Projects

In IPSUM we are involved in many projects. Below, we describe the large ones.

Säkrare läkemedelsanvändning bland personer med polyfarmaci genom rådgivning och eHälso-stöd

Projektledare: Elin Lehnbom
Finansiär: Forte
Tidsplan: 2017-2020

Detta projekt har som mål att förbättra individers kunskap om sina läkemedel och påminna om vilka åtgärder man bör vidta för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Detta ska ske med hjälp av information på vårdcentral eller apotek och med en app på mobilen eller läsplattan.

Läkemedel är den allra vanligaste behandlingen som ges inom hälso- och sjukvården. Äldre personer har ofta fler än 5 förskrivna läkemedel (polyfarmaci) vilket kan leda till läkemedelsrelaterade problem, särskilt om man inte tar läkemedel i angiven dos eller vid rätt tidspunkt. Den läkemedelsinformation patienter får på sjukhus är ofta varken tillräcklig eller individanpassad. Detta projekt har som mål att förbättra individers kunskap om sina läkemedel och påminna om vilka åtgärder man bör vidta för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Detta ska ske med hjälp av information på vårdcentral eller apotek och med en app på mobilen eller läsplattan.

 

Space for Pharmacy-based Interventions and Consultation TimE (SPICE)

Principal investigator: Ruth Webster
IPSUM collaborator: Elin Lehnbom
Funding body: National Health and Medical Research Council 

Pharmacy based services have shown a number of potential benefits for patients and health systems. Examples include optimised management of medications, reduced adverse drug events, in achieving patient therapeutic goals and improved clinical outcomes, and in the management of minor ailments and repeat dispensing in community pharmacies. Given the increasing time pressures on general practitioners due to population growth, ageing population and rise in chronic diseases community pharmacists could provide some solutions. In this study we will investigate whether or not pharmacy location or type of pharmacy impacts on workflow. Workflow analysis will be conducted using the Work Observation Method by Activity Timing (WOMBAT).