Joakim Sejrup

Department of Clinical Medicine
Flag icon Flag icon

Clinical epidemiology

Risk factors of venous thromboembolism and cardiovascular diseases

MD-PhD student at K.G. Jebsen Thrombosis Research and Expertise Center (TREC)

  • Sejrup, Joakim Knutsen; Morelli, Vania Maris; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Wilsgaard, Tom; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Myocardial infarction, prothrombotic genotypes, and venous thrombosis risk: The Tromsø Study. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 2020; Volum 4 (2). ISSN 2475-0379.s 247 - 254.s doi: 10.1002/rth2.12306.

  • Morelli, Vania Maris; Sejrup, Joakim Knutsen; Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Hansen, John-Bjarne; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas. The Role of Stroke as a Trigger for Incident Venous Thromboembolism: Results from a Population-based Case-Crossover Study. TH Open 2019. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0039-1681020.

  • Sejrup, Joakim Knutsen; Børvik, Trond; Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Hindberg, Kristian; Hansen, John-Bjarne; Morelli, Vania Maris; Brækkan, Sigrid Kufaas. Myocardial infarction as a transient risk factor for incident venous thromboembolism: Results from a population-based case-crossover study. Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 119 (8). ISSN 0340-6245.s 1358 - 1364.s doi: 10.1055/s-0039-1692176.

  • Sejrup, Joakim Knutsen. Akutt hjerteinfarkt er en trigger for venøs blodpropp, men sammenhengen drives i stor grad av tilleggsrisikofaktorer. (fulltekst) 2019.

  • Sejrup, Joakim Knutsen. Akutt hjerteinfarkt er en trigger for venøs blodpropp, men sammenhengen drives i stor grad av tilleggsrisikofaktorer. (fulltekst) 2019.

  • [Loading...]