Kvinnehelse og perinatologi

Forskningsgruppen Kvinnehelse og Perinatologi fokuserer på forskning innen føtomaternell fysiologi and genetikk, placenta, svangerskapsimmunologi, reproduktiv biologi, evidensbasert svangerskapsomsorg og epidemiologi, urogynekologi og kroniske underlivssmerter.

Gruppen er tverrfaglig og består bla av klinikere innen gynekologi og obstetrikk, molekylær biologer og jordmødre. Per idag består gruppen av 4 professorer i tillegg 8 PhD studenter og master-studenter og har en egen avdelingsingeniør med ansvar for gruppens 3 forsknings-laboratorier ved UNN og UiT.

Click HERE for more information on "Women's Health and Perinatology Reseach Group"

Progress reports:

Contact

Prof. Heidi Tiller

Research Group Leader

heidi.tiller@uit.no

mobil: +47-97078098

Institutt for klinisk medisin