#
#
Department of Social Sciences marit.aure@uit.no +4777645622 0047 41240034 Tromsø SVHUM D 1030

Marit Aure


Head of Department of social sciences and professor i sociology and gender studies

Job description

Aure is the head of departmetn of Social Sciences and is the primary investigator and project leader in ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2022 Norwegian Research Council BYFORSK, (Cit-egration). Aure is involved in several international and national research projects and publishes and edits publications in national and international scietific journals and books, serves as a peer-reviewer, and internal and external examinator and opponent at all levels.


 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
  • Aure, Marit; Nyseth, Torill; Leandersen, Britt; Mabrour, Hakima. Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 267 - 290.
  • Aure, Marit; Olsen, Marianne A.. Å gjøre byen til sin Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.
  • Liabø, Rebekka Brox; Aure, Marit; Førde, Anniken. Hær e æ! Dramaturgi for demokrati. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 189 - 208.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
  • Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina; Aure, Marit. Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis. Søkelys på arbeidslivet 2022; Volum 39: 2. ISSN 1504-8004.s 1 - 14.s doi: 10.18261/spa.39.2.1.
  • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov; Seljevold, Sirkka. Å sy sammen – sammensyinger: fortellinger om broderiverksted og integrerende samhandling. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215042954.s 224 - 245.s doi: 10.18261/9788215042961-2021-10.
  • Hayfield, Erika Anne; Aure, Marit; Barille, Stephanie; Farrel, Chad; Gaini, Firouz; Gerrard, Siri; Gotfredsen, Anne; Gram-Hanssen, Irmelin; Hamilton, Lawrence; Hoffmann, Lara; Winsnes Johansen, Tonje Margrete; Isfeld, Runa Preeti; Johannesdottir, Greta Bergrun; Meckl, Markus; Mortensen, Jana; Pitukhina, Maria; Rozanova-Smith, Marya; Vladimirova, Vladislava; Yeasmin, Nafisa. Migration and mobility. 2021 ISBN 978-9935-24-946-3.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken. Living With Difference – Interventions for Just Cities. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 376 - 382.s doi: 10.33134/NJMR.520.
  • Taff, Gregory; Aure, Marit. Meeting Places and Integration: Participatory Mapping of Cross-Cultural Interactions in Norwegian. (fulltekst) Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 383 - 399.s doi: 10.33134/NJMR.384.
  • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Stitching People Together: The Art of Cross-Cultural Encounters in an Embroidery Workshop. (fulltekst) Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 400 - 415.s doi: 10.33134/NJMR.373.
  • Aure, Marit; Dauksas, Darius. Lithuanian families in Norway and their fear of the Child Protection Agency. Routledge 2020 ISBN 978-0-429-02483-2.s 58 - 68.s doi: 10.4324/9780429024832.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Liabø, Rebekka. Vulnerable Spaces of Coproduction: Confronting Predefined Categories through Arts Interventions.. (fulltekst) Migration Letters 2020; Volum 17 (2). ISSN 1741-8984.s 249 - 256.s doi: 10.33182/ml.v17i2.895.
  • Aure, Marit; Riabova, Larissa. Emotions and community development after return migration in the rural Arctic. Routledge 2020 ISBN 9781003022367.s 159 - 174.s doi: 10.4324/9781003022367.
  • Aure, Marit. Hit by a Stroke: An Autoethnographic Analysis of Intergenerational Care Across Geographical Distances. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4.s 141 - 157.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_9.
  • Pavlovskaya, Marianna; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1115 - 1120.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1499618.
  • Aure, Marit. The Genesis of Leaders: Women in the Petroleum Industry. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-23370-6.s 104 - 122.
  • Aure, Marit. Mobile fathering: absence and presence of fathers in the petroleum sector in Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1225 - 1240.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1462769.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Journal of Rural Studies 2018; Volum 60. ISSN 0743-0167.s 52 - 59.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.005.
  • Aure, Marit; Munkejord, Mai Camilla. Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context. Sociologia Ruralis 2016; Volum 56 (4). ISSN 0038-0199.s 531 - 551.s doi: 10.1111/soru.12111.
  • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway. (data) Routledge 2016 ISBN 9781138891906.s 69 - 90.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Lokalsamfunnet som integreringsarena. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 410 - 429.
