Camilla Brattland-4 (2).jpg
Camilla Brattland-4 (2).jpg
The Arctic University Museum of Norway camilla.brattland@uit.no +4777646909 91802188 Tromsø Tromsø Museum F234

Camilla Brattland


Job description

Associate professor in Sámi cultural science


 • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.
 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
  • Krarup Hansen, Kia; Sara, Ravdna Biret Marja Eira; Smuk, Inger Anita; Brattland, Camilla. Sámi Traditional Knowledge of Reindeer Meat Smoking. (fulltekst) Food Ethics 2022; Volum 7. ISSN 2364-6853.s doi: 10.1007/s41055-022-00106-2.
  • Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla. Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 407- - 463.
  • Andresen, Astri; Lantto, Jan Patrik; Nyyssönen, Jukka; Ryymin, Teemu Sakari; Somby, Katri; Hermanstrand, Håkon; Brattland, Camilla; Afanasyeva, Anna. Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 359 - 405.
  • Andresen, Astri; Brattland, Camilla; Hermanstrand, Håkon. Grunnlaget for en ny samepolitikk 1945-1963. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 305 - 356.
  • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Howlett, Catherine. Indigenous agency in aquaculture development in Norway and New Zealand. Routledge 2021 ISBN 9780367674151.
  • Hausner, Vera Helene; Engen, Sigrid; Brattland, Camilla; Fauchald, Per. Sámi knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses. Journal of Applied Ecology 2019; Volum 57. ISSN 0021-8901.s 1656 - 1665.s doi: 10.1111/1365-2664.13559.
  • Hausner, Vera Helene; Engen, Sigrid; Brattland, Camilla; Fauchald, Per. Sami knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses. Journal of Applied Ecology 2019. ISSN 0021-8901.s 1 - 10.s doi: 10.1111/1365-2664.13559.
  • Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee; Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete. Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 353 - 375.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-016.
  • Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi. Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 216 - 224.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.022.
  • Brattland, Camilla; Mustonen, Tero. How Traditional Knowledge Comes to Matter in Atlantic Salmon Governance in Norway and Finland. Arctic 2018; Volum 71 (4). ISSN 0004-0843.s 375 - 392.s doi: 10.14430/arctic4751.
  • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Weines, Jørn; Sunnanå, Knut. Social-ecological timelines to explore human adaptation to coastal change. Ambio 2018; Volum 48. ISSN 0044-7447.s 1516 - 1529.s doi: 10.1007/s13280-018-1129-5.
  • Brattland, Camilla. Towards New Northern Heritages. The Witch and the Shaman in Official and Public Heritage Productions. Ashgate 2016 ISBN 978-1-4724-4940-5.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Bruk og forvaltning av sjøarealer. 2016.s 24 - 42.
  • Brattland, Camilla. A cybernetic future for small-scale fisheries. Maritime Studies 2014; Volum 13 (1). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/s40152-014-0018-1.
  • Brattland, Camilla. Proving Fishers Right. Effects of the Integration of Experience-Based Knowledge in Ecosystem-Based Management. (data) Acta Borealia 2013; Volum 30 (1). ISSN 0800-3831.s 39 - 59.s doi: 10.1080/08003831.2013.768053.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Hva forteller samiske navn på fiskegrunner i sjøen? Kulturminneforskning i et politisk landskap. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-733-6.s 163 - 178.
  • Brattland, Camilla. Sami culture and the mapping of marine biodiversity. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (2). ISSN 0029-1951.s 87 - 98.s doi: 10.1080/00291951.2013.784876.
  • Eythórsson, Einar; Brattland, Camilla. New Challenges to Research on Local Ecological Knowledge: Cross-Disciplinarity and Partnership. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 131 - 152.
  • Brattland, Camilla; Nilsen, Steinar. Reclaiming indigenous seascapes. Sami place names in Norwegian sea charts. Polar Geography 2011; Volum 34 (4). ISSN 1088-937X.s 275 - 297.s doi: 10.1080/1088937X.2011.644871.
  • Jentoft, Svein; Brattland, Camilla. Mot en samisk fiskeriforvaltning?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 335 - 344.
  • Brattland, Camilla. Mapping Rights in Coastal Sami Seascapes. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 28 - 53.
 • Brattland, Camilla. From Local Requests to Indigenous Claims. A study on the development of coastal Sami rights discourses in the Lyngen region. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-15255-5.
