Masteremner i samisk

Følgende emner tilbys de neste tre semestrene i samisk på masternivå.

2023 Vår:

  • SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode
  • SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk

2023 Høst:

  • SAM-3115 Samisk litteraturvitenskap: Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk
  • SAM-3015 Emner fra samisk fonologi

2024 Vår:

  • SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Samisk språkforskningshistorie
  • SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa