Praksis i Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Praksisperioden våren 2023 er uke 9-13, 27.02-31.03.2023

Alle studenter på Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium har praksis på 5 uker i vår semesteret.

Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før man får ta praksis og skrive prosjektoppgaven.

Praksis er ulønnet.

Hvor kan du ha praksis

Praksissted må være i folke-, skole- eller fagbibliotek, eller andre organisasjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter - arkiv, museum etc.

Finne praksisplass

Det er lurt å ha tenkt gjennom hvor du vil ha praksis - hva driver praksisstedet med? Tenk gjennom noen ideer til hva du vil/kan gjøre på det aktuelle stedet og skriv et forslag til en prosjektskisse.
Du velger praksisplass i samråd med. Du sender en søknad sammen med en introduksjon av studiet til praksispartnere. Denne introduksjonen finner du i høyremargen.
Når du har funnet praksissted sender du kontaktinformasjon til faglærer.

Om praksis på Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Alle studenter har praksis og skriver en prosjektoppgave tilknyttet praksisen. I praksisperioden vil studenten få innblikk i ulike deler av bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.

Det er obligatorisk 5 ukers praksis, også om man kan vise til lang og relevant arbeidserfaring fra tidligere.

For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse (fravær maks 2,5 dag). For fravær utover dette må man ta igjen praksis, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Hvis det er et langt fravær, kan man risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår.

Dersom praksis ikke blir godkjent, kan nytt forsøk først gjennomføres påfølgende studieår.

Huskeliste

  • Finne og ta kontakt med mulig praksissted

Du skal i utgangspunktet selv finne fram til og ta kontakt med aktuelt praksissted. Dersom du velger praksisplass utenfor Tromsø, må du selv dekke kostnader knyttet til reise og opphold. Dersom du ikke selv finner praksissted, vil du bli plassert ved praksissteder faggruppen har kontakt med. Plassering blir da tilfeldig. Praksis kan være det første steget til relevant arbeid etter studiet og vi anbefaler på det sterkeste at du viser deg fram for arbeidsmarkedet i egen regi.