 • Zachariassen, Ketil; Brattland, Camilla; Andresen, Astri. Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Brattland, Camilla; Andresen, Astri; Evjen, Bjørg. Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd. Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt: Møte med Porsanger kommune 2021-11-11 - 2021-11-11 2021.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne; Johannesen, Anne Borge; Rybråten, Stine. Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate. Oppstartsmøte prosjekter under Polarprogrammet 2021-10-01 - 2021-10-01 2021.
 • Brattland, Camilla; Bjørkan, Maiken. Fem over tolv for laksen. Nytt Norsk Tidsskrift 2021. ISSN 0800-336X.s doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-04-06.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway. Kick-off meeting Future Arctic Lives 2020-11-17 - 2020-11-17 2020.
 • Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla. Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?. Sjøørretkonferansen 2020 2020-01-29 - 2020-01-30 2020.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente. Three ecologies re-presented.. Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and Future (omtale) 2020-09-14 - 2020-09-18 2020.
 • Mustonen, Tero; Raymond-Yakoubian, Julie; Pulsifer, Peter L.; Taylor, Fraser; Brattland, Camilla. Mapping and Indigenous Peoples in the Arctic. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-25673-9.s doi: 10.1007/978-3-030-25674-6_13.
 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (data) 2020.
 • Rybråten, Stine; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes. Forskersonen.no 2020.
 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Elisabeth Librekt; Brattland, Camilla. Veidneset anlegg for oljeomlasting, Nordkapp kommune: Konsekvensvurdering for samisk utmarksbruk og næringer. 2019.
 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskipmøte 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.
 • Msomphora, Mbachi Ruth; Brattland, Camilla; Jentoft, Svein. Fisheries and aquaculture management: Experiences from small scale fisheries in Norway. MARE 2019 People & the Sea X: learning from the past, imagining the future 2019-06-24 - 2019-06-28 2019.
 • Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth. "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. (fulltekst) 2019 (2/2019) ISBN 978-82-8296-579-8. ISSN 1890-579X.
 • Brattland, Camilla. Local Knowledge, Social-Ecological Timelines and Ecosystem Services.. CorePlan prosjektmøte 2018-05-15 - 2018.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee. Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra.. Seminar: Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden 2018-06-16 - 2018.
 • Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan. Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere. (fulltekst) 2018 (43/2018).
 • Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan. Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. (fulltekst) 2018 (42/2018).
 • Brattland, Camilla. Coastal Sami Communities and the Material Basis for Sami Culture. 2017 ISBN 978-82-303-3659-5.s 353 - 360.
 • Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi. Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). (fulltekst) 2017 (13/2017) ISBN 978-82-8296-502-6. ISSN 1890-579X.
 • Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla. Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance. ICASS IX UMEÅ, 2017 - POSTER PRESENTATION SESSION 5: GOVERNANCE omestication: 2017-06-07 - 2017-06-12 2017.
 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Degteva, Anna; Oskal, Anders; Mathiesen, Svein Disch; Burgess, Philip; Aslaksen, Iulie; Johnsen, Kathrine Ivsett; Magga, Anne-Maria; Rooij, Wilbert; Brattland, Camilla; Corell, Robert; Dubovtsev, Andrej A.; Garnåsjordet, Per Arild; Holmberg, Aslak; Klokov, Konstantin; Maynard, Nancy G; NELLEMANN, C; Beaska, Niillas; Partapuoli, Per Jonas; Pogodaev, Mikhail; Reinert, Erik S.; Sandstrom, Per; Slepushkin, Igor; Smuk, Inger Anita; Steffanson, Jannie; Strogalschikova, Zinaida; Tyskarev, Alexey; Westerveld, Levi. Adaptation Action and Indigenous Peoples’ Perspectives in the Barentsregio. International Conference on Arctic Science: Bringing Knowledge to Action 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.
 • Tombre, Ingunn; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. (fulltekst) 2017; Volum 1390 (1390) ISBN 978-82-426-3117-6. ISSN 1504-3312.
 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskip møte 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Brattland, Camilla. Sjøsamiske fellesskap og det materielle grunnlaget for samisk kultur.. 2017 ISBN 978-82-303-3659-5.s 347 - 352.
 • Brattland, Camilla. Indigenous-industry relations in the Arctic. The TriArc and IndGov projects.. Peace in the Arctic 2017-06-13 - 2017-06-15 2017.
