#
#
School of Business and Economics in Alta siri.soreng@uit.no +4778450239 Alta D-212

Siri Ulfsdatter Søreng • Mathisen, Line; Søreng, Siri Ulfsdatter. Thai mobility and consumerism at North Cape, Norway: Zooming in on a stone at a tourist Site. Routledge 2021 ISBN 9780367483616.s 114 - 124.
 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway. Land Use Policy 2019; Volum 91. ISSN 0264-8377.s doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104326.
 • Johnsen, Jahn Petter; Søreng, Siri Ulfsdatter. The regulative lock-in: the challenge of establishing Sami fisheries governance in Norway. (fulltekst) Maritime Studies 2018; Volum 17 (3). ISSN 1872-7859.s 253 - 261.s doi: 10.1007/s40152-018-0119-3.
 • Jentoft, Svein; Søreng, Siri Ulfsdatter. Securing Sustainable Sami Small-Scale Fisheries in Norway: Implementing the Guidelines. Springer Nature 2017 (14) ISBN 9783319550749. ISSN 2212-6260.s 267 - 290.s doi: 10.1007/978-3-319-55074-9_13.
 • Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per. Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.. (sammendrag) Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-25033-5.s 23 - 42.s doi: 10.1007%2F978-3-319-25035-9_2.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark. Maritime Studies 2013; Volum 12 (9). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/10.1186/2212-9790-12-9.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. Fishing rights discourses in Norway: Indigenous Versus Non-indigenous Voices. Maritime Studies 2008; Volum 6 (2). ISSN 1872-7859.s 77 - 99.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. Fishing rights struggles in Norway: political or legal strategies?. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 2007 (55). ISSN 0732-9113.s 187 - 211.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. Moral discourse in fisheries co-management: A case study of the Senja fishery, northern Norway. Ocean and Coastal Management 2006; Volum 49 (3-4). ISSN 0964-5691.s 147 - 163.
 • Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Jentoft, Svein; Maurstad, Anita; Søreng, Siri Ulfsdatter; Karlsen, Geir Runar. Stakeholder participation in Norwegian coastal zone planning. Ocean and Coastal Management 2005; Volum 48. ISSN 0964-5691.s 658 - 669.
 • Maurstad, Anita; Buanes, Arild; Jentoft, Svein; Karlsen, Geir Runar; Søreng, Siri Ulfsdatter. In who�se interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning. Ocean and Coastal Management 2004; Volum 47 (5-6). ISSN 0964-5691.s 207 - 223.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Lyrek, Trine Kristiansen. The reciprocity of soil, soul, and society: The heart of developing regenerative tourism activities. Journal of Tourism Futures 2022. ISSN 2055-5911.s doi: 10.1108/JTF-11-2021-0249.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Lyrek, Trine Kristiansen. The reciprocity of soil, soul and society: the heart of developing regenerative tourism activities. Journal of Tourism Futures 2022. ISSN 2055-5911.s doi: 10.1108/JTF-11-2021-0249/full/html.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Lyrek, Trine Kristiansen. The reciprocity of soil, soul and society: the heart of developing regenerative tourism activities. Journal of Tourism Futures 2022. ISSN 2055-5911.s doi: 10.1108/JTF-11-2021-0249/full/html.
 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Mathisen, Line; Søreng, Siri Ulfsdatter. Strategi, styring og ledelse i små og mellomstore bedrifter, Alta. 2019.
 • Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-406-2.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør. 2015 (2015:1) ISBN 978-82-7571-247-7.
 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate. Walleye Seminar 2015-06-22 - 2017-06-24 2015.
 • Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter. Jegere og grunneiere - nøkkelpersoner i forvaltningsplanen for kortnebbgås. Gåseseminar i Levanger 2013-12-10 - 2013-12-10 2013.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Sami rights in land management reforms. A contested concept?. Oovtâst - Togheter. New concepts, theories and methodologies on Saami studies. 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo. Sami customary rights in modern landscapes - indigenous people and nature conservation. 2013-08-28 - 2013-08-29 2013.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Eythórsson, Einar; Tombre, Ingunn; Jensen, Gitte Høj; Madsen, Jesper. Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt. 2013 (2013:9) ISBN 978-82-7571-234-7.
 • Jensen, Gitte Høj; Tombre, Ingunn; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Søreng, Siri Ulfsdatter; Gundersen, Ove Martin; Hovland, Per Jørgen. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011. 2012 (777) ISBN 978-82-426-2372-0. ISSN 1504-3312.
 • Eythorsson, Einar; Tombre, Ingunn; Søreng, Siri Ulfsdatter. Climate Change and Wild Goose Populations: Challenges and Opportunities for Farming and Hunting. CICERO workshop:Land-Use Change in a Changing Climate: Farming Practices, Nature-Based Tourism, and Outdoor Recreation - Local Issues, Global Concerns. 2012-02-01 - 2012-02-01 2012.
 • Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter; Tømmervik, Hans; Kristiansen, Amund. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. (fulltekst) 2009 (431) ISBN 978-82-426-1997-6. ISSN 1504-3312.
 • Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Nicolaisen, Per Ivar; Wisz, Mary S.; Jensen, Rikke Anker; Ødegaard, Pål Iver; Søreng, Siri Ulfsdatter; Trinder, Mark N.; Hansen, Flemming. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen. 2008 (353) ISBN 978-82-426-1917-4. ISSN 1504-3312.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. The ethnic card: rights discourses in the Norwegian coastal fisheries. People and the Sea IV: Who owns the coast? 2007-07-05 - 2007-07-07 2007.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter. Right discourses in Norway: Mixing oil and water?. The XV International Congress on Legal Pluralism Law, Power and Culture: Transnational, National and Local Processes in the Context of Legal Pluralism 2006-06-29 - 2006-07-02 2006.
 • Abelsen, Birgit; Søreng, Siri Ulfsdatter; Kleemann, Carola. Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt kompetente studenter. 2004 (11) ISBN 8275711312.
 • Brox, Ellen; Buanes, Arild; Holst, Bernt; Søreng, Siri Ulfsdatter; Finnseth, Asgeir; Skog, Knut; Olsen, Frank Otto. Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.. 2003.
 • Alteren, Gro; Watten, John; Søreng, Siri Ulfsdatter; Line, Nina. Innnovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. 2001 ISBN 82-7697-149-0.
 • Look at all works in CRIStin →  D-212