Sorry, this unit does not have a front page in English (go to Norwegian page)

Activities


"Havvind og sjøfugler" | Foredrag ved måseekspert Tone Reiertsen | Arr: BirdLife Troms

3. oktober     19:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Kulturnatta for barna | Norges arktiske universitetsmuseum

6. oktober     12:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Kulturnatta på Polarmuseet: "Begynnelsen var kjærlighet - slutten var kulde"

6. oktober     17:00     Polarmuseet     Tromsø    

Kulturnatta ved Norges arktiske universitetsmuseum

6. oktober     17:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

"Polarmedisin på Nansen og Amundsens tid" | Foredrag ved Gunvor Solheim | Arr: Arktisk Forening

17. oktober     19:00     Polarmuseet     Tromsø