 • Brattland, Camilla. Local knowledge for policy-relevant research.. BIO-3004 2017-03-21 - 2017-03-21 2017.
 • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee. Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.. 2017.
 • Brattland, Camilla; Mustonen, Tero. Towards effective, legitimate and meaningful traditional knowledge production in Arctic environmental governance: The case of Atlantic wild salmon governance in Norway and Finland.. ICASS IX People and Place 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Brattland, Camilla. Innføring av nytt system (app) for rapportering i gåsejakta. Rapport fra gåsejakt og intervjuer med gåsejegere i Levanger.. 2016.
 • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Fiskesløyfa . Spildrafiskernes bruk av sjøen og hvordan den endres av oppdrettsvirksomhet.. Ottar 2016; Volum 2016 (312). ISSN 0030-6703.s 23 - 33.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. (fulltekst) 2016.
 • Brattland, Camilla; Weines, Jørn. Social-Ecological Timelines and climate change narratives in Finnmark fjord fisheries. Time series analysis in environmental science and applications to climate change (prosjekt) 2016-11-10 - 2016-11-11 2016.
 • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Bruk og forvalting av sjøarealer. Fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sapmi 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Brattland, Camilla. Bruk og forvaltning av sjøområder i samiske kyst- og fjordområder.. Sametingets fagseminar om areal- og miljøpolitikk i Sapmi 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Brattland, Camilla. Sámi fishing rights and indigenous participation in Norwegian fisheries governance. 2014 ISBN 978-92-893-3881-3.s 265 - 268.
 • Brattland, Camilla; Myrvoll, Marit. Etiske problemstillinger ved støtte til samisk nyreligiøsitet. 2014.
 • Brattland, Camilla. The Human Rights of Small-Scale Fishers and Indigenous Peoples in Norwegian Fisheries Policies. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples Conference: Land and Sea Rights - Protecting the Rights of Indigenous Peoples to Land and Sea (fulltekst) 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Andreassen, Otto; Eythórsson, Einar. Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?. 2013.
 • Brattland, Camilla. Sami withcraft performances in 17th and 21st century Fennoscandia. Oovtast - Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies. 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.
 • Brattland, Camilla. Trolldommens kulturmiljøer. Instituttseminar 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.
 • Brattland, Camilla. Fakta om forfølgelse av hekser og sjamaner i Sapmi. Isogaisa seminardag 2013-09-02 - 2013-09-02 2013.
 • Eythorsson, Einar; Brattland, Camilla. Havet som samisk kulturlandskap? Forskning på kulturarv i en flerkulturell kontekst. Å lage kulturminner – hvordan kulturarv formes, forstås og forvaltes. 2012-09-19 - 2012-09-20 2012.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee. Salmon Cultures. Indigenous Peoples and the Aquaculture Industry. 2012 (2012/4). ISSN 2190-5088.
 • Brattland, Camilla. Making Sami Seascapes Matter. Ethno-ecological governance in coastal Norway. 2012 ISBN 978-82-8266-036-5.
 • Brattland, Camilla. Ny industri og tradisjonelt fiske i fjord- og kystområder. Seminar om mineralvirksomhet i samiske områder 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.
 • Brattland, Camilla. Samiske sjøskap. Integrering av samisk fiskeripolitikk i norsk fiskeriforvaltning etter 1989. Fiskerihistoriekonferanse ved Universitetet i Tromsø 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.
 • Brattland, Camilla; Wright, Reni Jasinski. Hoavda og skårungene. Learning hoavda's seascape. 2012.
 • Brattland, Camilla. Monstertorsk, vitenskap og politikk i Storfjord. Produksjon av fiskerkunnskap i forvaltningen. Senter for samiske studier - skriftserie 2012 (18). ISSN 0804-6093.s 35 - 59.
 • Eythorsson, Einar; Brattland, Camilla. New attitudes - new challenges: perspectives on LEK-research and local partnership. 27th Lowell Wakefield Symposium: Fishing People of the North 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.
 • Brattland, Camilla. Samisk landskap under vann. Flerkulturelle fiskegrunner i Porsangerfjorden forteller. 2011 ISBN 9788299763219.s 93 - 121.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Research interests:

  Indigenous fisheries and coastal Sami culture

  Resource governance and indigenous participation

  Methods for documentation of TEK and marine area (seascape) use, including GIS

   

  Tromsø Museum F234

  Attachments: