Nasjonalt behov for samiske sykepleiere

Behovet for sykepleiere med samisk språk og kulturforståelse vil øke i hele Norge i takt med at befolkningen blir eldre.

Mann iført skarpt fargede klær.
– Vi må ha sykepleiere som forstår samisk kultur og kan snakke deres språk, sier Johan Turi.Foto: Alf Ove Hansen

– Vi vet at samisktalende eldre som får demens kan miste det norske språket og etter hvert bare snakke samisk. Sykepleiere med samisk språk og kulturkompetanse vil derfor bli ettertraktet langt ut over Sápmi, ja kanskje spesielt i områder hvor det bor mange samisktalende personer, som for eksempel i Tromsø og i Oslo, sier kommunalleder for helse- og omsorgsenheten i Kautokeino kommune, Kent Ailo Hætta.

Også virksomhetsleder for hjemmesykepleien i Kautokeino, Johan Turi, ser et stort og voksende behov for samiske sykepleiere. Han kjenner seg igjen i det Hætta sier.

– Mange av våre eldre snakker ikke spesielt godt norsk. Noen får også demens og vil etter hvert kun snakke samisk. Da må vi ha sykepleiere som forstår deres kultur og kan snakke deres språk, sier Turi.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil antall personer i Norge over 70 år mer enn dobles de neste 40 årene:

  • Antallet personer som er 70 år eller mer øker fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060.
  • Hver femte person i Norge vil være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte.
  • Antallet eldre over 80 år vil tredobles før 2060.
  • Antallet eldre er over 90 år nær femdobles før 2060.

– I Kautokeino vil vi merke økningen spesielt godt fra 2025, sier kommunalleder Kent Ailo Hætta. Derfor passer det godt at det første kullet fra den nye, samiske sykepleierutdanningen er ferdig i nettopp 2025.

– Behovet for sykepleiere med samisk språk og kulturforståelse er allerede stort, og vi er veldig glad for at det nå kommer et eget samisk sykepleierstudium, sier Hætta.

Smilende mann som står ute en høstdag i Troms og Finnmark.
– Vi vet at samisktalende eldre som får demens kan miste det norske språket og etter hvert bare snakke samisk, sier Kent Ailo Hætta. Foto: Alf Ove Hansen

En del av den nye sykepleierutdanningen er obligatorisk praksis i geografiske områder med samisk befolkning. Også det setter kommunallederen i Kautokeino pris på.

– Vi ønsker studenter i praksis, og er klare til å ta imot studentene fra den nye utdanningen. Verdien av å ha helsearbeidere som kan samisk og kjenner til samisk kultur, står sentralt i hele vår helsetjeneste, sier Hætta.

For å rekruttere flere samisktalende sykepleiere, lokker kommunen med 30.000 ekstra i årslønn. Hætta tror at konkurransen om de nye sykepleierne vil bli hard.

– Det kommer til å bli et voksende behov for denne kompetansen i hele landet, sier kommunallederen.

Tekst: Ann-Mari Gregersen og Stig Brøndbo