Same- og urfolksrett

Same- og urfolksrett er et av satsningsområdene til Det juridiske fakultet. Den norske stat har et ansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringer, herunder at samenes bruk av tradisjonelle landområder blir anerkjent og gitt rettslig vern. I dette ligger det mange og store utfordringer av juridisk art.

Foto: Øyvind Ravna

Gjennom Forskergruppe for same- og urfolksrett tar Det juridiske fakultet mål av seg til å produsere ny viten som kan være med på å gjøre disse utfordringene mer overkommelige. Utover publisering av rettsvitenskaplige tekster, populærvitenskaplig litteratur, lærebøker og annen kunnskap, er siktemålet vårt å styrke samerettsforskningen gjennom undervisning, målrettet forskerrekruttering og god veiledning av studenter som ønsker å skrive samerettslige masteroppgaver.

NORSIL- The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples' Law

Syfte och delmål för forskningsgruppen för same- och urfolksrätt - SamUr

Rapport fra forskergruppen for samerett 2010

Aktuelt:

Les forskergruppas høringsuttalelse om endring av Finnmarkloven i nyhetssak fra NRK i januar 2016 her! THE WORLD CONFERENCE ON INDIGENOUS PEOPLES:

Outcomes in Context

April 25-26, 2015 - Columbia University, New York City 

Kontakt:

Øyvind Ravna
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
NO-9037 Tromsø

Tel.: +47 776 46510        
oyvind.ravna@uit.no

Teorifagbygget hus 4, TEO-H4 4.535

 

Aktuelt

Samisk dimensjon i rettsvesenet - høringssvar

Milliontildeling til prosjektet "Sami Rights in a Nordic Context: A critical assessment of legislation and legal systems (SANC)

 

Hovedbilde fargetråder small.png