Major i innovasjonsledelse

Fordypning i innovasjonsledelse retter seg mot å utvikle robuste virksomheter som preges av evne til innovasjon. Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige virksomheter. Det er også av stor betydning i møte med endringsdrivere som digitalisering og bærekraft. Du vil få ferdigheter innenfor områder som organisasjonsdesign, implementering og lederutøvelse i etablerte organisasjoner, samt inngående innsikt i tema som innovasjon og bærekraft.

Studieplan:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring BED-3111 Sustainable innovation
2. semester BED-3XXX Robuste organisasjoner BED-3065 Lederutøvelse        Minor valgemne
3. semester BED-3XXX Forretningsutvikling BED-3XXX Utforming av masterprosjekt og forskningsmetoder Minor valgemne
4. semester BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon (30 studiepoeng)

Studentene må velge følgende minoremner når de tar en major i innovasjonsledelse:

Økonomisk styring