Bilde av Bertelsen, Reidar
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Bertelsen, Reidar
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology reidar.bertelsen@uit.no 97766238

Reidar Bertelsen • Reidar Bertelsen :
  Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder
  Museumsforlaget AS 2019
 • Reidar Bertelsen :
  The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland
  Syddansk Universitetsforlag 2018
 • Reidar Bertelsen :
  Et forsvar for hus som har kommet i knestående
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Reidar Bertelsen :
  Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker
  Novus Forlag 2014
 • Reidar Bertelsen :
  Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond?
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Den historiske arkeologien nord i Norge
  Riksantikvaren 2013 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Om byggeskikk og levesett på Trondenes i høgmellomalderen
  Haaløygminne : Håløygminne 2023
 • Reidar Bertelsen :
  Slottet i Harstadbotn - et dunkelt kulturminne fra ei uviss fortid
  2022
 • Reidar Bertelsen :
  Vågar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten
  Haaløygminne : Håløygminne 2022
 • Reidar Bertelsen :
  Nesten usynlig, men viktig kulturminne på Trondenes
  2021
 • Reidar Bertelsen, Tor-Kristian Storvik :
  Dronningruta 1-6
  2021
 • Reidar Bertelsen :
  Gårdshaugen, Gammelgården, Gården eller Været?
  Haaløygminne : Håløygminne 2020
 • Reidar Bertelsen :
  De lange linjene. Om Giværs arkeologiske spor.
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  På jakt etter en tapt by
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  Det eineste som står i ro er Vågakallen, alle andre er i bevegelse
  2020 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Skjult historie langs Dronningruta
  2020
 • Reidar Bertelsen :
  Nordlands vakreste perle. Intervjuet om kulturlandskapet Skipssanden i Dronningruta, Øksnes
  13. August 2020
 • Reidar Bertelsen :
  Hvor mye er et stolpehol verdt?
  Bladet Vesterålen 04. January 2020 DATA
 • Reidar Bertelsen, Johan Borgos :
  Kirkegeografien i Vesterålen. Åpne spørsmål om opphav og endringer.
  Haaløygminne : Håløygminne 2020
 • Reidar Bertelsen, Hilde Johanne Hansen, Halvard Kristian Toften :
  Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring
  Fortidsvern 2020 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Motstridende syn på Tromøy kirkes tilkomst
  Agderposten 03. January 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år
  Haaløygminne : Håløygminne 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Saurbekken i Heggen som forskningsarena. Om et lite frø som blei sådd i 1965
  Årbok for Harstad 2019 ARKIV
 • Reidar Bertelsen :
  Arkeologisk befaring på Givær i 2015 og 2016
  2019
 • Reidar Bertelsen :
  TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG
  Nordland fylkesleksikon 2018 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord
  Haaløygminne : Håløygminne 2018
 • Reidar Bertelsen :
  Om Kulturminneplanen for Øksnes
  2018
 • Reidar Bertelsen :
  The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway
  2018
 • Reidar Bertelsen, Hilde Johanne Hansen :
  Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes
  2018 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Resources
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom?
  Leddiken. Årbok for Øksnes historielag 2017
 • Reidar Bertelsen :
  The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland.
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte?
  2017
 • Reidar Bertelsen :
  Vágar
  Nordland fylkesleksikon 2017 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND
  Nordland fylkesleksikon 2017 FULLTEKST
 • Reidar Bertelsen :
  Naustveiene i Harstad
  Årbok for Harstad 2017
 • Reidar Bertelsen :
  Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner.
  Haaløygminne : Håløygminne 2016
 • Reidar Bertelsen :
  Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten
  2016
 • Reidar Bertelsen :
  Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2015
 • Reidar Bertelsen :
  Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder
 • Reidar Bertelsen :
  Hvem har æren for rorbuene i Lofoten?
  Haaløygminne : Håløygminne 2013
 • Reidar Bertelsen :
  Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest
  2013
 • Reidar Bertelsen :
  Spor i perieferienes periferi
  Kysten 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Lofotfiskets kulturarvsenter
  01. September 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Replikk til Holstad, Olsen og Holm
  Nordlys 26. September 2012
 • Reidar Bertelsen :
  Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð
  2012
 • Sigrun Høgetveit Berg, Rognald Heiseldal Bergesen, Reidar Bertelsen :
  Fellesskap i kirkerommet
  2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →
  Attachments: