Praksis på master for Medie- og dokumentasjonsvitenskap

På denne siden finner du informasjon om praksis på master for Medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Alle studenter på mastergradsprogrammet i Medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) har praksis på tre uker tidlig i tredje semester.

Du må ha bestått alle obligatoriske emner fra første semester før du kan ta praksisperioden.

Du velger praksisplass i samråd med fag-ansvarlig. Du skal selv finne fram til og ta kontakt med aktuelt praksissted. Du kan velge praksissted andre plasser enn i Tromsø, men du må selv dekke kostnader knyttet til reise og opphold..

Praksisopphold må avtales på forhånd mellom praksissted og faglærer. Praksisoppholdet og praksisveiledning er ulønnet.

Praksisoppholdet skal være en læringssituasjon for deg, men også en ressurs for praksisstedet.

Praksis er obligatorisk.

Hvor kan du ha praksis

Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Du må ha bestått alle obligatoriske emner fra første semester før du kan ta praksisperioden:

MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap

MDV-3051 Big data, sosiale medier og gjenfinning