet-populaervitenskap/er-et-forstorret-treningshjerte-et-sykt-hjerte/1798313 Forskersonen.no 2021.

 • Heitmann, Kim Arne. Er et forstørret treningshjerte et sykt hjerte?. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/er-et-forstorret-treningshjerte-et-sykt-hjerte/ 2021.

 • Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik; Hammer, Tord; Winther, Andreas Kjæreng. Treningsmytene skal knuses. Treningsmytene skal knuses 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.

 • Brodahl, Viljam; Sjöqvist, Veslemøy Hausken; Moltubakk, Marie Margrete; Heitmann, Kim Arne. Tøyer du ut etter trening? Ekspert mener det er «bare tull».. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/sport/sprek/i/K3o6bE/toeyer-du-ut-etter-trening-ekspert-mener-det-er-bare-tull 2020.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Bludd, Ellen Kathrine; Hammer, Tord; Pedersen, Sigurd; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Winther, Andreas Kjæreng. Tror du på disse 12 treningsmytene? Forskere knuser og bekrefter treningsmyter, slik at du kan bruke tiden på trening som faktisk virker.. 2020.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Hammer, Tord; Heitmann, Kim Arne; Winther, Andreas Kjæreng. Tror du på disse 12 treningsmytene?. (Fulltekst: https://uit.no/labyrint/a/treningsmyter 2020.

 • Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Johansen, Dag; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. EFFECTS OF MAXIMAL STRENGTH TRAINING IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS. World Congress on Science and Football 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Hammer, Tord; Winther, Andreas Kjæreng; Welde, Boye; Stålstrøm, Jannicke. Stand Idrettshøgkolen, Helsefak. Utforsk UiT forskningsdagene 2019 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Heitmann, Kim Arne; Hammer, Tord. Treningsplanlegging for utholdenhetsidrett. Midnight Sun Marathon 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Heitmann, Kim Arne; Dalen, Håvard; Ingvaldsen, Rolf Petter; Welde, Boye. Blood pressure responses during and after heavy resistance training in healthy males. 23rd annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS Dublin 2018 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Thomassen, Tor Oskar; Heitmann, Kim Arne; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Welde, Boye; Stöggl, Thomas. Gross Efficiency and Peak Oxygen Uptake in Visma Ski Classics Athletes. European College of Sport Science 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Heitmann, Kim Arne. Associations between physical activity, left atrial size, and incident atrial fibrillation: The Tromsø Study 1994-2016. afib.no 5th annual meeting 2021-09-30 - 2021-09-30 2021.

 • Omholt Lossius, Lone; Heitmann, Kim Arne; Løchen, Maja-Lisa. En fysisk aktiv livsstil gir større hjerte - ingen grunn til bekymring. (Fulltekst: https://fysioterapeuten.no/forskning-fysioterapeut-fysioterapeuter/en-fysisk-aktiv-livsstil-gir-storre-hjerte---ingen-grunn-til-bekymring/135091 2021.

 • Heitmann, Kim Arne. Er et forstørret treningshjerte et sykt hjerte?. (Fulltekst: https://forskersonen.no/blod-hjertet-populaervitenskap/er-et-forstorret-treningshjerte-et-sykt-hjerte/1798313 Forskersonen.no 2021.

 • Heitmann, Kim Arne. Er et forstørret treningshjerte et sykt hjerte?. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/er-et-forstorret-treningshjerte-et-sykt-hjerte/ 2021.

 • Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik; Hammer, Tord; Winther, Andreas Kjæreng. Treningsmytene skal knuses. Treningsmytene skal knuses 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.

 • Brodahl, Viljam; Sjöqvist, Veslemøy Hausken; Moltubakk, Marie Margrete; Heitmann, Kim Arne. Tøyer du ut etter trening? Ekspert mener det er «bare tull».. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/sport/sprek/i/K3o6bE/toeyer-du-ut-etter-trening-ekspert-mener-det-er-bare-tull 2020.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.

 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (Fulltekst: Medicine&ScienceinSports&Exercise2020;52(7S):62-62. 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.

 • Bludd, Ellen Kathrine; Hammer, Tord; Pedersen, Sigurd; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Winther, Andreas Kjæreng. Tror du på disse 12 treningsmytene? Forskere knuser og bekrefter treningsmyter, slik at du kan bruke tiden på trening som faktisk virker.. 2020.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Hammer, Tord; Heitmann, Kim Arne; Winther, Andreas Kjæreng. Tror du på disse 12 treningsmytene?. (Fulltekst: https://uit.no/labyrint/a/treningsmyter 2020.

 • Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Johansen, Dag; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. EFFECTS OF MAXIMAL STRENGTH TRAINING IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS. World Congress on Science and Football 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Hammer, Tord; Winther, Andreas Kjæreng; Welde, Boye; Stålstrøm, Jannicke. Stand Idrettshøgkolen, Helsefak. Utforsk UiT forskningsdagene 2019 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.

 • Heitmann, Kim Arne; Hammer, Tord. Treningsplanlegging for utholdenhetsidrett. Midnight Sun Marathon 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.

 • Heitmann, Kim Arne; Dalen, Håvard; Ingvaldsen, Rolf Petter; Welde, Boye. Blood pressure responses during and after heavy resistance training in healthy males. 23rd annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS Dublin 2018 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Thomassen, Tor Oskar; Heitmann, Kim Arne; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Welde, Boye; Stöggl, Thomas. Gross Efficiency and Peak Oxygen Uptake in Visma Ski Classics Athletes. European College of Sport Science 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.

 • [Loading...]

  Member of research group