Informasjon om opptak til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin høsten 2023 (oppstart høst 2024)

Det skal tas opp en kandidat høsten 2023 med oppstart høsten 2024. Det søkes vi Studentweb. Frist for å søke er 10. september. Søknader sendt på andre måter og ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Opptakskravene er norsk autorisasjon som tannlege og minst 2 års erfaring fra allmennpraksis

Lenke til annonse i Tidene