Bilde av Dahle, Maria
Bilde av Dahle, Maria
The Norwegian College of Fishery Science maria.k.dahle@uit.no 92612718

Maria Dahle


Research/teaching Fish Diseases


 • Thomais Tsoulia, Arvind Y. M. Sundaram, Stine Braaen, Jorunn B Jørgensen, Espen Rimstad, Øystein Wessel et al.:
  Transcriptomics of early responses to purified Piscine orthoreovirus-1 in Atlantic salmon (Salmo salar L.) red blood cells compared to non-susceptible cell lines
  Frontiers in Immunology 2024 DOI
 • Dhamotharan Kannimuthu, HyeongJin Roh, Hugh Craig Morton, Ma Michelle Demogina Penaranda, Anne Vossgård, Tom Johnny Hansen et al.:
  Experimental transmission of piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in different life stages of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta)
  Frontiers in Marine Science 2023 ARKIV / DOI
 • Orla Slattery, Maria Dahle, Arvind Sundaram, Barbara Nowak, Mona Cecilie Gjessing, Anita Solhaug :
  Functional and molecular characterization of the Atlantic salmon gill epithelium cell line ASG-10; a tool for in vitro gill research
  Frontiers in Molecular Biosciences 2023 DOI
 • Lada Ivanova, Oscar Daniel Rangel-Huerta, Haitham Tartor, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle, Silvio Uhlig :
  Fish Skin and Gill Mucus: A Source of Metabolites for Non-Invasive Health Monitoring and Research
  Metabolites 2022 ARKIV / DOI
 • Haitham Muhammed Tartor, Maria Dahle, Snorre Gulla, Simon Chioma Weli, Mona Cecilie Gjessing :
  Emergence of Salmon Gill Poxvirus
  Viruses 2022 DOI
 • Unni Grimholt, Arvind Sundaram, Cathrine Arnason_Bøe, Maria Dahle, Morten Ferenc Lukacs :
  Tetraploid Ancestry Provided Atlantic Salmon With Two Paralogue Functional T Cell Receptor Beta Regions Whereof One Is Completely Novel
  Frontiers in Immunology 2022 DOI
 • Muhammad Salman Malik, Ingvild Berg Nyman, Øystein Wessel, Maria Dahle, Espen Rimstad :
  Dynamics of Polarized Macrophages and Activated CD8+ Cells in Heart Tissue of Atlantic Salmon Infected With Piscine Orthoreovirus-1
  Frontiers in Immunology 2021 DOI
 • Hilde Sindre, Mona C. Gjessing, Johanna Hol Fosse, Lene C. Hermansen, Inger Böckerman, Marit Måsøy Amundsen et al.:
  Establishment and characterization of a novel gill cell line, LG-1, from atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)
  Cells 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Måsøy Amundsen, Haitham Tartor, Kathrine Andersen, Karoline Sveinsson, Even Thoen, Mona C. Gjessing et al.:
  Mucosal and Systemic Immune Responses to Salmon Gill Poxvirus Infection in Atlantic Salmon Are Modulated Upon Hydrocortisone Injection
  Frontiers in Immunology 09. June 2021 ARKIV / DOI
 • Muhammad Salman Malik, Lena Hammerlund Teige, Stine Braaen, Anne Berit Olsen, Monica Nordberg, Marit Måsøy Amundsen et al.:
  Piscine Orthoreovirus (PRV)-3, but Not PRV-2, Cross-Protects against PRV-1 and Heart and Skeletal Muscle Inflammation in Atlantic Salmon
  Vaccines 2021 ARKIV / DOI
 • Muhammad Salman Malik, Håvard Bjørgen, Ingvild Berg Nyman, Øystein Wessel, Erling Olaf Koppang, Maria Dahle et al.:
  PRV-1 Infected Macrophages in Melanized Focal Changes in White Muscle of Atlantic Salmon (Salmo salar) Correlates With a Pro-Inflammatory Environment
  Frontiers in Immunology 2021 ARKIV / DOI
 • Snorre Gulla, Torstein Tengs, Saima Mohammad, Mona Cecilie Gjessing, Åse Helen Garseth, Karoline Overn Sveinsson et al.:
  Genotyping of Salmon Gill Poxvirus Reveals One Main Predominant Lineage in Europe, Featuring Fjord- and Fish Farm-Specific Sub-Lineages
  Frontiers in Microbiology 2020 ARKIV / DOI
 • Mona Cecilie Gjessing, Aleksei Krasnov, Gerrit Timmerhaus, Svante Brun, Sergey Afanasyev, Ole Bendik Dale et al.:
  The Atlantic Salmon Gill Transcriptome Response in a Natural Outbreak of Salmon Gill Pox Virus Infection Reveals New Biomarkers of Gill Pathology and Suppression of Mucosal Defense
  Frontiers in Immunology 2020 ARKIV / DOI
 • Lena Hammerlund Teige, Ida Aksnes, Magnus Vikan Røsæg, Ingvill Jensen, Jorunn Jørgensen, Hilde Sindre et al.:
  Detection of specific Atlantic salmon antibodies against salmonid alphavirus using a bead-based immunoassay
  Fish and Shellfish Immunology 2020 ARKIV / DOI
 • Øystein Wessel, Elisabeth Furuseth Hansen, Marie Løvoll, Makoto Inami, Asbjørn Husby, Gesa Kruse et al.:
  Inactivation of Piscine orthoreovirus
  Journal of Fish Diseases 2020 ARKIV / DOI
 • Dhamotharan Kannimuthu, Håvard Bjørgen, Muhammad Salman Malik, Ingvild Berg Nyman, Turhan Ali Dadasbilge Markussen, Maria Dahle et al.:
  Dissemination of Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in Atlantic Salmon (Salmo salar) during the Early and Regenerating Phases of Infection
  Pathogens 2020 ARKIV / DOI
 • Even Thoen, Haitham Tartor, Marit Måsøy Amundsen, Ole Bendik Dale, Karoline Overn Sveinsson, Hans Petter Rønning et al.:
  First record of experimentally induced salmon gill poxvirus disease (SGPVD) in Atlantic salmon (Salmo salar L.)
