Major i økonomisk analyse

Med en major i økonomisk analyse vil du opparbeide deg kompetanse på anvendelse av en rekke analytiske verktøy, som gjør deg i stand til å bistå i ulike beslutningssituasjoner i de fleste virksomheter og organisasjoner. Emnene Forretningsanalyse (Business Analytics), Markedsanalyse (Market Analytics) og Benchmarking videreutvikler både økonometriske og matematiske modeller. Velges finans som minoremner i kombinasjon med major økonomisk analyse, kan masteroppgaven omhandle ulike problemstillinger innen finans.   

Studieplan:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester SOK-3020 Econometrics BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring BED-3111 Sustainable innovation
2. semester

BED-3XXX Dataanalyse og forskningsdesign

BED-3100 Forretningsanalyse (Business Analytics) Minor valgemne
3. semester

BED-3072 Benchmarking

BED-3XXX Markedsanalyse (Market Analytics) Minor valgemne
4. semester BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon (30 studiepoeng)

Studentene kan velge mellom følgende minors når de tar en major i økonomisk analyse: 

Økonomisk styring 

Finans 

Foretaksstrategi 

Innovasjonsledelse

  • BED-30XX Robuste organisasjoner eller BED-3065 Lederutøvelse (vår)
  • BED-3XXX Forretningsutvikling (høst)

Markedsføring

  • BED-3XXX Tjeneste- og relasjonsmarkedsføring eller BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer (eller BED-3101 Digital innovasjon, tilbys fra og med kull 2025) (vår)
  • BED-3077 International marketing eller BED-30XX Sustainable Arctic Marketing eller BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder (høst)