Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance

Forskningsgruppa studerer nye former for opplevelsesproduksjon og framvisninger innenfor reiseliv, media og kreative næringer i nord. Arbeidet i gruppa er preget av refleksjon, utprøving og utvikling av det postkoloniale teorifeltet i møte med komplekse dekolonialiseringsprosesser i nordområdene, der rettighetsavklaringer og interesseartikuleringer pågår. Forskningen vår anerkjenner det komplekse, motsetningsfylte og maktrelevante ved slike prosesser gjennom kritiske analyser.

Gruppa har som mål å utvikle kunnskap om kulturell og økologisk bærekraftig turismeutvikling og nye samhandlingspraksiser i nordområdene. Til ambisjonene ligger også det å utforske hvordan tverrfaglig sammensatte miljøer kan forløse både interessante problemstillinger, teoretiske ambisjoner og nye forsknings- og formidligspraksiser.

Se prosjekter og events for nærmere beskrivelser.

(See description in English below)


This research group studies emerging forms of experience production and cultures at display in Northern tourism, media, and creative industries. In doing so, we explore and extend the field of postcolonial theory to grasp the intricate processes of northern decolonization, at a time when legal rights are being worked out and competing interests are articulated. Through critical analyses, our research acknowledges the complex, contradictory and power-related aspects of such processes.

We aim to develop knowledge on cultural and ecological sustainability and new cooperative practices in the north. We also explore how interdisciplinarity in research might bring new research questions and theoretical ambitions, and inaugurate new academic and mediatory practices.

Please see projects and events for further descriptions.