  Veterinary research (VR) 2020 ARKIV / DOI
 • Øystein Wessel, Elisabeth Furuseth Hansen, Maria Dahle, Marta Alarcon, Nina Askim Vatne, Ingvild Berg Nyman et al.:
  Piscine orthoreovirus-1 isolates differ in their ability to induce heart and skeletal muscle inflammation in Atlantic salmon (Salmo salar)
  Pathogens 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Dahle, Jorunn B Jørgensen :
  Antiviral defense in salmonids – Mission made possible?
  Fish and Shellfish Immunology 2019 ARKIV / DOI
 • Maria Krudtå Dahle :
  Can fish red blood cells signal health threats? RED FLAG: Salmonid red blood cells – sensors of stress and infection
  2023
 • Thomais Tsoulia, Arvind Sundaram, Stine Braaen, Øystein Wessel, Espen Rimstad, Maria Krudtå Dahle :
  Transcriptome responses of Atlantic salmon blood cells to Piscine orthoreovirus variants
  2023
 • Torfinn Moldal, Hilde Sindre, Sonal Patel, Anne Berit Olsen, Hege Løkslett, Geir Bornø et al.:
  Kapittel 5 Virussykdommer hos laksefisk i oppdrett
  2023
 • Maria Dahle, Mona Cecilie Gjessing, Thomais Tsoulia :
  Røde blodceller - er de sensorer for laksens helsetilstand?
  Norsk Fiskeoppdrett 2022 ARKIV
 • Hilde Sindre, Mona Cecilie Gjessing, Johanna Hol, Lene Cecilie Hermansen, Inger Bøckermann, Maria Dahle et al.:
  Etablering og karakterisering av en ny cellelinje fra rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)
  2022
 • Lada Ivanova, Oscar Daniel Rangel-Huerta, Haitham Tartor, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle, Christiane Kruse Fæste et al.:
  Metabolomics in aquaculture: metabolism changes in response to Piscine orthoreovirus (PRV) infection of Atlantic salmon
  2022
 • Maria Dahle :
  Responser på stress og infeksjon i laksens røde blodceller
  2022
 • Subash Sapkota, Kathrine A Moan, Anita Solhaug, Mona Cecilie Gjessing, Hilde Sindre, Maria Dahle et al.:
  Optimization of transfection protocols and gene editing attempts of gill cells from Atlantic salmon
  2022
 • Anita Solhaug, Hilde Sindre, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle, Lada Ivanova, Christiane Kruse Fæste et al.:
  Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks
  2022
 • Oscar Daniel Rangel-Huerta, Christiane Kruse Fæste, Silvio Uhlig, Jan Haug Anonsen, Maria Dahle, Lada Ivanova :
  The value of a multi-omics approach in the understanding of Piscine orthoreovirus (PRV) infection in Atlantic salmon (Salmo salar)
  2022
 • Thomais Tsoulia, Randi Faller, Maria Dahle :
  Effects of stress on the antiviral response in Atlantic salmon red blood cells
  2022
 • Unni Grimholt, Arvind Sundaram, Cathrine Arnason Bøe, Maria Dahle, Morten Ferenc Lukacs :
  Two diverse T cell receptor beta regions in Atlantic salmon potentially serving different functions
  2022
 • Thomais Tsoulia, Arvind Sundaram, Espen Rimstad, Øystein Wessel, Maria Dahle :
  Comparison of whole blood transcriptome responses of Atlantic salmon infected by three Piscine orthoreovirus variants
  2022
 • Maria Dahle, Silvio Uhlig, Unni Grimholt, Anita Solhaug, Aderito Luis Monjane, Haitham Muhammed Tartor et al.:
  Fra multi-omics til cellemodeller og genediting- ny kunnskap og fremtidige verktøy til fiskehelseforskning og diagnostikk
  2022
 • Dalina sol Fernandez, Unni Grimholt, Maria Dahle, Morten Lukacs, Finn-Eirik Johansen :
  Production of the T-cell survival cytokines interleukin 2 and 15, and functional effects of IL15
  7Letras 2022
 • Hilde Sindre, Torfinn Moldal, Johanna Hol Fosse, Monika Anna Hjortaas, Simon Chioma Weli, Maria Krudtå Dahle et al.:
  Hva skal til for at en ufarlig ILA virus variant utvikler seg til sykdomsfremkallende ILA virus?
