Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Academy of Music bengt.haugseth@uit.no 77660501 Tromsø ILP-bygget 1.028

Bengt Haugseth


Ear training, music in teacher education


 • Dønnem, Nina Helene; Haugseth, Bengt. Når musikken bringer middelalderens karneval inn i barnehagen. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 85 - 99.
 • Haugseth, Bengt; Husjord, Line. Mat og Musikk for livsmestring. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 201 - 223.
 • Haugseth, Bengt. Gehørtrening og læring. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019; Volum 13 (3). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.6992.
 • Haugseth, Bengt A.; Blix, Hilde. Øre-Høre-Gjøre. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 114 - 131.
 • Haugseth, Bengt; Husjord, Line; Bergan, Veronica. Mat og musikk for livsmestring. Video-blogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Biseth, Heidi; Øyehaug, Anne Bergliot; Husjord, Line; Haugseth, Bengt; Aamaas, Åsmund; Reite, Andrea Kjekshus; Mardal, Ingri Elise. Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling. Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling (data) 2021-11-23 - 2021.
 • Sundelin, Marit; Haugseth, Bengt Arve; Oldervik Johansen, Sylvi Anita. Prosjektet den magiske Pulverheksa. Barnehagekonferansen 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Haugseth, Bengt. Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling - gjennomgang av FNs bærekraftmål (introduksjon). Nasjonal konferanse Nettverk for musikk i lærerutdanningene 2019-10-21 - 2019-10-22 2019.
 • Haugseth, Bengt. Hvordan utvikle kritisk bevissthet?. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 (6). ISSN 1892-3364.
 • Haugseth, Bengt. Effekt av gehørtrening. Pecha kucha fagdag for vitenskapelig ansatte 2018-12-07 - 2018-12-10 2018.
 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.
 • Haugseth, Bengt. Gehørutvikling i lærerutdanninga. konferanse for nordiske hørelærepedagoger i høyere utdanning 2017-10-05 - 2017-10-06 2017.
 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.
 • Liset, Marte Sverdrup; Haugseth, Bengt A.; Blixrud, Trine Hild. Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år. 2011.
 • Liset, Marte; Haugseth, Bengt A.. Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (05). ISSN 1890-5005.s 29 - 31.
 • Haugseth, Bengt A.; Liset, Marte Sverdrup. Fest i førskolelærerutdanninga. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2009 (03). ISSN 1890-5005.s 8 - 10.
 • Liset, Marte; Haugseth, Bengt Arve; Wilhelmsen, Linda. Englevind og limonade.. 2007.
 • Look at all works in CRIStin →  ILP-bygget 1.028