  • Aure, Marit; Nygaard, Vigdis; Wiborg, Agnete. Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 195 - 211.
  • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 13 - 30.
  • Aure, Marit. Grensemangfold i arbeid og endring. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 113 - 128.
  • Aure, Marit; Brox, Ellen; Arntzen, Ingar M; Borch, Njål Trygve. Shaping Community and Technology: Testing New Technology at a Norwegian International Youth Film Workshop. Lapland University Press 2014 ISBN 978-952-310-993-3.s 151 - 175.
  • Aure, Marit. Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer. Geoforum 2013; Volum 45. ISSN 0016-7185.s 275 - 284.s doi: 10.1016/j.geoforum.2012.11.015.
  • Aure, Marit. Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
  • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.
  • Aure, Marit. The emotional costs of employment-related mobility. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 284 - 294.s doi: 10.1080/00291951.2013.847855.
  • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.
  • Aure, Marit. Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.
  • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril. Håp, engasjement - men kommer det flere folk?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011; Volum 6. ISSN 0805-083X.s 32 - 36.
  • Aure, Marit. Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone. Ethnopolitics 2011; Volum 10 (2). ISSN 1744-9057.s 171 - 186.s doi: 10.1080/17449057.2011.570981.
  • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.
  • Aure, Marit; Flemmen, Anne Britt; Golebiowska, Kate. Transnational Links at the Edge. Ashgate 2011 (.) ISBN 978-0754679622.s 125 - 145.
  • Aure, Marit. Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: å bli arbeidsmigrant. Sosiologi i dag 2007; Volum 37 (3-4). ISSN 0332-6330.s 9 - 29.
  • Bærenholdt, Jørgen Ole; Aure, Marit. Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 73 - 87.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Med sans for sted. Nyere teorier. (omtale) Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 47 - 64.
 • Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022. ISSN 0804-3116.
 • Aure, Marit. Kan mangfold løfte filmklubbene? - ressurser og rekruttering. Norsk filmklubbforbund - Seminar TIFF 2022 2022-01-21 - 2022-01-21 2022.
 • Aure, Marit; Andreassen, Hege Kristin. Anti-gender and Democracy: the Istanbul Convention in Turkey and Norway. Internasjonalt Seminar 2022-03-03 - 2022-03-03 2022.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. Hvem hjelper hvem? Etablering av en aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn.. (fulltekst) (prosjekt) Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.s 25 - 25.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. Vil nå ut til sårbare flyktninger. (fulltekst) 2022.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. En kvinne og to barn druknet. Prosjektet Medkvinner ble startet for å forhindre at slike tragedier skjer igjen. (fulltekst) Forskersonen.no 2022.s doi: https://forskersonen.no/innvandring-meninger-populaervitenskap/en-kvinne-og-to-barn-druknet-prosjektet-medkvinner-ble-startet-for-a-forhindre-at-slike-tragedier-skjer-igjen/2002494?fbclid=IwAR21wAoalsTvI4DbSJEHdrILWsJXAXStn2NIQyMO-hoKFy472X3r_Y4FzX8.
 • Aure, Marit. Min by? Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst. Nasjonalt årsmøte (prosjekt) 2022-04-06 - 2022-04-07 2022.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til den mangfoldige byen. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 7 - 29.
 • Aure, Marit. Mangfoldsttenkning i jazzformidling. Det nordnorske jazzmøtet 2022-05-14 - 2022-05-14 2022.
 • Aure, Marit. Fra integrering til mangfoldstenkning og forskjellsfellesskap. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-23 - 2022.
 • Aure, Marit; Lopez, Tomas Demetrio Ventura. Silent Sofa. Bærekraftige mangfoldige byer. Innovasjon i integrering, innlegg av Marit Aure, arrangør Tómas López. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-25 - 2022.
 • Aure, Marit. Aktivitetsguide Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon integrering. Krafttak for Mangfold 2022-05-20 - 2022.
 • Aure, Marit. Medkvinner - noen foreløpige funn. Cit-egration. Medkvinner - årsavslutning og sommerfest 2022-06-02 - 2022.
 • Simonsen, Kirsten; Aure, Marit. On ambigious concepts in integration research by Kirsten Simonsen, introduced by Marit Aure. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-23 - 2022.
 • Aure, Marit; Sojtaric, Maja. Boklansering: Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Introduksjon og presentasjon redaktør Marit Aure. Bokkommentar Maja Sojtaric. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-25 - 2022.
 • Liabø, Rebekka Brox; Junttila, Kristina; Aure, Marit. Konferansemiddag og eritreisk kaffesermoni. parade, forestilling, performance, teknisk arr Marit Aure. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-24 - 2022.
 • Aure, Marit. Et utadrettet forskningsprosjekt som også skaper krysskulturelle møter. Presentasjon av Cit-egration.. Presentasjon for Samfunnsløftet Sparebanken NN 2022-06-20 - 2022.
 • Aure, Marit. Mangfoldstenkning: Frivilligheten som ressurs og inkluderingsarena. Fylkessamling for lokallag i Troms og Finnmark 2021-11-07 - 2021-11-07 2021.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandrerbakgrunn?. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Avisa Nordland 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Aure, Marit; Førde, Anniken. Fra integrering til forskjellsfellesskap. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Ringsaker Blad 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. iFinnmark 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Fremover 2021.
 • Aure, Marit. Morrasendinga fra NRK i Troms- Noen faglige perspektiver på korona-pandemien og tiden fremover.. (data) 2021.
 • Aure, Marit. "Vi syr oss sammen, men er fortsatt, og vil forbli, forskjellige". Webinar om Broderiverkstedet i Tromsø. https://www.rodekors.no/lokalforeninger/troms/tromso/om-tromso-rode-kors/aktuelt-i-tromso-rode-kors/webinar-vi-syr-oss-sammen-men-er-fortsatt-og-vil-forbli-forskjellige/ 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Aure, Marit. "Et broderiverksted der du ikke lærer å sy", intervju publisert i UiTs nettside. 2021.
 • Aure, Marit. Hvorfor rekrutterer ikke frivillige organisasjoner flere ledere med minoritetsbakgrunn?. Hvilke strukturer avgjør mangfoldet? https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/langsiktig-og-ut%C3%A5lmodig-1/ (fulltekst) (omtale) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Aure, Marit; Assmuth, Laura; Hakkarainen, Marina; Pihla, Maria Siim. Labor migration and translocal families: Mobile lives during the pandemic. Baltic Rim Economies 2021. ISSN 1795-5076.s 51 - 51.
 • Aure, Marit. "De broderte som påskudd for å bli kjent med nye folk". www.forskning.no. (fulltekst) 2021.
 • Aure, Marit. Gå ikke alene – Sammen lager vi kart og kompass!. Kulturytring Drammen (fulltekst) 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.
 • Aure, Marit. Hvorfor skal politikere lytte til innspillene i Silent Sofa?. Silent Sofa (fulltekst) 2021-09-04 - 2021.
 • Aure, Marit. "Deltakelse og demokrati. Hvorfor er dette viktig?". Silent Sofa 2021-09-04 - 2021.
 • Aure, Marit. Embroidery workshop: Stitching people together: the art of cross-cultural encounters. Broderiverksted, med populærvitenskapelig presentasjon (prosjekt) 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Aure, Marit. Nøding og sosial kapital. Inkludering på topp 2 (omtale) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Embroidery workshop/Broderiverksted. Forskningsdagene ved UiT Norges arktiske universitet (omtale) 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Nyseth, Torill; Aure, Marit. Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.. Storbykonferansen (omtale) 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Aure, Marit. MANGFOLD, RESSURSER OG REKRUTTERING I FRIVILLIGHETEN. Foredrag 2021-11-07 - 2021-11-07 2021.
 • Aure, Marit. Innflyttere og integrering i nord, kunnskapsgrunnlaget. Styringsgruppemøte, forprosjekt innflytterstrategi i Troms 2020-12-08 - 2020-12-08 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. (data) (prosjekt) 2020.
 • Aure, Marit. How COVID-19 Has Impacted Offshore Workers in Norway. Blogg. 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) 2020-06-04 - 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Nordområdenes internasjonale mangfold. (data) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Mangfold i rekruttering. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Broderi-aktivitet. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Om prosjektet Cit-egration. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis. Retten til byen. Byvandring, Innlegg 2020-09-08 - 2020-09-08 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis, «Retten til byen». En byvandring med innspill til SVs-gruppe i byutviklingskomiteen i behandlingen av ny sentrumsplan i Tromsø kommune. /Sustainable city center in the urban Arctic - The right to the city. A city work With the socialist left, preparing for the New city center plan in Tromsø municipality. Nordic Edge Expo and Conference 21-25 September 2020 (fulltekst) 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.
 • Aure, Marit; Dauksas, Darius. Video presentation: Lithuanian families in Norway and their fear of the Child Protection Agency.. Book launch (fulltekst) 2020-04-29 - 2020-04-29 2020.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Innlegg under lansering av Aktivitetsguiden.no. Lansering av Aktivitetsguiden.no 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe. En unik mulighet. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Aure, Marit. Klassisk sosiologi: Integrering i byer. (fulltekst) sosiologen.no 2020.
 • Aure, Marit. "Mistet 555 innbyggere på tre måneder – nå ryker skolene." Deltaker i intervju med Andreas Nilsen Trygstad og Susanne Skjåstad Lysvold, journalister i NRK Nordland. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. "Flyktninger forlater Harstad: Jobb og utdannelse lokket Salim vekk." Deltaker i intervju med Kristine Hals, journalist. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. TV-intervju Distriktsnyheter Nordland. Intervjuet av programleder Gisle Forland. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. Innvandrere og integrering: nye innbyggere i kommunene. Samplan, etterutdanningskurs 2019-05-28 - 2019.
 • Aure, Marit. Cit-egration. Sustainable Diverse Cities i Norden. Dialogmøte: integrasjon på Nordkalotten og i Tromsø 2019-09-06 - 2019.
 • Aure, Marit. Norsk fritid og frivillighet møter en mangfoldig befolkning- utfordringer og muligheter. Nasjonal inkluderingskonferanse 2019-10-17 - 2019.
 • Aure, Marit. Bærekraft og samfunnsansvar: norske bedrifter i utlandet. Møteleder. Internasjonalt seminar 2019-10-24 - 2019.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mangfoldige byer – nye møteplasser, møter og forhandlinger. Storbykonferansen 2019 2019-10-30 - 2019-10-31 2019.
 • Aure, Marit; Pettersen, Ida Martine; Fjeldststad, Øivind. Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger. (fulltekst) 2019.
 • Aure, Marit. Med forskerblikk på Gatekunstprosjektet om forskingsprosjektet Cit-egration, samarbeidet og funn. Mangfoldsnettverket, Tromsøseminar 2019-06-12 - 2019-06-13 2019.
 • Olsen, Marianne A.; Paltiel, Lise R.; Aure, Marit. Metodiske lærdommer mellom gatekunst og friluftsmuseum. Et rom for inkludering?. (fulltekst) (prosjekt) 2019 ISBN 978-1-138-94450-3.s 22 - 31.
 • Aure, Marit. Gatekunstprosjektet i Bærekraftige mangfoldige byer: tenkning og resultat. Uenighetsfellesskapet - Mangfoldsnettverket 2019-06-13 - 2019-06-14 2019.
 • Aure, Marit. Frivillighet og inkludering. Fungerer det i flerkulturelle byer? Ordstyrer i paneldebatt. Internasjonalt seminar 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.
 • Aure, Marit; Olsen, Marianne A.. Gatekunstprosjektet - Perspektivet museum. Flere steemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer, innledningsforedrag. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider 2019-05-13 - 2019-05-13 2019.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Beyond difference? Performing art initiatives in youth integration. Nordic Geographers Meeting 2019-06-18 - 2019.
 • Aure, Marit. Migrasjon. Hva er hva og hvem er hvem? Nye migranter og jakten på livsvilkår. Kirkens Bymisjon vs verden. Bymisjonskonferansen 2019 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Aure, Marit. Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. Enfilm om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss og Anwar Saab, UIT. Paneldiskusjon om "Hva språk har å si" 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Aure, Marit. Hvordan implementeres kjønn- og mangfoldsperspektivet i ulike utdanninger? Deltaker i panel. Likestilling og mangfold i UH-sektoren 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.
