Moberg, Annelene  • Moberg, Annelene; Gundersen, Siv Normann; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie. Hvilke faktorer påvirker ungdommens oppmøte til gjentatte helseundersøkelser? Tromsøundersøkelsen - Fit Futures. Folkehelsekonferansen 2013 2013-10-03 - 2013-10-04 2013.
  • Furberg, Anne-Sofie; Emaus, Nina; Moberg, Annelene. Fit Futures - en del av Tromsøundersøkelsen. Visste du at.... 2012.
  • Furberg, Anne-Sofie; Moberg, Annelene. www.fitfutures.no Informasjon om helseundersøkelse blant ungdom i Tromsø og Balsfjord. 2012.
  • Look at all works in CRIStin →    Member of research group    MH2 L.09.353

    Click for bigger map