Species on the move make way for new feeding interactions

Marine species are on the move due to global change, but can they start feeding on local species that they have never encountered before?

03.09.20

High levels of pollutants in polar bears from the Barents Sea – what are the reasons behind?

Levels of exposure vary according to what the polar bears eat, where they move, and how much energy they need to get through a day in their polar bear lives

15.05.20

Rethinking the future of coastal fisheries

Researchers from the UiT and partners think service design to improve safety and profitability in the jigging fleet

15.05.20

Hvalforsker frykter dødsalger kan ha tatt livet av hvalene

Den mest vanlige dødsårsaken for massedød blant hvaler er oppblomstring av dødelige alger.

06.05.20

Nå skal et nytt prosjekt se på kvalitet og sikkerhet i juksaflåten

Brukervennlighet og automatisering står i høysetet når det forskerledede, tverrfaglige AFO-JIGG starter opp til høsten.

27.04.20

Tenker nytt om kystfiskerienes fremtid

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet vil bruke tjenestedesign for å forbedre sikkerheten i og omdømmet til den norske juksaflåten.

22.04.20

Launch of the DocEnhance project: skills training in PhD programmes

Responding to the need of bridging the skills gap between research employment in academia and beyond for the benefit of the society, the DocEnhance project was launched on January 9th, 2020 in Tromsø, Norway.

27.03.20

184 millioner til forskningsprosjekter ved UiT

19 forskningsprosjekter ved UiT får til sammen 184 millioner kroner fra Forskningsrådet. En av disse er ved BRIDGE.

29.12.19

Underviser studenter 7000 km unna

Da studentene ved kystbyen Mogadishu ønsket å lære mer om fiskeriadministrasjon i Indiahavet, fikk de logge seg på live-forelesninger ved UiT, 7753 kilometer mot nord.

05.06.19

Selen Yellow svømte til Grønland etter år i forskningsprosjekt

I to og et halvt år var tre seler i et basseng på UiT. Så fikk de dra hjem til Barentshavet, etter å ha bidratt til forskningen på sjøpattedyr.

16.05.19

Nytt design på trålposer gir langt bedre fangstkvalitet

En ny doktorgrad ved UiT gir innsikt i hvordan tråldesign og trålpraksis påvirker fangstkvalitet. Vasshaling fører til dårligere fangstkvalitet og en ny type trålpose er mer skånsom og gir bedre kvalitet på fangsten.

01.04.19

Seler slippes fri etter forskningsprosjekt

I to og et halvt år var tre seler i et basseng på UiTs campus. I høst fikk de dra hjem til Barentshavet, etter å ha bidratt med verdifull kunnskap om sjøpattedyr.

18.03.19

Fiskeriministeren fikk teste UiT-utviklett brettspill: - Perfekt måte å skape entusiasme blant unge

Fiskeriministeren var dypt involvert i spillet Green Grouper (utviklet av SimFish prosjektet) på Norges fiskerihøgskole.

22.02.19

Bærekraft og fisk på menyen

Årets Håp i Havet-konferanse var krydret med muligheter og fremtidsvisjon

22.02.19

Reisebrev fra vintertokt langs Svalbard

I dagene 2.-21. januar fikk en gruppe forskere ledet fra Norges fiskerihøgskole anledning til å teste en modernisert versjon av forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» under et tokt langs Svalbard. Om bord var det 12 mannskap og 19 forskere. Roger B. Larsen forteller fra toktet.

06.02.19

Tester ut nye måter å fiske reke på

Målet er å gjøre rekefisket mer effektivt og mer bærekraftig.

19.09.18

BRIDGE member on Italian national television talking about Arctic marine mammals

The Leonardo program is a popular Italian science program that is usually aired after the national midday news. Marie-Anne Blanchet from BRIDGE was asked to shed light on the northwards movements of marine animals due to climate change in the Barents Sea. In particular she talked about the decrease of sea ice and the potential consequences faced by Arctic marine mammals that utilize this platform. The interview can be found towards the end of the program at ca 11 min 40.

19.02.18

Kunnskapsministeren imponert over realistisk fiskeri-simulator

Studentene på Norges fiskerihøgskole kan drive med avansert overfiske, være skikkelige miljøbanditter og bryte urfolksrettigheter – uten at det får noen konsekvenser.