 • Aure, Marit; fjeldstad, øivind. Liten effekt av hurtigspor for flyktninger. (fulltekst) (prosjekt) 2019.
 • Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit. Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. (fulltekst) (prosjekt) Forskning.no 2019. ISSN 1891-635X.
 • Solstad, Silje; Aure, Marit. Slipp meg til jeg har mye å bidra med. 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Aure, Marit. Familien er patriarkatets siste skanse. 2019.
 • Aure, Marit. Analytiske tilnærminger til studier av integrerende samhandling. Sosiologiforeningens Vinterseminar 2019-02-01 - 2019-02-03 2019.
 • Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted 2019-02-13 - 2019.
 • Aure, Marit. Rigget for arbeid? hvordan forstå utfordringene med arbeidsinkludering og Hurtigspor i samhandling mellom Nav og kommunene. ALINs Midtveisseminar. Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (omtale) (prosjekt) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
 • Aure, Marit. Forsker på integrering i Tromsø og Bodø. (fulltekst) 2018.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab 2018-10-02 - 2018-10-02 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Cross-Cultural Guide to Bodø, participatory mapping. Røde kors Lån en bodøværing 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Aure, Marit; Dauksas, Darius. "Barnetvernet" and discourses of uncertainty among Lithuanians in Norway. On the Move: Employment-related geographical mobility in Canada & beyond, International symposium 2018-11-18 - 2018-11-21 2018.
 • Aure, Marit. Norge Nå. Kvinnetreff i Vangsvik. (sammendrag) 2018.
 • Aure, Marit. Rettferdige byer.Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon i integrering. Ly for stormen 2018-10-23 - 2018.
 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit. Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR) 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.
 • Aure, Marit. Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse i STEM-fagene. Utfordringer og tiltak. Likestilling i akademina: makt, kvilitet og faglige prioriteringer 2018-10-09 - 2018-10-09 2018.
 • Aure, Marit. Finding a place in a Northern space. Approaching mobility 2018-04-06 - 2018-04-06 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Taff, Gregory; Olsen, Marianne A.; Paltiel, Lise R.; Aas, Andre Enger; Liabø, Rebekka Brox; Bjørn, Fanny; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Stand på Forskningsdagene, UTFORSK UIT,. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-23 2018.
 • Al-Mahamid, Marsil Andjelov; Aure, Marit; Kjelstrup, Bodil Vibeke. Broderiworkshop Nordnorsk kunsmuseun. Broderiworkshop Nordnorsk kunstmuseum 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.
 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (fulltekst) 2018.
 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Kreativitet og fellesskap som rød tråd?. Kreativitet of fellesskap som rød tråd? Broderiverksted 2018-06-26 - 2018-06-27 2018.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit. Kunst som krysskulturell dialog?. Kunst som krysskulturell dialog? 2018-06-26 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Dugnad for den bærekraftige mangfoldige byen. Konklaven. Nord-Norge redder verden. Litt 2018-06-29 - 2018.
 • Aure, Marit. BYFORSK - Cit-egration: Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration. BYFORSK Prosjektseminar 2018-01-18 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration. Samarbeid - Hålogaland teater 2018-01-16 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering - relevans for Distriktssenteret. Seminar 2018-01-24 - 2018.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. Forskerforum 2018. ISSN 0800-1715.s 38 - 38.
 • Aure, Marit. Presentasjon av Bærekraftige mangfoldige byer:Innovasjon i integrering, et BYFORSKprosjekt. SAMKUL programseminar 2017-11-28 - 2017-11-28 2017.
 • Aure, Marit. Innledning til Ruben Östlunds film PLAY. filmfremvisning 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. (data) Forskerforum.no 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering: Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s xx - yy.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/innovasjon-i-integrering-hvordan.
 • Aure, Marit. Kunst, kultur, frivillighet, forskning. Lunsjseminar 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.
 • Landsverk, Johanne; Aure, Marit. Dette vil gjere det lettare for kvinner å bli professor. (fulltekst) 2017.
 • Aure, Marit. Integrering i arbeidslivet – lærdom fra studier av høyt utdannede innvandrere. introduksjonssamling / fagsamling i Kirkenes på Scandic hotell den 2. november. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.s 36 - 36.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. (data) Forskerforum.no 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. HVorfor blir kvinnene ikke professorer?. (data) Stavanger Aftenblad 2017. ISSN 0804-8991.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?. (data) Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit. Mobilt farsskap blant fedre som jobber offshore. Lunsjseminar 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.
