Prosjekter

Forskningsgruppen for Bioprospektering driver forskning innenfor hovedområdene:

  • Antimicrobial compounds from marine organisms
  • Bacterial and viral metagenomic analysis from arctic marine environment
  • Gut bacteria in fish and probiotic strategies

 

Våre overordnede mål er å:

                      

  • isolere bioaktive forbindelser (særlig antimikrobielle forbindelser og enzymer) fra marine dyr, planter, mikroorganismer og mikroalger   

  • Karakterisere disse forbindelsene, deres aktivitet, virkemåte og/eller gener som koder for disse  

  • utnytte de marine ressursene på en bærekraftig måte og forstå funksjonene og virkemåten til molekylene i de dyrene de ble produsert       

  • frambringe ny grunnleggende kunnskap om marine molekyler som også kan tenkes å utnyttes i en næringsrelatert aktivitet

Prosjekter


1. eXBioPepS - FUGE, NFR (K. Stensvåg)

2. Havkyst – NFR: ”Antiobiotics from the Sea – Isolation and characterization of novel compounds from cold-water benthic organisms” (K. Stensvåg)

3. Isolation of marine antimicrobial molecules. MabCent project (T. Haug)

4. Marine antimicrobial molecules and mechanisms of action. MabCent project (K. Stensvåg)

5. Tromsø forskningsstiftelse 2010-2013: "Basic research in innate immunity peptides"(K. Stensvåg)

6. MABIT:"Multi-sensitive HTS assays for antimicrobial activity screening"(K. Stensvåg)

7. Tromsø forskningsstiftelse 2011-2013:"Kråkeboller i oppdrett; mikrobiota og immunologi"(K. Stensvåg)

8. MabCent-prosjekt: "Prokaryotes; establishment and screening of metagenomiclibraries"(B. Landfald)

9.  Smådriftsmidler fra NFR: "Melkesyrebakterier isolert fra stør" (E. Ringø)

10. Characterisation of Atlantic salmon gut microbiota with changing diet formulations: gut health, performance and disease resistance (E. Ringø)Page administrator: Tone Osnes
Last updated: 27.08.2013 10:59
Skip to main content