GLU 1-7 Midt-Troms 2023

GLU Fleks 1-7 har fem læringsarenaer:

  • fysiske samlinger ved studiesenteret på Finnsnes
  • digital undervisning mellom samlingene
  • lokale arbeidsgrupper
  • individuelt arbeid
  • praksis

Grunnskolelærerutdanningen har obligatorisk undervisning, både fysisk og digital, og obligatorisk praksis. Det er også arbeidskrav i alle emner som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Fysiske heldagssamlinger

Høst 2023: uke 34, 39, 47

Vår 2024: uke 3, 10, 15

Samlingene varer fra tirsdag til torsdag (kl. 08.30-16). Eksamen blir etter uke 18 (plan vår 2024).

Digital undervisning (i sanntid)

To halve dager hver uke mellom samlingsukene (utenom praksisuker og ferier). Studieåret 2023-2024 blir det onsdager og torsdager kl. 08.15 til kl. 12.

Praksis

ITP-uke (innføring til praksis) – kombinasjon av observasjon i praksis og fysisk samling på campus:

Uke 41

Praksis – fulltid i skole:

Uke 42, 4, 5, 6

Praksis gjennomføres i grupper på rundt tre studenter på skoler som UiT har samarbeidsavtaler med i Midt-Troms. Fra 3. studieår kan man søke om å gjennomføre praksis andre steder. Praksis står nærmere beskrevet på UiTs side Praksis: https://uit.no/praksis