 • Aure, Marit. Om fedre som jobber offshore. (data) 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Webinar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.
 • Aure, Marit. Innovation in Integration. Exploring 'meetings' and interaction. Seminar Laugarvatn 2017-03-30 - 2017-03-31 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Den mangfaldige byen; eit nytt utvida vi. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit; Dockweiler, Maria. Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet ved Uiniversitetet i Stavanger. En forskningsrapport. Universitetet i Stavanger 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Mangfaldige byar. Avisa Nordland 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Korleis skal vi leve saman i byar som blir meir mangfaldige?. Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit. Perspectives from Norway. Annual Team meeting NL Component 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. innovasjon i integrering. Faglig innlegg og ledelse av seminar. Innovasjon i integreringsarbeid. Arbeidsseminar 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.
 • Aure, Marit. Migrasjon og inkludering I et arbeidsmarkeds perspektiv. Internasjonalt seminar 2016-01-21 - 2016.
 • Aure, Marit. Et blikk på migrasjon i våre dager. Kunnskaps behov eventuelt mangler i nord. Fagseminar Kirkenes Hva vet vi om migrasjon og måten den håndteres på? Hva trenger vi mer kunnskap om? 2016-02-09 - 2016-02-09 2016.
 • Aure, Marit. Arbeidsplassen; jobb og integreringsarena.. Flerkulturelt fellesskap på arbeidsplassen - utfordringer, muligheter, løsninger 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.
 • Aure, Marit. Den internasjonale kvinnedagen 8.mars. 2016.
 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge? Online. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Rekordhøyt kvinneunderskudd i nord. 2016.
 • Aure, Marit. Aldri har underskuddet på kvinner i nord vært større. (data) 2016.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Migrant workers as the rural rescue? Challenges of creating stability through mobility. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2016-03-02 - 2016-03-04 2016.
 • Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre. "Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. 2016.
 • Aure, Marit. Ny studie viser dobling av antall kvinnelige ledere i olja. (data) 2016.
 • Aure, Marit. Nyere stedsteorier: med sans for sted. faglig forum 2016-05-11 - 2016-05-11 2016.
 • Aure, Marit. Kritisk punkt: går det an å være mann i 2016?. Kritisk punkt Festspillene i Nord-Norge 2016-06-21 - 2016-06-21 2016.
 • Aure, Marit. Boom and Bust: Work Related Mobility in The Petroleum Industry in Norway.. Petrocultures 2016-08-29 - 2016-09-03 2016.
 • Aure, Marit. Understanding fathering in work related mobility in the petroleum industry. Gender and (Im)mobilities in the Context of Work - an international interdisciplinary conference 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.
 • Aure, Marit. Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (27/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-318-8.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Herøy som integreringsarena. 2015 ISBN 978-82-7492-302-7.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Er arbeidsinnvandring redninga?. Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. Vesteraalens Avis 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Redningen for Herøy?. Helgelendingen 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. FiskeribladetFiskaren 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Kystinnvandringa. Avisa Nordland 2015.
 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities. XXVI ESRS Congress 2015-08-18 - 2015-08-21 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. HVorfor så få?. Avisa Nordland 2015.s 3 - 3.
 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Absence, presence and ideals of fatherhood Men in the petroleum industry in Norway. The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari; Lium, Håvard. Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. The rural rescue- Work migrants in place. Nordic Geographical Meeting 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.
 • Aure, Marit. Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway. paper at On The Move: Full Team Meeting 2015-05-31 - 2015-06-02 2015.
 • Aure, Marit. Timely Practices of Mobility and Masculinity. What kind of masculinities may different modes of mobility produce and allow?. Paper at Canadian Fed50th Annual Conference of the Canadian Sociological Association 2015-06-01 - 2015-06-05 2015.
 • Aure, Marit. Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler. Frivillige organisasjoner - arena for inkludering? 2015-06-23 - 2015.
 • Aure, Marit. Er arbeidsinnvandringa redninga for kystsamfunn. 2015.
