Personkort bilde
Lecturer

Skommesvik, Siri

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel. I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 121 - 136.

  • Egede-Nissen, Veslemøy; Skommesvik, Siri. Veiledning som grunnlag for kompetanseutvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 36 - 47.

  • Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel. Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 86 - 104.

  • Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita. Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 105 - 120.

  • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

  • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

  • [Loading...]