Bilde av Arnesen, Yngvild
Bilde av Arnesen, Yngvild
Department of Psychology yngvild.arnesen@uit.no

Yngvild Arnesen


PhD-student


 • Sabine Kaiser, Børge Mathiassen, Bjørn Helge Handegård, Yngvild Arnesen, Marianne Berg Halvorsen :
  Examining the psychometric properties of the Norwegian version of the Social Aptitudes Scale in two clinical samples
  BMC Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Yngvild Arnesen, Kjersti Lillevoll, Børge Mathiassen :
  User satisfaction in child and adolescent mental health service: Comparison of background, clinical and service predictors for adolescent and parent satisfaction
  Health Expectations 2023 ARKIV / DOI
 • Ingunn Skre, Oddgeir Friborg, Camilla Breivik, Lars Inge Johnsen, Yngvild Arnesen, Catharina E. Wang :
  A school intervention for mental health literacy in adolescents: effects of a non-randomized cluster controlled trial
  BMC Public Health 2013 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Catharina E. Wang, Kjersti Berge, Yngvild Arnesen, Camilla Breivik, Lars Inge Johnsen, Trond Bruun-Hansen et al.:
  Psykhjelpen på Tvibit: En psykologisk rådgivningstjeneste på ungdommens kulturhus midt i Tromsø sentrum
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 FULLTEKST
 • Ingunn Skre, Yngvild Arnesen, Camilla Breivik, Lars Inge Johnsen, Bas Verplanken, Catharina E. Wang :
  Mestring hos ungdom: Validering av en norsk oversettelse avAdolescent Coping Orientation for Problem Experiences
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Børge Mathiassen, Yngvild Arnesen, Agnes Bohne :
  Vurderingssamtaler – en gyllen mulighet for tillit og håp
  Dagens medisin 2022 ARKIV
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz et al.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt et al.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Yngvild Arnesen, Børge Mathiassen :
  Bosted avgjør om barn får behandling
  Dagens medisin 2017
 • Ingunn Skre, Catharina E. Wang, Camilla Breivik, Lars Inge Johnsen, Yngvild Arnesen, Ragnhild Elise Magnus Lindekleiv :
  “Can mental health literacy in adolescents be improved by a school intervention?”
 • Ingunn Skre, Catharina E. Wang, Camilla Breivik, Yngvild Arnesen, Lars Inge Johnsen, Ragnhild Elise Magnus Lindekleiv :
  Prejudice towards mental illness in adolescents. Effect of a school intervention
  2009
 • Ingunn Skre, Catharina E. Wang, Camilla Breivik, Yngvild Arnesen, Lars Inge Johnsen, Ragnhild Elise Magnus Lindekleiv :
  MENTAL HEALTH LITERACY IN ADOLESCENTS: EFFECT OF A SCHOOL INTERVENTION
  2009
 • Lars Inge Johnsen, Camilla Breivik, Yngvild Arnesen, Catharina E. Wang, Ingunn Skre :
  MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE", PART 1: KNOWLEDGE AND COPING IN ADOLESCENTS AFTER A SCHOOL INTERVENTION
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  User satisfaction in Child and Adolescent Mental Health. Currently working on a PhD-project with data from a local quality registry at UNN HF. Collaborating with researchers in the UK where parallell data is gathered on a larger scale.

  Strives for better systematic changes in mental health services to achieve optimal treatment for children and adolescents so that every child thrives. Passionate about shared decision making, goals in therapy, tracking progress in therapeutic settings and collaborative solutions made together with the users of services. Invested in implementation of several quality improvement projects in Child and Adolescent Mental Health Services throughout clinical career.


  Attachments: