Studieplantabell: Klima og miljøovervåking - sivilingeniør (Karbonlagring)

Studieplantabell for klima og miljøovervåking, sivilingeniør gjeldende fra høsten 2023

Spesialisering Karbonlagring

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) FYS-0100 Generell fysikk

MAT-1001 Kalkulus 1

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
2. semester (vår) MAT-1002 Kalkulus 2

MAT-1004 Lineær algebra

FYS-1009 Introduksjon til klima og miljøovervåking
3. semester (høst) GEO-1001 Innføring i geologi MAT-1003 Kalkulus 3

FYS-1001 Mekanikk

4. semester (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

GEO-2006 Innføring i anvendt geofysikk
5. semester (høst)

FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk

FIL-0700 Examen philosophicum

GEO-2xxx CO2 lagring i geologiske strukturer

6. semester (vår)

FYS-2018 Global climate change

GEO-2010 Marine geofag

GEO-2005 Sedimentologi

7. semester (høst)

 Valgfritt emne Valgfritt emne Spesialiseringsemne
8. semester (vår) GEO-3138 Integrated geological and geophysical interpretation Valgfritt emne Spesialiseringsemne
9. semester (høst) FYS-37xx Prosjektoppgave med prosjektledelse i klima og miljøovervåking GEO-3151 Geo-seminar in energy and environment
10. semester (vår) FYS-39xx Masteroppgave i klima og miljøovervåking