Personkort bilde
Associate Professor

Wenche M. Kjæmpenes

Associate professor in political science Department of Child Welfare and Social Work
Norwegian flag icon Sami flag icon

Associate professor in political science/administration and organization theory

 • Kjæmpenes, Wenche. Women's role in fish health research and fieldwork in the U.K. (omtale) ? 2005.s 13 - .

 • Kjæmpenes, Wenche. Vitskap og profesjonskunnskap. 1993.s 1 - 26.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-308-2247-0.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. The use of an actor-based model for comparative studies of professionalization processes in a new work field. ISA RC52 Interim Conference "Challenging Professionalism: New Directions in Policies, Publics and the Professions" 2013-11-28 - 2013-11-30 2013.

 • Kjæmpenes, Wenche. Kampen om fiskehelsen? Kunnskap, profesjoner og fiskehelseforvaltning i Norge og Skottland. Helixkonferansen -Maktforhold, vediskaping og fornuft i marin sektor 2012-03-22 - 2012-03-23 2012.

 • Kjæmpenes, Wenche. Fish diseases, who cares and who cures?A comparative study of professionalization and division of expert work in Norwegian and Scottish fish farming industry. Profesjonskonferanse- Kunskap, profession och expertis 2011-09-28 - 2011-09-29 2011.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. Innlegg Politikk, nettverksstyring og innovasjon (PGI) 2010-12-01 - 2010-12-01 2010.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. PHD seminar 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar 2008-03-05 - 2008-03-06 2008.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.

 • Kjæmpenes, Wenche. Kvinner i oppdrettsnæringa. utenTitteltekst 2005-09-27 - 2005-09-27 2005.

 • Kjæmpenes, Wenche. Women's role in aquaculture research and fieldwork : examples from Norway and Great Britain. International Conference AKTEA. Women in fisheries and aquaculture : lessons from the past, current actions and ambitions fo the future. 2004-11-10 - 2004-11-13 2004.

 • Kjæmpenes, Wenche. Gir kunnskapsmonopol klippekort til media?. Kommunikasjonsforeningen: Kommunikasjon på tvers. 2004-02-27 - 2004-02-27 2004.

 • Kjæmpenes, Wenche. The Key Role of Expert Groups in Knowledge Development and Public Policy in the Field of Fish Health and Aquaculture in Norway and the UK. Politics and Knowledge - the New Knowledge Society. International Research Conference at the Univeristy of Bergen, Department of Sociology, Department of Administration and Organization Theory 2003-05-22 - 2003-05-23 2003.

 • Kjæmpenes, Wenche. Veterinarians and Fish Health work in Norway and the U.K. FVS -Autumn Scientific Meeting 2001-10-24 - 2001-10-24 2001.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-308-2247-0.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. The use of an actor-based model for comparative studies of professionalization processes in a new work field. ISA RC52 Interim Conference "Challenging Professionalism: New Directions in Policies, Publics and the Professions" 2013-11-28 - 2013-11-30 2013.

 • Kjæmpenes, Wenche. Kampen om fiskehelsen? Kunnskap, profesjoner og fiskehelseforvaltning i Norge og Skottland. Helixkonferansen -Maktforhold, vediskaping og fornuft i marin sektor 2012-03-22 - 2012-03-23 2012.

 • Kjæmpenes, Wenche. Fish diseases, who cares and who cures?A comparative study of professionalization and division of expert work in Norwegian and Scottish fish farming industry. Profesjonskonferanse- Kunskap, profession och expertis 2011-09-28 - 2011-09-29 2011.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. Innlegg Politikk, nettverksstyring og innovasjon (PGI) 2010-12-01 - 2010-12-01 2010.

 • Kjæmpenes, Wenche M.. Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. PHD seminar 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar 2008-03-05 - 2008-03-06 2008.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.

 • Kjæmpenes, Wenche. Kvinner i oppdrettsnæringa. utenTitteltekst 2005-09-27 - 2005-09-27 2005.

 • Kjæmpenes, Wenche. Women's role in aquaculture research and fieldwork : examples from Norway and Great Britain. International Conference AKTEA. Women in fisheries and aquaculture : lessons from the past, current actions and ambitions fo the future. 2004-11-10 - 2004-11-13 2004.

 • Kjæmpenes, Wenche. Gir kunnskapsmonopol klippekort til media?. Kommunikasjonsforeningen: Kommunikasjon på tvers. 2004-02-27 - 2004-02-27 2004.

 • Kjæmpenes, Wenche. The Key Role of Expert Groups in Knowledge Development and Public Policy in the Field of Fish Health and Aquaculture in Norway and the UK. Politics and Knowledge - the New Knowledge Society. International Research Conference at the Univeristy of Bergen, Department of Sociology, Department of Administration and Organization Theory 2003-05-22 - 2003-05-23 2003.

 • Kjæmpenes, Wenche. Veterinarians and Fish Health work in Norway and the U.K. FVS -Autumn Scientific Meeting 2001-10-24 - 2001-10-24 2001.

 • [Loading...]