Materials Science

Forskingsgruppa Materials Science ble opprettet i september 2018 ved Institutt for industriell teknologi, fakultet for IVT, UiT campus Narvik. Gruppa består av medlemmer fra Institutt for industriell teknologi og fra Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag. Leder for gruppa er for tiden Geanette Polanco.