Simuleringer

FoU-gruppe for matematisk og geometrisk modellering, numeriske simuleringer, programmering og visualisering.

Gruppen arbeider med forskning, anvendelser av forskning og støtte for undervisning av masterstudenter relatert til matematisk og geometrisk modellering, numeriske simuleringer, programmering og visualisering.

Kaldt klima er historisk den eldste aktiviteten til gruppa.

Geometrisk modellering med:

Maskinlæring og Kunstig intelligens er en annen aktivitet og gruppa jobber nå i koblingen mellom geometri og AI.

Gruppa var forøvrig assosiert medlem av CMA ved Universitetet i Oslo. (Centre of Excellence: Centre of Mathematics for Applications).

FoU Foto: Børre Bang

Torus Foto: Arne Lakså

Triangelflate Foto: Arne Lakså

 Kontakt:

Førsteamanuensis Rune Dalmo, gruppas leder