#
#
Department of Health and Care Sciences bente.norbye@uit.no 77625154 95122383 Tromsø Sjøvegan helsesenter

Bente Norbye


Professor nursing and health care education

Job description

Leader of research Group of Health Professional Education. Professor at Centre for Faculty Development.


 • Hjertstrøm, Helle Kise; Norbye, Bente; Abelsen, Birgit; Obstfelder, Aud. Organizing work in local service implementation: an ethnographic study of nurses’ contributions and competencies in implementing a municipal acute ward. BMC Health Services Research 2021; Volum 21 (1). ISSN 1472-6963.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12913-021-06869-4.
 • Norbye, Bente. Tverrprofesjonell praksis utfordrer samarbeidet mellom helsefagstudenter. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 231 - 254.
 • Jensen, Catrine Buck; Olsen, Ole Johan; Norbye, Bente. Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 119 - 140.
 • Norbye, Bente; Cheetham, Nina Bøhle. The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 321 - 340.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study. Nurse Education Today 2020; Volum 95. ISSN 0260-6917.s doi: 10.1016/j.nedt.2020.104606.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud. Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care. Professions and Professionalism 2019; Volum 9 (1). ISSN 1893-1049.s 1 - 14.s doi: 10.7577/pp.2620.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Reflective writing followed by dialogue improves supervision practices and cooperation in midwifery education. Educational Action Research 2019. ISSN 0965-0792.s 1 - 17.s doi: 10.1080/09650792.2019.1679653.
 • Hjertstrøm, Helle Kise; Obstfelder, Aud; Norbye, Bente. Making New Health Services Work: Nurse Leaders as Facilitators of Service Development in Rural Emergency Services. Healthcare 2018; Volum 6 (4). ISSN 2227-9032.s doi: 10.3390/healthcare6040128.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Interprofessional student meetings in municipal health service - Mutual learning towards a community of practice in patient care. Journal of Interprofessional Care 2018; Volum 33 (1). ISSN 1356-1820.s 93 - 101.s doi: 10.1080/13561820.2018.1515732.
 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente. Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 168 - 188.
 • Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education. Healthcare 2018; Volum 6 (2). ISSN 2227-9032.s doi: 10.3390/healthcare.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. A Decentralized Nursing Education. (fulltekst) Northern Review 2016; Volum 43. ISSN 0835-3433.s 11 - 22.
 • Norbye, Bente. Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare services: An action research approach. Nurse Education Today 2016; Volum 46. ISSN 0260-6917.s 4 - 9.s doi: 10.1016/j.nedt.2016.06.021.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Gaski, Margrete; Norbye, Bente. Decentralized nursing education in Northern Norway: a basis for continuing education to meet competence needs in rural Arctic healtcare services. International Journal of Circumpolar Health 2014; Volum 73. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v73.25328.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Bridging the gap between health care education and clinical practice through action research. 2013 ISBN 978-1-902047-04-1.
 • Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in Northern Norway: towards a sustainable recruitment and retention model in rural Arctic healthcare services. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.22793.
 • Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Skriftlig nettdiskusjon – en ny mulighet for faglig refleksjon. UNIPED 2012; Volum 35 (4). ISSN 1500-4538.s 14 - 26.s doi: 10.3402/uniped.v35i4.20261.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010; Volum 12 (4). ISSN 1501-4754.s 45 - 56.
 • Norbye, Bente. Desentralisert sykepleierutdanning: hvor er vi nå? 18 år siden oppstarten og 10 kull senere. 2008 ISBN 9788281040595.s 93 - 106.
 • Norbye, Bente. An educational model fitted for rural minicipalities. Vård i Norden 2008; Volum volum 28 (89). ISSN 0107-4083.s 46 - 48.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 55 - 76.s doi: 978-82-8104-447-0.
 • Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna. Northern and Indigenous Health and Health Care.. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 5 - 10.
 • Norbye, Bente; Sand, Anne-Sofie; Bye, Stefan. Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer. 2021.