 • Aure, Marit. Mer enn bare Machomenn i Finnmark. 2015.
 • Aure, Marit. Netthets og kjønn. 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. Hvorfor er få innvandrere aktive ildsjeler?. (fulltekst) Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet langs kysten. Årsmøte NFKK 2014 Tromsø, Kysten er drivkraften 2014-03-27 - 2014-03-28 2014.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av bofasthet og flytting, og bo- og flyttemotiver.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Mobile practices, fluidity and consolidation. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-19 - 2014-03-21 2014.
 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities. Gender, Mobile Lifestyles and Places: An International Work-shop 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.
 • Aure, Marit. Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry. Rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-20 - 2014-03-21 2014.
 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway. Elderly & Arctic Change 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.
 • Aure, Marit. Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state. NORA, Voices in Nordic Gender Research 2014-11-07 - 2014-11-07 2014.
 • Aure, Marit. Selskapet lyste ut jobb til to "arbeidskarer". Nå beklager de. 2014.
 • Aure, Marit. Integreres ved hjelp av frivillige organisasjoner. 2014.
 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.
 • Aure, Marit; Nygård, Vigdis; Wiborg, Agnete. Dette er ikke mitt hjemsted - det er min hjemby. Miljøpsykologiske perspektiv på forståelse av stedstilknytning relasjoner mellom mennesker og steder. Sted, en bokworkshop 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril. Vekst og utvikling i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Tiltakssonen og barnetrygd. Finnmarken 2013. ISSN 0805-4681.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Bolyst for alle i "det nye Herøy". Kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. (fulltekst) (omtale) 2013 ISBN 978-82-93181-13-2.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic. Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine. Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013 ISBN 978-82-7356-722-2.
 • Aure, Marit. Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen. Seminaret Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013-12-04 2013.
 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway. Arctic change 2nd workshop 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.
 • Aure, Marit. Approaching mobility and masculinity. Special session workers"on the move" 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.
 • Aure, Marit. Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city. Canadian Association of Geography 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.
 • Aure, Marit. Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people. Labur mobility in the European North 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.
 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Norges forskningsråd Nordområdekonferanse 2013-11-20 - 2013-11-21 2013.
 • Aure, Marit. Bolyst i det nye Herøy. Herøy-innledning til kakefest og kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Aure, Marit. Frivillighet, inkludering og bolyst. Ildsjelsamling 2013-11-01 - 2013-11-03 2013.
 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Framtid i Nord 2013-06-27 - 2013-06-27 2013.
 • Aure, Marit. Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?. Bulystkonferansen 2013-04-09 - 2013-04-10 2013.
 • Myhr, Sindre; Aure, Marit. Nye familietyper og livsløpstendenser. Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar. Nye nordlendinger eller langpendlere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 41 - 41.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril. De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Sørlie, Kjetil; Aure, Marit; Langset, Bjørg. Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet. (fulltekst) (sammendrag) 2012; Volum 2012 (22) ISBN 978-82-7071-958-7. ISSN 1502-9794.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Integration of labour migrants as a condition for place development. Rural at the edge 2012-05-21 - 2012-05-23 2012.
 • Aure, Marit. Å måle resultater og effekter av lokalt tilflyttingsarbeid-med eksempler fra Tilflytting for enhver pris?. Forskningsdagene 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.
 • Aure, Marit; Abelsen, Birgit; Nilsen, Trond. Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark. 2012.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse.. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-93181-06-4.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit; Josefsen, Eva; Vaage, Turid. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene.. 2012.
 • Aure, Marit. Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: the role of Gender and Place.. Desire for Northern Living 2012-03-05 - 2012-03-09 2012.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Utenlands arbeidskraft et must. Fiskaren 2011. ISSN 0015-3095.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Emaus, Per-Arne. Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft. 2011 ISBN 978-82-7571-206-4.
 • Flemmen, Anne Britt; Aure, Marit. The making of borders in the new Russian-Norwegian borderzone. Remaking Borders. First EastBordNet Conference 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.
 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Dialogmøter, Inkldueringsutvalget 2010-10-03 - 2010.
 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Heldagsseminar, Global Future Mentor 2010-10-28 - 2010.
 • Aure, Marit. Hva slags marked er arbeidsmarkedet?. Avslutningsseminar Global Future Troms 2010-03-24 - 2010.
