Forkurs, Kirkenes

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?

Forkurs og realfagskurs kvalifiserer for opptak til ingeniørutdanning.

Kirkenes

UiT tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning og Realfagskurs (kun matematikk og fysikk) i Kirkenes. Studiene vil gå over nett med støtte av lokale lærere i Kirkenes.

Forkurset er for kandidater som mangler generell studiekompetanse og består av fagene matematikk, fysikk, norsk, engelsk, teknologi og samfunn. Kurset utgjør 100% av et studieår.

Realfagskurs er for kandidater som har generell studiekompetanse, men mangler realfagsfordypning fra videregående skole. Kurset består av de to fagene matematikk og fysikk, som er identiske med tilsvarende fag på forkurset. Kurset utgjør 60% av et studieår, men tilbys og undervises over et helt studieår.

Nærmere beskrivelse av innhold, organisering og læringsutbytte for disse kursene finnes i dokumentet Retningslinjer for alternative opptaksveier (Forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES).

Studenter på forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. De får også et godt grunnlag i studieteknikk som kan benyttes videre etter forkurset.

Det vil bli oppmøteplikt i Kirkenes for studenter som skal følge kursene.

Nærmere opplysninger for tid og sted for første oppmøte vil bli gitt senere.

Hammerfest

  • - En unik mulighet til både deg som kommer rett fra videregående eller for deg som er i jobb og vil et steg videre!

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning; les videre!

UiT tilbyr Forkurs for ingeniørutdanning og Realfagskurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning distribuert til Hammerfest. Undervisningen skjer i Alta og distribueres i en kombinasjon av opptak og direkte stream. Studiet støttes lokalt med bruk av realfagslærer som ressurs levert av OPUS Hammerfest.

Forkurset er for kandidater som mangler generell studiekompetanse og består av fagene matematikk, fysikk, norsk, engelsk, teknologi og samfunn. Kurset utgjør 100% av et studieår dersom en tar alle fagene samtidig. Dersom en ønsker redusert studiebelastning, så vil det være mulig å dele det opp til å gå over 2 år.

Realfagskurset er for kandidater som har generell studiekompetanse, men mangler realfagsfordypning fra videregående skole. Kurset består av de to fagene matematikk og fysikk, som er identiske med tilsvarende fag på forkurset. Kurset utgjør 60% av et studieår, men tilbys og undervises over et helt studieår. Her er det også mulig å velge kun ett av fagene.

Både forkurs og realfagskurs kvalifiserer for opptak til ingeniørutdanning.

Nærmere beskrivelse av innhold, organisering og læringsutbytte for disse kursene finnes i dokumentet

Studenter på forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. De får også et godt grunnlag i studieteknikk som kan benyttes videre etter forkurset.

Det vil bli oppmøteplikt ved uniq- ditt studiesenter i Hammerfest for studenter som skal følge kursene.

Nærmere opplysninger for tid og sted for første oppmøte vil bli gitt senere.