GLU 1-7 Harstad - 2022

GLU Fleks 1-7 har fem læringsarenaer:

  • fysiske samlinger ved campus Harstad
  • digital undervisning mellom samlingene
  • lokale arbeidsgrupper
  • individuelt arbeid
  • praksis

Grunnskolelærerutdanningen har obligatorisk undervisning, både fysisk og digital, og obligatorisk praksis. Det er også arbeidskrav i alle emner som må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Fysiske heldagssamlinger

Høst 2022: uke 34, 39, 47

Vår 2023: uke 3, 9, 16

Samlingene varer fra mandag til onsdag (kl. 08.15-16). Eksamen blir etter uke 18 (plan vår 2023).

Digital undervisning (i sanntid)

To halve dager hver uke mellom samlingsukene (utenom praksisuker og ferier). Studieåret 2022-2023 blir det tirsdag og onsdag, kl. 08.15 til kl. 12.

Praksis

ITP-uke (innføring til praksis) – kombinasjon av observasjon i praksis og fysisk samling på campus:

Uke 41

Praksis – fulltid i skole:

Uke 42, 5, 6, 7 

Praksis gjennomføres i grupper på rundt tre studenter på skoler i Harstad i samarbeid med Harstad kommune. Fra 3. studieår kan man søke om å gjennomføre praksis andre steder. Praksis står nærmere beskrevet på UiTs side Praksis: https://uit.no/praksis