  Norsk Fiskeoppdrett 2022
 • Thomais Tsoulia, Arvind Sundaram, Stine Braaen, Øyvind Haugland, Espen Rimstad, Øystein Wessel et al.:
  Early transcriptome response to Piscine orthoreovirus -1 in Atlantic salmon erythrocytes, compared to salmon kidney cell lines.
  2022
 • Christiane Kruse Fæste, Lada Ivanova, Oscar Daniel Rangel-Huerta, Mona Cecilie Gjessing, Espen Rimstad, Jan Haug Anonsen et al.:
  På sporet av biomarkører for hjerte- og skjelettmuskelbetennelse i laks ved hjelp av proteomikk og metabolomikk
  2022
 • Frieda Betty Ploss, Johanna Hol, Espen Rimstad, Maria Dahle, Øystein Wessel :
  Methods To Study Fusion Activation of Infectious Salmon Anaemia Virus
 • Muhammad Salman Malik, Lena Hammerlund Teige, Stine Braaen, Anne Berit Olsen, Monica Nordberg, Marit Måsøy Amundsen et al.:
  PRV-3, but not PRV-2, cross-protects against PRV-1 and HSMI in Atlantic salmon
  2021
 • Hilde Sindre, Mona Cecilie Gjessing, Johanna Hol, Lene Cecilie Hermansen, Inger Marita Böckerman, Maria Dahle et al.:
  Cellelinje fra rognkjeks-gjeller etablert: kan kanskje hjelpe oss å forstå mer av artens biologi
  Norsk Fiskeoppdrett 2021
 • Marit Måsøy Amundsen, Haitham Tartor, Kathrine Andersen, Karoline Overn Sveinsson, Even Thoen, Mona Cecilie Gjessing et al.:
  Local and systemic immune response to salmon gill poxvirus infection, including effects of cortisol
  2021
 • Muhammad Salman Malik, Espen Rimstad, Øystein Wessel, Maria Dahle :
  Persistent Infection of Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in Atlantic Salmon (Salmo salar)
  2021
 • Monica Nordberg, Maria Dahle, Jorunn B Jørgensen, Øystein Wessel :
  Specific antibody responses (IgM) against Piscine orthoreovirus (PRV) in Atlantic salmon (Salmo salar), measured in a multiplexed magnetic bead-based system
  2021
 • Subash Sapkota, Adérito Luis Monjane, Maria Dahle, Simen Rød Sandve :
  Transfection optimization and gene editing method establishment for fish cells
  2021
 • Anita Solhaug, Hilde Sindre, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle, Morten Sandvik, Gunnar Sundstøl Eriksen et al.:
  Development of in vitro models to study environmental factors influencing gill epithelial function
  2020
 • Jorunn Jørgensen, Maria Dahle :
  Virus og vert: Hvordan forsvarer oppdrettslaksen seg mot virus?
  Naturen 2020 DOI
 • Silvio Uhlig, Haitham Tartor, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle, Lada Ivanova :
  Små molekyler i hud- og gjelleslim kan fortelle oss noe om fiskens fysiologi og helsetilstand
  Norsk Fiskeoppdrett 2020
 • Kathrine Andersen, Maria Dahle, Mona Cecilie Gjessing, Turhan Ali Dadasbilge Markussen :
  Cloning, characterization and expression of B22R proteins from SGPV
  2020
 • Maria Dahle, Mona Cecilie Gjessing, Torstein Tengs, Marit Måsøy Amundsen :
  Salmon Gill Pox Virus (SGPV), gene expression in virus and host during infection.
  2020
 • Snorre Gulla, Mona Cecilie Gjessing, Maria Dahle :
  Nytt sporingsverktøy for laksepox
  Norsk Veterinærtidsskrift 2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Aquamedicine, Fish viral diseases, Fish immunology & Vaccinology


  Member of research group