Kvinnehelse og perinatologi

Forskningsgruppen ”Kvinnehelse og Perinatologi” fokuserer på forskning innen føtomaternell fysiologi og genetikk, reproduktiv biologi, evidensbasert svangerskaps omsorg og epidemiologi, og inkontinens.

Gruppen ble opprettet høsten 2009 etter at tre separate grupper tidligere ledet av Ganesh Acharya, Pål Øian og Kjell Bertheussen ble slått sammen.

Click HERE for more information on "Women's Health and Perinatology Reseach Group"

Progress reports:

Contact

Purusotam Basnet

Tel.: 99232856

purusotam.basnet@uit.no