 • Thoresen, Anne-Lise; Norbye, Bente. Fra ide til en vitenskapelig antologi. Kunnskapsutvikling for- og i helsefaglig profesjonsutdanning. Nasjonal forskningskonferanse. Medisinsk og helsefaglig pedagogikk 2021-10-21 - 2021-10-22 2021.
 • Norbye, Bente; Leidl, Donald; Pender, Kathie. Nursing Voices- Building capasity in the Circumpolar North. UArctic Congress 2021 2021-05-14 - 2021-05-18 2021.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Derfor må vi forske på egen undervisning. UiTs helseblogg. 2021.
 • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (data) 2021.
 • Bogsti, Wenche Bergseth; Sveen, Silje; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Norbye, Bente. Forebyggende hjemmebesøk:Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?. Sykepleien 2020. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80324.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Innledning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 9 - 30.
 • Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente. Nursing education technologies during a global pandemic. Ecology and Human Health in the North 2020-11-16 - 2020-11-20 2020.
 • Leidl, Donald; Pender, Kathie; Norbye, Bente; Diachkovskii, Nikolai; Gao, Nina. Northern Nursing Education Network - Continuing Nursing Education during the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Medicine and Health Research 2020; Volum 2.s 1 - 4.
 • Pender, Kathie; Leidl, Donald; Norbye, Bente. Northern Nursing Students Raising Awareness and Spreading knowledge. The Arctic Magazine Shared Voices 2020.
 • Obstfelder, Aud; Norbye, Bente; Larsen, Lill Sverresdatter. Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Obstfelder, Aud. Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation. 4th International ProPel conference 2019 2019-12-09 - 2019-12-11 2019.
 • Norbye, Bente. The development of joint educational activities and digital tools. High North Conference 2019-10-31 - 2019-11-01 2019.
 • Norbye, Bente. Northern Nursing Education Network. UArctic Thematic Networks and Institute Leadership Team meeting 2019-06-05 - 2019-06-06 2019.
 • Furu, Rigmor; Norbye, Bente. Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy. Læringsfestivalen NTNU 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.
 • Norbye, Bente. Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet. Desentralisert syekpleierutdanning - å gjøre det umulige mulig. Recruit & Retain - Making it work 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Education ved University of Otago, New Zealand. 2018.
 • Norbye, Bente. Culture and Health. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 164 - 168.
 • Norbye, Bente. Community Health in Northern and Indigenous Communities. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 12 - 16.
 • Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente; Butler, Lorna. Introduction. 2018 ISBN 978-0-88880-627-7.s 5 - 10.
 • Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather; Norbye, Bente. Connecting People and Cultures, through a Northern Nursing Education Network. The Arctic Magazine Shared Voices 2018.s 32 - 33.
 • Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Under the Same Skye: Connecting students and Cultures through Cicumpolar Nursing Education. International Congress on Circumpolar Health 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Norbye, Bente. Networking as a Knowledge Production Strategy. ICASS IX 2017 people and places 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Learning under the Northern Lights. University of Otago, Interprofessional Education seminar 2017-12-04 - 2017-12-04 2017.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Education n a rural Norwegian context. University of Otago, Interprofessional Education seminar 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.
 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. The online, open and flexible higher education conference 2017-10-25 - 2017-10-27 2017.
 • Norbye, Bente. Robot i desentralisert sykepleierutdanning - begrensninger og muligheter. Forskningsdagene 2017 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.
 • Jensen, Catrine Buck; Norbye, Bente; Olsen, Ole Johan. Robotics in skills training – an innovative approach in rural nursing education. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS IX) 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Self Organized Interprofessional Education in Health Care Practice Evolving Joint Enterprise. ProPel conference 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.
 • Norbye, Bente. Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Norbye, Bente; Gudmundsen, Anita Carin. Ny kunnskap etter tverrfaglig praksis. Tidsskriftet sykepleien 2016 (06). ISSN 0806-7511.s 46 - 47.s doi: 10.4220/Sykepleien.2016.57762.
 • Hauksdottir, Nanna; Norbye, Bente; Dahlberg, Johanna; Jentoft, Rita; Dahlgren, Madeleine Abrandt. From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE. Valued based interprofessional education and practice 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather. Decentralized nursing education to establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Törnqvist, Margareta; Norbye, Bente. Interprofessional education for collaborative client centered practice in community settings – occupational therapy students' perspectives of their learning. COTEC -ENOTHE 2016 Congress 2016-06-15 - 2016-06-19 2016.
 • Norbye, Bente. Sykepleierstudenter i Tverrfaglig praksis. Hvordan forestillinger og erfaringer om samarbeid kan bli utfordret gjennom nye praksisformer. Fagkonferanse 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.
 • Grongstad, Marta; Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff. Decentralized nursing education in rural areas - a necessity in Northern Norway. “Transforming Health Care in Remote Communities” conference April 28-30, 2016 in Edmonton, Alberta, 2016-04-25 - 2016-04-26 2016.
 • Norvik, Catrine; Grongstad, Marta; Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. The Multifaceted Role as a University Lecturer at a Decentralized Nursing Education. International Conference on Transforming Health Care in Remote Communities 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. Decentralized Nursing Education to Establish a Circumpolar Northern and Indigenous workforce.. UArctic Congress 2016 2016-09-12 - 2016-09-16 2016.
 • Norbye, Bente; Törnqvist, Margareta. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. Ergoterapeuten 2015. ISSN 0800-3475.
 • Norbye, Bente. Fire helseutdanninger møtes på felles praksis. 2015.
 • Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud. Students Construction of Interprofessional Learning. NIPNET conference 2015 2015-11-26 - 2015-12-27 2015.
 • Ytreberg, Beate; Norbye, Bente; Linaker, Inger. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. Fysioterapeuten 2015; Volum 82 (10). ISSN 0016-3384.s 32 - 33.
 • Norbye, Bente. Interprofessional learning in Norwegian rural health service: Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare service.. NET 2015 Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.
 • Norbye, Bente. Hva har vi lært av TPS prosjektet. Hva må til for å få til Tverrprofesjonelle læringsprosjekter. Utdanningskonferanse 2015 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Norbye, Bente. Tverrfaglig veiledning. Utdanningskonferansen 2015 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Norbye, Bente. Fra sykepleiemangel til suksesshistorie. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s ND3 - .
 • Bullin, Carol; Bally, Jill; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather; Neuls, Emmy; Norbye, Bente; Skaalvik, Mari Wolff; Tomtene, Mark. Quality Nursing Education Through Decentralization: Establishing a Circumpolar, Northern, and Indigenous Workforce. 16th International Congress on Circumpolar Health in Oulu, Finland on June 10, 2015. 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.
 • Norbye, Bente. Fornøyde forsøkskaniner. 2014.
 • Norbye, Bente. Interprofessional Learning in rural health care services: How can a collaborative approach contribute to openness and criticality?. Practice-Based research conference 2014-07-22 - 2014-07-23 2014.
 • Norbye, Bente; McNiff, Jean. "Action Research for Systemic Reform in Norwegian Nursing and Healthcare Education and Service Delivery". AERA 2013 2013-04-27 - 2013-05-01 2013.
 • Norbye, Bente. Skoleres i bedre samarbeid. 2013.
 • Norbye, Bente. Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis. 2013.
 • Norbye, Bente. Challenging traditional boundaries. Developing inter - professional learning in health care education. Staying critical. Nuturing democratic partnership in action research (data) (fulltekst) 2013-11-09 - 2013-11-11 2013.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Influencing politics of higher education. 2013 Value and Virtue in Practice Based Research Conference 2013-07-09 - 2013-07-10 2013.