 • Aure, Marit. Hva hemmer og fremmed innvandrere med høyere utdanning sin deltakelse i arbeidsmarkedet i Tromsø. Åpent Seminar 2010-10-09 - 2010.
 • Aure, Marit; Ruud, Morten. Nye grenser i Nord. 2010.
 • Aure, Marit; Grønvik, Yngve. Grensene flyttes til nærmiljøet. 2010.
 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet i Tromsø. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit. ”Nye grenser i den norsk-russiske kontaktsonen”. 5..årlige Stoltenbergseminar i 2010-09-27 - 2010.
 • Aure, Marit. The Gendered Borders in the Labour Market - Exclusion of Highly Skilled Migrants in the Skilled Labour Market in Tromsø. workshop, Cost EastbordNet 2010-05-14 - 2010-05-15 2010.
 • Aure, Marit. It was love” - Exclusion of highly skilled migrants in the skilled labour market in Tromsø. American Association of Geographers, annual conferenc 2010-04-14 - 2010-04-18 2010.
 • Aure, Marit. Sustainable Labour Markets: High Skilled Migrants and Gender in the Arctic. Actic Frontiers 2010-01-18 - 2010-01-21 2010.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .
 • Aure, Marit. b/order. Russiske menn, grenser og forståelser. Kvinneforskningsmaraton 2009-09-19 - 2009.
 • Aure, Marit. Vi søkte etter arbeidstakere - vi fikk familier. Seminar for næringsdrivende i Tromsøregionen 2009-09-23 - 2009.
 • Aure, Marit. Metodologiske perspektiv på lokalsamfunnsforskning. NOVA fagseminar 2009-05-13 - 2009-05-13 2009.
 • Aure, Marit. b/order - om grenser og forståelser. Kjønnsforskning NÅ! 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Aure, Marit. ”When they become “more like us”: On changing/moving and ambiguous borders”. COST IS0803, Work Group 1 Borders ”Productive Borders: Perspectives on the Critique of Duality” 2009-04-14 - 2009-04-16 2009.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.
 • Aure, Marit. “When they become more like us”. forskningsseminar 2009-03-27 - 2009.
 • Aure, Marit. Hva slags nord - hvem sitt nord?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Approcahing Teriberka - social, cultural and economic issues. faglig innlegg 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.
 • Aure, Marit. Life as a Migrant: Experiences of gender and Place. Women's World 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.
 • Aure, Marit. Det meste er nord - hva slags nord og hvem sitt nord. Om tilnærmimger og perspektiv på nordområdene. Dialogkonferanse - Nordområdeprosjektet 2008-11-04 - 2008-11-04 2008.
 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.
 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russiske mødrer ønskes. 2008.
 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.
 • Aure, Marit. Ønsket ikke å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til Norge. 2008.
 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til fiskeindustrie i Finnmark,. 2008.
 • Aure, Marit. Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002. 2008 ISBN 978-82-91636-75-7.
 • Aure, Marit. How to become a labour migrant? A Migration Process from Russia to The Fish Processing Industry in Norway. Immigration and Integration in Rural Areas 2007-03-26 - 2007-03-28 2007.
 • Aure, Marit Anne; Foss, Nina. Byutvikling med hvem?. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit Anne. Hva er et lokalsamfunn- en teoretisk tilnærming. Lokalsamfunnsarbeid i flerkulturelle kommuner 2004-10-05 - 2004.
 • Aure, Marit Anne. The Transnational North: Constructions of Labour Migrants. NOLD7: Embeddedness and Migration - Local Dynamics in a Mobile World 2004-03-24 - 2004-03-28 2004.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Gender, nationanl and international migration, petroleum industry, mobility, gender and equality, women, men and masculinity, STEM, rural, urban and regional development, place. NGO and voluntary sector.

  Teaching

  SVF 1050 Samfunnsvitenskapelige metoder - kvalitative metoder 10 stp.

  SVF 3003 Kvalitative metoder

  SOS 1015 Internasjoanl migrasjon og integrasjon

  SVF - 8054  Philsophy of Science - Social Sciences

  SVF 2047/3047 - involved  in Politics of Mobilities and Migration
  SVHUM D 1030