Protein Kinase Biophysics group

  • Enzyme-ligand interactions

  • Drug design

  • Cheminformatics

Professor Richard A. Engh
The Norwegian Structural Biology Centre
Forskningsparken 3, Sykehusvegen 23
Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø, Norge


Dr. Ulli Rothweiler
The Norwegian Structural Biology Centre
Department of Chemistry
Faculty of Science and Technology
University of Tromsø
9037 Tromsø, Norway


Department of
Chemistry