09.11.17

Arktiske fiskearter kan utryddes av klimaendringer

Klimaet vårt er i endring, og allerede kan vi observere en stor effekt på fiskesamfunn i Barentshavet. Forskere fra UiT har påvist at raske endringer har skjedd i det marine økosystemet det siste tiåret.

05.11.17

Kunnskapsministeren møtte fremtidens arbeidskraft

Norges fiskerihøgskole er opptatt av at studentene skal få relevant kompetanse for arbeidslivet. Det blir lagt merke til av Kunnskapsdepartementet.

05.11.17

Arktiske fiskearter i klimatrøbbel

Temperaturen i Barentshavet stiger og Tromsø-forskere har funnet ut at fiskesamfunn flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.

21.06.17

Skal lære EU å forstå ustyrlege fiskarar

Eit av problema med EUs fiskeripolitikk er dette: Fiskarane i Unionen har ein eigen evne til å omgå reguleringane. Slikt blir det ny forskning av, også ved Universitetet i Tromsø.

21.06.17

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

De to prosjektene er «Strafferetten i ny drakt» og «SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture».

21.06.17

Her er de beste underviserne ved UiT

Michaela Aschan fra forskergruppe BRIDGE har fått status som merittert underviser.

16.06.17

Kick-off meeting for a new EU project

BFE and its partners from Tromsø celebrated on Thursday the start of a new European Union (EU) funded project about marine resource management. The Norwegian College of Fishery Science has been involved until now in 12 EU projects and FarFish is the last one added to the family. The objective of this project is to improve the knowledge about fisheries management outside Europe and among the partners of FarFish there are Brazil, Cap Verde, Mauritania, Morocco, Senegal and Seychelles.

02.06.17

Rekeredskapene skal utvikles

Det storstilte rekeprosjektet starter med full tank i Hirtshals.

08.02.17

Bruker 20 millioner på å få rekenæ

Nå skal det brukes 20 millioner kroner på å få rekenæringa i nord og sør på fote igjen.

08.02.17

Veldig fornøyd med det jeg har hørt i dag

EØS- og EU-ministeren besøkte UiT fredag, og fikk høre om EU-midler til forskning, om forskningsformidling og bærekraftig sjømatproduksjon.

09.10.16

Småhvaler på 1000 kg: En feltrapport fra Svalbard

Hvordan er det å være på feltarbeid?  Marie-Anne Blanchet fra BRIDGE, som i sommer var blant hvaler på over 1000 kg, forteller.

18.09.16

SimFish fikk årets utdanningsprisen

Fagmiljøet som mottok utdanningsprisen «representerer en stor og målrettet satsing på undervisning og utdanningskvalitet», lyder det i begrunnelsen fra komiteen.

19.06.16

UiT-professor leder EU- prosjekt til 50 millioner

Det Tromsø-ledede forskningsprosjektet ClimeFish har samlet forskere fra hele verden i håp om å berge fiskerier og oppdrett for fremtiden.

29.05.16

Klimaendring - ikke en aprilsnarr!

Idag, 1. april, starter forskningsprosjektet ClimeFish som skal studere konsekvensene av klimaendringer på fiskeproduksjon.

Idag, 1. april, starter forskningsprosjektet ClimeFish som skal studere konsekvensene av klimaendringer på fiskeproduksjon. - See more at: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=462525#sthash.Jny6CyEj.dpuf

29.05.16

Er sjømatnæringen klar til å takle klimaendring?

Norges Fiskerihøgskole har nylig fått 46 millioner kroner fra EU til å forske på hvordan matproduksjon i havet kan forvaltes på en bærekraftig måte.

29.05.16

Halvannen million til SimFish

Prosjektet SimFish ved BFE-fakultetet vant årets fyrtårnpris, som ble delt ut på rektors juleavslutning.

Halvannen million til SimFish

29.05.16

Hvem spiser hvem? Glupske fisk endrer økosystemet i Arktis

En ny studie viser at varmekjære arter som svømmer raskt mot nord også er grådige jegere - de spiser mye og mange forskjellige slags dyr. Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer.

29.05.16

Nederlendere interessert i Arktis

Elever og lærere fra Nederland på studietur til UiT Norges arktiske universitet og Tromsø for å lære mer om biologi og miljø i Arktis.

29.05.16