Sorry, this unit does not have a front page in English (go to Norwegian page)

Activities


Masterkonferanse for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn og 5-10.trinn

31. mai     09:00     Universitetsvegen 39 - rom didaktikken 1.059 1.etg     Tromsø    

En god barndom varer hele livet

21. juni     09:00     Tromsø     Tromsø    

Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer

13. oktober     08:00     Teorifagbygget hus 1 Auditorium 1     Tromsø