No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Arctic and Marine Biology hanna.bohner@uit.no Tromsø

Bohner, Hanna • Matteo Petit Bon, Hanna Bøhner, Kari Anne Bråthen, Virve Ravolainen, Ingibjørg Jonsdottir :
  Variable responses of carbon and nitrogen contents in vegetation and soil to herbivory and warming in high-Arctic tundra
  Ecosphere 21. September 2021 ARKIV / DOI
 • Eivind Flittie Kleiven, Erik Framstad, Vegard Bakkestuen, Hanna Bohner, Benjamin Cretois, Francesco Frassinelli et al.:
  Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til innsamlingsdesign og dataprosessering
  2022 FULLTEKST
 • Åshild Ønvik Pedersen, Jane Uhd Jepsen, Ingrid Marie Garfelt Paulsen, Eva Fuglei, Jesper Bruun Mosbacher, Virve Ravolainen et al.:
  Norwegian Arctic tundra: a panel-based assessment of ecosystem condition
  2021 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →