Info om opptaksprøve

Søkere til studiet vil få nærmere informasjon på epost om selve opptaksprøvens innhold og utførelse etter søknadsfristens utløp.