PhD Dissertations

Dissertations:

Sissel Løseth, 2008,  (Main supervisor: SI Mellgren)

Sonja Steigen;  2008 (Co-supervisor: S Lindal S)

Maria Nebuchennykh, 2009 (Main Supervisor: SI Mellgren)

Elin Damsgård, 2010 (Co-supervisor: A. Anke).

Sun Chen, 2012 (Main supervisor: Ø. Nilssen; Co-supervisor: Marijke Van Ghelue)

Linn H. Steffensen, 2013 (Main supervisor: M. Kampman)


PhD Students:

Maisoon Alhamidi

Rune Andre Helland Østern

Hallvard Lilleng

Gyrd Thrane