 • Norbye, Bente; Obstfelder, Aud. Health education in an era of Norwegian health care reforms. The 2nd International Value and Virtue in practice-based research conference 2012-07-11 - 2012-07-12 2012.
 • Norbye, Bente. Bridging the gap? Educational challenges in reforming Norwegian health care. IXth European Conference of Nurse Educators 2012-10-03 - 2012-10-05 2012.
 • Norbye, Bente. Decentralized nursing education - prepared for the future. Value and Virtue Conference 2012-07-11 - 2012-07-12 2012.
 • Tøllefsen, Sissel; Norbye, Bente. Hvordan kan e-læring fremme samarbeid og refleksjon hos sykepleierstudenter?. Det pedagogiske rom i sykepleierutdannelsen 2011-05-30 - 2011-05-31 2011.
 • Norbye, Bente. Blended learning ved desentralisert sykepleierutdanning. Morgendagens helsearbeidere i nord. Utdanningskonferanse 2011-04-06 - 2011-04-07 2011.
 • Norvik, Catrine; Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Desentralisert sykepleierutdanning ved et veiskille inn i det nye universitetet. Nye pedagogiske utfordringer - en videreutvikling av dagens modell. 2010.
 • Norbye, Bente; Andersen, Arnfinn. Fra krisetiltak til suksess. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Rehabiliteringsnettverket i midt - Troms. Telemedisinkonferanse 2009-05-12 - 2009-05-14 2009.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur. Innovative approaches to competence building. (omtale) EUREKA Digital 2008; Volum 5/2008. ISSN 0809-8360.s 12 - .
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor; Leslie, Ian; Steinerowski, Arhur. Creating sustainable rural healthcare networks through new technology and learning opportunities. (omtale) EUREKA Digital 2008 (4/2008). ISSN 0809-8360.s 21 - .
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. I need a kick start. EUREKA Digital 2008 (2/2008). ISSN 0809-8360.s 25 - .
 • Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel. Video conference in a new model for continuosly training for nursing staff. TTec 2007 Caring for the Elderly (omtale) 2007-06-11 - 2007-06-13 2008.
 • Norbye, Bente. Education and training in geriatric rehabilitation Designing a training program for a multi - diciplinary, inter - municipalrehabilitation network, using felxible teaching methods. Shifting the Balance - New Roles and New Models of Care 2008-05-12 - 2008-05-13 2008.
 • Norbye, Bente. A model for Competence Building in rural areas. New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions 2008-02-04 - 2008-02-06 2008.
 • Norbye, Bente. How to structure and implement new knowledge to nursing staff in a rural municipality. Shanghai International Nursing Conference (omtale) 2007-05-13 - 2007-05-16 2007.
 • Norbye, Bente. Networking as a method for intermunicipal cooperation, cross-level cooperation and competence building. International conference. Management and Legal aspects of the health care system of Norway and Russia. (omtale) 2007-06-07 - 2007-06-08 2007.
 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Educational challenges for multi professionals working in rural areas. (omtale) 2006.
 • Norbye, Bente. Building competence locally - It Works! A modell for long distance learning in the health care service in Salangen kommune. Norsk Fagkongress i Ergoterapi (omtale) 2005-09-21 - 2005-09-23 2005.
 • Norbye, Bente. Report on Higher Education for Health Personnel in the northern regions of Norway. Focus and examples on accessibility of health education for people living in rural areas. 2005.
 • Norbye, Bente. Kompetanseheving i pleie og omsorgssektoren i et interkommunalt samarbeid. Fou rapport juli 2005. 2005.
 • Norbye, Bente. Kompetansekartlegging og kompetanseheving i pleie og omsorgsektoren i Salangen kommune. 2004.
 • Norbye, Bente. Individuelle studiesamtaler ved desentralisert sykepleierutdanning. 2003.
 • Norbye, Bente. Fortellinger fra sykepleierstudentenes praksissituasjoner. Hvordan kan disse forståes i et relasjonsetisk perspektiv?. 2002.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Flexible and blended Learning to facilitate for students living in rural areas.

  Interprofessional education in clinical placements.  

  Action Research as an inclusive process for collaborative approach, students, health personell and lecturers to take part in collaborative research and make research contributions relevant for health care practice, and health care education.   

   


  Member of research group  Sjøvegan helsesenter